POSTHERPETİK NEVRALJİLİ HASTAYA KAPSAİSİN PATCH (%8) İŞLEMİ ÖNCESİNDE YAPILAN EREKTÖR SPİNA PLAN BLOĞU: OLGU SUNUMU

Herpes zoster'in en yaygın komplikasyonu postherpetik nevraljidir (PHN). PHN, Herpes zoster döküntüsünün başlangıcından sonra en az 90 gün boyuncadevam eden ağrı olarak tanımlanır. PHN ağrısının yönetimi için ilaçlar ve girişimsel tedavileri içeren çeşitli tedavi seçenekleri mevcuttur. PHN tedavisinde tedaviseçeneklerinden biri olan kapsaisin, geçici reseptör potansiyeli vanilloid reseptör tip 1'in seçici bir agonistidir. Tedavi ile ilişkili ağrı, kapsaisin patch uygulamasında sık görülmektedir. Bu ağrının giderilmesi için topikal ve sistemik ilaçlar kullanılmaktadır. PHN tanısı olan, 65 yaş, erkek hastaya kapsaisin patch uygulamasının oluşturduğu hiperaljeziyi önlemek için uyguladığımız erektör spina plan bloğu olgusunu sunmayıamaçladık.

ERECTOR SPINA PLAN BLOCK BEFORE CAPSAICIN PATCH (8%) PROCEDURE IN A PATIENT WITH POSTHERPETIC NEURALGIA: CASE REPORT

The most common complication of herpes zoster is postherpetic neuralgia (PHN). PHN is defined as pain that persists for at least 90 days after the onset of the Herpes zoster rash. A variety of treatment options are available for the management of PHN pain, including medications and interventional therapies. Capsaicin, one of the treatment options in the treatment of PHN, is a selective agonist of transient receptor potential vanilloid receptor type 1. Treatment-related pain is common in capsaicin patch application. Topical and systemic drugs are used to relieve this pain. We aimed to present a case of erector spina plan block, which we performed to a 65-year-old male patient with PHN to prevent hyperalgesia caused by capsaicin patch application.

Kaynakça

1. Zilliox LA. Neuropathic pain. Continuum. 2017;23(2):512–32.

2. Ngo AL, Urits I, Yilmaz M, Fortier L, Anya A, Oh JH, et al. Postherpetic Neuralgia: Current Evidence on the Topical Film-Forming Spray with Bupivacaine Hydrochloride and a Review of Available Treatment Strategies. Adv Ther. 2020;37(5):2003-16.

3. Lin CS, Lin YC, Lao HC, Chen CC. Interventional treatments for postherpetic neuralgia: a systematic review. Pain Phys. 2019;22(3):209–28.

4. Bonezzi C, Costantini A, Cruccu G, Fornasari DMM, Guardamagna V, Palmieri V, et al. Capsaicin 8% dermal patch in clinical practice: an expert opinion. Expert Opin Pharmacother. 2020;21(11):1377-87.

5. Forero M, Adhikary SD, Lopez H, Tsui C, Chin KJ. The Erector Spinae Plane Block: A Novel Analgesic Technique in Thoracic Neuropathic Pain. Reg Anesth Pain Med 2016;41(5):621–7.

6. Webster LR, Nunez M, Tark MD, Dunteman ED, Lu B, Tobias JK et al. Tolerability of NGX-4010, a capsaicin 8% dermal patch, following pretreatment with lidocaine 2.5% prilocaine 2.5% cream in patients with post-herpetic neuralgia.BMC Anesthesiol. 2011;11:25.

7. Backonja M, Wallace MS, Blonsky ER, Cutler BJ, Malan P Jr, Rauck R, et al. NGX-4010, a highconcentration capsaicin patch, for the treatment of postherpetic neuralgia: a randomised, double-blind study. Lancet Neurol. 2008;7(12):1106–12.

8. Irving GA, Backonja MM, Dunteman E, Blonsky ER, Vanhove GF, Lu SP, et al. A multicenter, randomized, double-blind, controlled study of NGX-4010, a highconcentration capsaicin patch, for the treatment of postherpetic neuralgia. Pain Med. 2011;12:99–109.

9. Derry S, Rice AS, Cole P, Tan T, Moore RA. Topical capsaicin (high concentration) for chronic neuropathic pain in adults. Cochrane database Syst Rev. 2017;1:CD007393

10. Simpson DM, Gazda S, Brown S, Webster LR, Lu SP, Tobias JK, et al. NGX-4010 C118 Study Group. Long-term safety of NGX-4010, a high-concentration capsaicin patch, in patients with peripheral neuropathic pain. J Pain Symptom Manage. 2010;39(6):1053-64.

11. Baranidharan G, Das S, Bhaskar A. A review of the high-concentration capsaicin patch and experience in its use in the management of neuropathic pain. Ther Adv Neurol Disord. 2013;6(5):287-97.

12. Yosipovitch G, Maibach HI, Rowbotham MC. Effect of EMLA pre-treatment on capsaicin-induced burning and hyperalgesia. Acta Derm Venereol. 1999;79(2):118-21.

13. Ueshima H, Hiroshi O. Spread of local anesthetic solution in the erector spinae plane block . J Clin Anesth. 2018;45:23.

14. Fusco P, S DIC, Scimia P, Luciani A, Petrucci E, Marinangeli F: Could the new ultrasound guided erector spinae plane block be a valid alternative to paravertebral block in chronic chest pain syndromes?. Minerva Anestesiol. 2017; 83:1112-13

15. Forero M, Rajarathinam M, Adhikary SD, Chin KJ: Erector spinae plane block for the management of chronic shoulder pain: a case report. Can J Anaesth. 2018;65:288-93.

16. Tulgar S, Senturk O, Thomas DT, Deveci U, Ozer Z. A new technique for sensory blockage of posterior branches of sacral nerves: Ultrasound guided sacral erector spinae plane block. J Clin Anesth. 2019;57:129-130.

17. Hacıbeyoğlu G, Arıcan Ş, Ulukaya SO, Yılmaz R, Reisli R, Uzun ST. Evaluation of the efficacy of erector spinae plane block and intercostal nerve block in the postherpetic neuralgia. Ağrı. 2020; 32(4): 208-18.

18. Ahiskalioglu A, Alici HA, Ari MA: Ultrasound guided low thoracic erector spinae plane block for management of acute herpes zoster. J Clin Anesth. 2018;45:60-1.

Kaynak Göster

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1300-7416
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1994

1154

Sayıdaki Diğer Makaleler

STABİL KOAH OLGULARINDA PLAZMA LAKTAT DÜZEYİ

Aylin PIHTILI, Konul MAMMADOVA, Esen KIYAN

İNTERTROKANTERİK FEMUR KIRIKLARINDA EKSTRAMEDÜLLER TESPİT, FONKSİYONEL SONUÇLAR VE GÜNCEL LİTERATÜR

Emrah KOVALAK

YANIK MERKEZİNDE FİZİKİ YAPI VE SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİNİN HASTA ÇIKTILARINA ETKİLERİ

Merve AKIN, Günel GARALOVA, Ali Emre AKGÜN

PROKSİMAL ULNA’NIN ANATOMİK MİMARİSİ VE AÇILANMALARI

Kenan ÖZTÜRK, Berfu ÖZDEMİR, Ahmet DURSUN, Yadigar KASTAMONİ, SONER ALBAY

HASHİMOTO TİROİDİTLİ HASTALARDA ATEROSKLEROZ İLE İLİŞKİLİ PARAMETRELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Hakan YÜCEL, Suzan TABUR, Sadettin ÖZTÜRK, Mustafa ARAZ, Hale ÇOLAKOĞLU ER, Ertan VURUŞKAN

AĞIR COVID-19 PNÖMONİSİNDE PULSE STEROİD TEDAVİSİNİN MORTALİTE ÜZERİNE ETKİSİ

Ahmet BİNDAL

TOLERANCE WITHOUT MICROCHIMERISM: IS THAT POSSIBLE IN LIVER TRANSPLANTATION?

Murat ÇAĞ, Sevda Yeşim ÖZDEMİR

AKNE VULGARİS HASTALARINDA İSOTRETİNOİN TEDAVİSİNİN SERUM ÜRİK ASİT VE ORTALAMA TROMBOSİT HACMİ (MPV) ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Havva Hilal AYVAZ, SELMA KORKMAZ, İjlal ERTURAN, Mehmet YILDIRIM, Emrah ATAY

VİTİS VİNİFERA ÇEKİRDEK ÖZÜTÜ KULLANILARAK ALTIN NANOPARTİKÜLLERİN YEŞİL SENTEZİ VE KOLON KANSERİ (HT-29) HÜCRELERİNDE ANTİKANSER ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Selim GENÇ, Suray PEHLİVANOGLU, Çiğdem AYDIN, Şükriye YEŞİLOT

THE IMMUNOHISTOCHEMICAL EXPRESSIONS OF MISMATCH REPAIR GENES MLH1, PMS2, MSH6, MSH2 IN GASTRIC CANCER; A TISSUE MICROARRAY STUDY

Gamze ERKILINÇ, Nermin KARAHAN, Şirin BAŞPINAR, Zümrüt ARDA KAYMAK, Şehnaz EVRIMLER