Erzurum kent halkının süs bitkilerine olan talebinin belirlenmesi

Günümüzde ekonomik, sosyal ve kültürel yaşam standartlarının artması ile dış mekan süs bitkilerine olan talep, her geçen gün değişerek artmaktadır. Süs bitkileri fidancılığı bugün birçok ülke ekonomisinde önemli bir faktör halini almış, ülkemizde ise bu faktör belirli bölgelerde yoğunlaşmıştır. Fidanlıkların yetersizliği ile de ortaya çıkan fidan talebinin bir kısmı da yüksek bedeller ödenerek, yurt dışından sağlanmaktadır. Erzurum kenti sahip olduğu ekstrem iklim şartları ve konumu itibariyle süs bitkisi materyali bakımından oldukça sınırlı bir çeşitliliğe sahiptir. Ayrıca kentte yeterince fidanlık bulunmaması bitki kullanımını sınırlamaktadır. Halkın dış mekan süs bitkilerine karşı talebinin ortaya konduğu bu çalışma sonucunda, değişik süs bitkilerinin satışının yapılmadığı veya tanınmadığı için kullanılmadığı, güzel görünümlü, gölge veren süs bitkilerini, meyve-sebze bahçelerine göre daha çok tercih ettikleri belirlenmiştir.

Determination of demands of Erzurum city community in ornamental plants

Currently, with increase of economical, social and cultural living standards, demands to ornamental plants for landscaping has been increasing day by day. Seedling productions of ornamental plants take important place in economical structure of many countries. Seed production of ornamental plants is only localized in specific regions of Turkey. Therefore, seedling import by paying higher price is a way to meet national demands. Erzurum City has very limited variety of ornamental plants due to its extreme environmental conditions. In addition, City does not have sufficient and proper places to grow seedlings and this restricts the use of ornamental plants in locally. Based on the results indicating the demands of people to ornamental plants for landscaping, it was observed that some ornamental plants were not in the market or unknown for people. Moreover, it was determined that people prefer more shading ornamental plants than fruit plants for their garden.

___

Anonim 1998. Erzurum 98 Yıllığı. Erzurum Valiliği Yayınları, Erzurum.

Anonim 2000. Fidan Üretim ve Çalışma Planı. T.C. Orman Bakanlığı Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü, Erzurum Orman Fidanlığı, Erzurum.

Anonim 2001. Devlet İstatistik Enstitüsü Nüfus Verileri. Ankara.

Anonim 2002. Erzurum Meteoroloji İl Müdürlüğü Verileri. Erzurum.

Aslanboğa, İ., 1998. Sanatçılara Esin Kaynağı ve Malzeme Olarak Bitkiler. Peyzaj Mimarlığı, Ankara, Sayı:6, s.65-71.

Bayraktar, A., Aslanboğa, İ., 1985. Kentleşme sanayileşme etkileşiminin İzmir kentinde yaşama ortamında yarattığı sorunlar. Türkiye 9. Şehircilik Günü, 6-7-8 Kasım, Eskişehir, s. 176-183.

Can, Z., 1988. Erzurum İmar Planı Raporu, DAMPO Danışmanlık Araştırması, Mim.Plan. Ltd. Şti. Ankara.

Çetiner, G., 1989. Fidanlık İşletme Kuruluşu. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Yardımcı Ders Kitabı, No: 25, Ankara, s.164.

Güçlü, K., 1994. Erzurum’da Kültürel Çevrenin Güzelleştirilmesinde Kullanılabilecek Süs Ağaç ve Ağaçcıklarının Yetiştirilmesi. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, 25 (3), s:461-468.

Hatipoğlu, A., Erdem, Ü., Güney, A., Nurlu, E., Birişci, T., Zafer, B., Gülgün, B., 1992. Ekonomik Öneme Sahip Bazı Süs Çalı ve Ağaçcıklarında Farklı Üretim Zamanlarının Çeliklerin Köklenme Olanaklarına Etkilerinin Saptanması Üzerine Araştırmalar. E.Ü. Ziraat Fak. Peyzaj Mimarlığı Bölümü Araştırma Projesi, E.Ü Araştırma Fonu, Proje No: 1987/137, Bornova-İzmir.

Jim, C.Y., 1998. Impacts of intensive urbanization on trees in Hong Kong. Environmental Conservation 25 (2): 146-159.

Uzun, G., 1991. Ülkemizde Süs Bitkileri Fidancılığı ve Dış Satım Olanakları Üzerinde Yapılan Çalışmalar, T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, I. Fidancılık Sempozyumu, Ankara, s.457-465.

Ürgenç, S., 1992. Ağaç ve Süs Bitkileri, Fidanlık Yetiştirme Tekniği. İstanbul Üniv. Orman Fak. Peyzaj Mimarlığı Bölümü Ders Kitabı, Üniv. Yayın No: 3676, Fakülte Yayın No: 418, İstanbul, s.569.

Var, M., Acar, C., 1995. Doğu Karadeniz Bölgesinde Toplumun Fidan Talebi ve Mevcut Fidanlıkların Üretim Programlarının Karşılaştırılması. KTÜ I. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi / Bildiriler I.Cilt, 23-25 Ekim, Trabzon.

___