Sahabe Dönemi İktidar Kavgası "Alevi Sünni Ayrışmasının Arka Planı", Ahmet Akbulut

Öz Sahabe Dönemi İktidar Kavgası adlı kitap, “Alevi Sünni Ayrışmasının Arka Planı” alt adıyla Prof. Dr. Ahmet Akbulut tarafından yazılmıştır. Akbulut’ un 1988 yılında “Sahabe Dönemi Siyasi Hadiselerinin Kelami Problemlere Etkileri” adıyla doktora tezi olarak savunduğu çalışmasıdır. Önsöz, giriş, 4 bölüm, sonuç, kaynaklar ve dizinden oluşan eser, ilk üç bölümünde Nebi’nin risaletinden ilk kelam ekollerinin çıkışına kadarki dönemi, daha çok problematiğini önceleyerek anlatır. Bu amaçla siyasal, sosyal, kültürel, tarihsel ve dini yapıya dikkat çekilir. Üçüncü bölümün sonundan itibaren siyasal ve toplumsal değişimin dini anlayıştaki etkilerini ortaya koymaya başlar. Kitap bu yönüyle üzerine kurulduğu doktora tezinin ve halihazırdaki isimlendirmesinin zihinde oluşturduğu tasavvuru aşan bir içeriğe sahiptir. İsimlendirmede dikkat çekmek istediğimiz bir nokta da “Alevi Sünni Ayrışmasının Arka Planı” alt adlandırmasıdır. Yazar bu terimden kastın Şia olduğunu belirtirken “Alevi” terimini kullanma sebebi olarak erken dönemlerde Ali taraftarlarının Aleviyye ve Şiatu’l-Ali diye tabir edilmesini gösterir. Ancak böyle bir isimlendirmenin ülkemiz özelinde yanlış anlaşılmalara sebebiyet vereceği açıktır. Bugün Alevi denildiğinde ilahiyat eğitimi almış bireyler dahi bir mezhep ya da tarikatın değil, bir kültürün ifade edildiğini anlayacaktır. Yazar isimlendirmeyi her ne kadar haklı bir zemine oturtmaya çalışmış olsa da nihayetinde isabet olmadığına dair inancımız haklıdır. Çünkü: “Sen ne söylersen söyle, söylediğin, karşındakinin anladığı kadardır.”.
Anahtar Kelimeler:

Din, Siyaset, Kelam, Mezhep, Sahabe

Kaynakça

Akbulut, Ahmet. Sahabe Dönemi İktidar Kavgası -Alevi Sünni Ayrışmasının Arka Planı-. Ankara: Otto Yayınları, 6. Basım, 2018.

Kaynak Göster

Bibtex @kitap İncelemesi { sduifd903578, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-2346}, address = {SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ISPARTA}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {}, pages = {85 - 87}, doi = {}, title = {Sahabe Dönemi İktidar Kavgası "Alevi Sünni Ayrışmasının Arka Planı", Ahmet Akbulut}, key = {cite}, author = {Beşir, Mehmet Fatih} }
APA Beşir, M . (2021). Sahabe Dönemi İktidar Kavgası "Alevi Sünni Ayrışmasının Arka Planı", Ahmet Akbulut . Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , (46) , 85-87 .
MLA Beşir, M . "Sahabe Dönemi İktidar Kavgası "Alevi Sünni Ayrışmasının Arka Planı", Ahmet Akbulut" . Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2021 ): 85-87 <
Chicago Beşir, M . "Sahabe Dönemi İktidar Kavgası "Alevi Sünni Ayrışmasının Arka Planı", Ahmet Akbulut". Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2021 ): 85-87
RIS TY - JOUR T1 - Sahabe Dönemi İktidar Kavgası "Alevi Sünni Ayrışmasının Arka Planı", Ahmet Akbulut AU - Mehmet Fatih Beşir Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 85 EP - 87 VL - IS - 46 SN - -2602-2346 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Sahabe Dönemi İktidar Kavgası "Alevi Sünni Ayrışmasının Arka Planı", Ahmet Akbulut %A Mehmet Fatih Beşir %T Sahabe Dönemi İktidar Kavgası "Alevi Sünni Ayrışmasının Arka Planı", Ahmet Akbulut %D 2021 %J Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P -2602-2346 %V %N 46 %R %U
ISNAD Beşir, Mehmet Fatih . "Sahabe Dönemi İktidar Kavgası "Alevi Sünni Ayrışmasının Arka Planı", Ahmet Akbulut". Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / 46 (Haziran 2021): 85-87 .
AMA Beşir M . Sahabe Dönemi İktidar Kavgası "Alevi Sünni Ayrışmasının Arka Planı", Ahmet Akbulut. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2021; (46): 85-87.
Vancouver Beşir M . Sahabe Dönemi İktidar Kavgası "Alevi Sünni Ayrışmasının Arka Planı", Ahmet Akbulut. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2021; (46): 85-87.
IEEE M. Beşir , "Sahabe Dönemi İktidar Kavgası "Alevi Sünni Ayrışmasının Arka Planı", Ahmet Akbulut", Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı. 46, ss. 85-87, Haz. 2021