1870 Orman Nizamnamesi’nin Osmanlı Ormancılığına Katkısı Üzerine Bazı Notlar ----Some Notes on 1870 Forest Nizamname’s (Regulation) contrubition to the Otoman Forestry

Bu çalışma, 13 Ocak 1870 tarihinde ilan edilen Orman Nizamnamesi 'nin Osmanlı ormancılığıııın gelişimine katkısı konusunda bazı tespitleri içermektedir. Tanzimat'la birlikte bütün kurum ve kuruluşlarda yapılan düzenlemelerin paralelinde hazırlanarak, 1937 yılına kadar yürürlükte kalan Nizamname'nin Osmanlı ormancılığına katkılarını şu başlıklar altında toplamak mümkündür. • Mfrf ormanıarı devlet lehinde bir statüye kavuşturmak. • Mfrf olan ve olacak ormanıardan gelişi güzel faydalanma dönemini sona erdirip, Osmanlı ormancılığının teknik yöntemlerle ve tek elden idare edilmesine giden süreci başlatınak. • Zorunlu kullaııımları yasal ve kontrollü hale getirerek, cibiil-i mübaha anlayışından kaynaklanan sıııırsız kullanım dönemini sona erdirmek. • Mfrf ormanıarı devletin ticarf hedeflerine hivnet eder hale getirmek. • Ormanıarı mera olarak kullanına alışkanlığından vazgeçirmek. • Ormanı altındaki ve üstündeki tüm varlıklarıyla birlikte, bütün halinde değerlendirme bilinci aşılamak. • Ormanıardan faydalanmada standart bir ceza sistemi getirmek.

Sorne Notes on 1870 Forest Nizamname' s(Regulation)contrubition to the Gttornan Forestry

This study gives an account of the developmentof the Ottoman forestryannounced on 13th Januaryin accordance1870. The Ottoman Forest Nizamnamesi,with the Forest Nizamnamesi(Regulation)which was valid by 1937, was put intoeffect in the era of Tanzimat( Reforms). Tlıis regulation colltributed profouııdly to tlıeimprovement of the Duamaıı foresn)' system w/der such lıeadiııgs:To emplay new metlıods to create major opportuııities aııd well definedfuııctions for tlıe Duaman forestry.To improve tlıe metllOds of benefiting from state-owııed (miri) forests andmoııapolisilig them, wlıite assuriııg restrictioııs on usage of public forests.To limit the lıaphazard forest usage eııcoureaged by the cibal-i mübahapractices and regulate obligatOlY public usage offorests instead.To reorganise tlıe system of public forestry and sufficiently recognise tlıestate' s commercial benefits.To provellt the public from bad lıabit of using forests as pastures.To enrich tlıe social understandiııg that forests valued immensly with tlıeirvarOllS resenıes.To make progres on pevelltive punishmellt strategies of the stateiııSUppOl.tof the devleopment of forestry

Kaynakça

I-Arşiv Belgeleri Başbakanlık Osmanlı Arşivi(BOA), BOA., HH., no: 32876; BOA., HH., no: ; BOA., HH., no: 43026; BOA., HH., no: 24052; BOA., HH., no: ; BOA., HH., no: 25901; BOA., A. MKT. MVL, dosya no: 90, gömlek no 44; BOA., HH., no: 48869; BOA., HH., no: 53841; BOA.

HH., no: 35462; BOA., HH., no: 32531; BOA., HH., no: 21409; BOA.

HH., no: 30875; BOA., HH., no: 24052; ; BOA., HH., BOA., HH., ; BOA., HH., no: 39453; BOA., HH., no: 12370. no: 55661; no: 16209; BOA., HH., no: 52915; BOA., HH., no: no: 28793; BOA., HH., no: 28377; BOA., HH.

BOA., Cevdet-İktisat, sıra no: 714; BOA., Cevdet-İktisat, sıra no: 1835; Cevdet-İktisat

Bostan, İdris, Osmanlı Bahriye Teşkilatı: XVII. Yüzyılda Tersane-i Amire, Ankara 1992.

Cin, Halil, Min Arazi ve Bu Arazinin Özel Mülkiyete Dönüşümü, Konya Çağlar, Yücel, Türkiye'de Ormancılık PolitikasırDün), Ankara 1979, sS.17- ; Süreyya Toygar, Eski ve Yeni Hükümlere Göre Onnan Anlamı ve Ormanların Mülkiyet Bakımından BöZünüşü, İstanbul 1964.

Ormaneıiık Heyeti, (Çev.Pahri Bük), Ankara 1940, sS.7, 12,13

Kaynak Göster

Bibtex @ { tariharastirmalari603857, journal = {Tarih Araştırmaları Dergisi}, issn = {1015-1826}, address = {[email protected]}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2005}, volume = {24}, pages = {231 - 257}, doi = {}, title = {1870 Orman Nizamnamesi’nin Osmanlı Ormancılığına Katkısı Üzerine Bazı Notlar ----Some Notes on 1870 Forest Nizamname’s (Regulation) contrubition to the Otoman Forestry}, key = {cite}, author = {Koç, Bekir} }
APA Koç, B . (2005). 1870 Orman Nizamnamesi’nin Osmanlı Ormancılığına Katkısı Üzerine Bazı Notlar ----Some Notes on 1870 Forest Nizamname’s (Regulation) contrubition to the Otoman Forestry . Tarih Araştırmaları Dergisi , 24 (37) , 231-257 .
MLA Koç, B . "1870 Orman Nizamnamesi’nin Osmanlı Ormancılığına Katkısı Üzerine Bazı Notlar ----Some Notes on 1870 Forest Nizamname’s (Regulation) contrubition to the Otoman Forestry" . Tarih Araştırmaları Dergisi 24 (2005 ): 231-257 <
Chicago Koç, B . "1870 Orman Nizamnamesi’nin Osmanlı Ormancılığına Katkısı Üzerine Bazı Notlar ----Some Notes on 1870 Forest Nizamname’s (Regulation) contrubition to the Otoman Forestry". Tarih Araştırmaları Dergisi 24 (2005 ): 231-257
RIS TY - JOUR T1 - 1870 Orman Nizamnamesi’nin Osmanlı Ormancılığına Katkısı Üzerine Bazı Notlar ----Some Notes on 1870 Forest Nizamname’s (Regulation) contrubition to the Otoman Forestry AU - Bekir Koç Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Tarih Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 231 EP - 257 VL - 24 IS - 37 SN - 1015-1826- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Tarih Araştırmaları Dergisi 1870 Orman Nizamnamesi’nin Osmanlı Ormancılığına Katkısı Üzerine Bazı Notlar ----Some Notes on 1870 Forest Nizamname’s (Regulation) contrubition to the Otoman Forestry %A Bekir Koç %T 1870 Orman Nizamnamesi’nin Osmanlı Ormancılığına Katkısı Üzerine Bazı Notlar ----Some Notes on 1870 Forest Nizamname’s (Regulation) contrubition to the Otoman Forestry %D 2005 %J Tarih Araştırmaları Dergisi %P 1015-1826- %V 24 %N 37 %R %U
ISNAD Koç, Bekir . "1870 Orman Nizamnamesi’nin Osmanlı Ormancılığına Katkısı Üzerine Bazı Notlar ----Some Notes on 1870 Forest Nizamname’s (Regulation) contrubition to the Otoman Forestry". Tarih Araştırmaları Dergisi 24 / 37 (Mayıs 2005): 231-257 .
AMA Koç B . 1870 Orman Nizamnamesi’nin Osmanlı Ormancılığına Katkısı Üzerine Bazı Notlar ----Some Notes on 1870 Forest Nizamname’s (Regulation) contrubition to the Otoman Forestry. TAD. 2005; 24(37): 231-257.
Vancouver Koç B . 1870 Orman Nizamnamesi’nin Osmanlı Ormancılığına Katkısı Üzerine Bazı Notlar ----Some Notes on 1870 Forest Nizamname’s (Regulation) contrubition to the Otoman Forestry. Tarih Araştırmaları Dergisi. 2005; 24(37): 231-257.
IEEE B. Koç , "1870 Orman Nizamnamesi’nin Osmanlı Ormancılığına Katkısı Üzerine Bazı Notlar ----Some Notes on 1870 Forest Nizamname’s (Regulation) contrubition to the Otoman Forestry", Tarih Araştırmaları Dergisi, c. 24, sayı. 37, ss. 231-257, May. 2005