DİJİTAL ÇAĞDA DAVUTOĞLU DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE TÜRK DIŞ POLİTİKASININ “SIFIR SORUN SÖYLEMİ” BAĞLAMINDA ANALİZİ

2009 sonrasında Türk dış politikası, önceki dönemlerin aksine komşularıyla arasındaki tarihsel, siyasal ve ekonomik sorunlarını çözmeye çalışmış, bu çerçevede diplomatik müzakerelere önem vermiş, bulunduğu coğrafyada istikrarın ve düzenin sağlanması için proaktif bir diplomasi yürütmeyi amaçlamış, bununla da yetinmeyerek uluslararası arenada arabuluculuk rolü üstlenmiş ve devletler arasındaki gerginliklerin sona ermesi için uzlaştırmacı bir tutum sergilemiştir. Fakat Türkiye’nin yumuşak güç odaklı bu dış politikası çok uzun sürmemiştir. 2010 yılının sonlarına doğru başlayan, Ortadoğu halklarının özgürlük arayışlarını ve diktatör rejimlere karşı başkaldırışlarını sembolize eden Arap Baharı’yla beraber Türkiye, daha önceden dostane ilişkiler geliştirdiği ülkelerin liderlerine karşı muhalif halk ayaklanmalarını desteklemiş, üstelik uluslararası toplumun uyguladığı militarist politikalara destek vermiştir. Böylelikle Türk dış politikası, “sıfır sorun” söyleminden uzaklaşarak birçok devlet ile sorunlu ve sert ilişkiler sürecine girmiştir. er tutarak hem devletlerarası ilişkileri etkilemiş, Bu süreçte dijital medya da hem de toplumlar üzerinde yumuşak güç unsuru haline gelmiştir.

ANALYSE OF TURKISH FOREIGN POLICY DURING ARAB SPRING WITHIN THE CONTEXT OF “ZERO PROBLEM RHETORIC”

Turkish foreign policy after 2009, in opposition to previous years, tried to solve political, historical and economic problems with its neighbors. Within this context, Turkey gave importance to diplomatic negotiations and aimed proactive diplomacy in order to provide stability and order around the region where it involved. Furthermore, it played a mediator role in international arena and pursued a peacemaker attitude to decrease tension between states. However, Turkey's soft power oriented foreign policy did not proceed very long. With Arab Spring, which began towards the end of 2010 and symbolized the freedom seeking and rebellions of the Middle East communities against dictator regimes, Turkey supported opponents against the dictator governments whom it developed friendly relations before, also gave support the militarist policies implemented by the international community. Thus, Turkish foreign policy entered into the process of problematic relations with many states moving away from the rhetoric "zero problem policy". In this process, digital media showed its influence as a tool shaping Turkish foreign policy. Foreign policy news in digital media had a wide coverage on both internal and external press, so that they could affect interstate relations and become a soft power tool on the society.

___

 • AKGÜN, M. ve GÜNDOĞAR, S.S. (2012). “Ortadoğu’da Türkiye Algısı 2012 Raporu”, TESEV Dış Politika Programı, İstanbul, 22.
 • AKSAR, Y. (2012). “Birleşmiş Milletler Palmer (Mavi Marmara) Raporu ve Uluslararası Hukuk”, Uluslararası İlişkiler, 9(33): 24
 • ASMA, Y. (2009). “Rusya- Ortadoğu İlişkileri”, ORSAM, http://www.orsam.org.tr/tr/yazigoster.aspx?ID=479, 28.05.2015
 • AYDIN, M.Ş. (2014). “Arap Baharı ve Mısır’da Yansımaları”, Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • BALCI, A. (2017). Türkiye Dış Politikası: İlkeler, Aktörler ve Uygulamalar, Alfa Yayınları.
 • BANK, A. (2014). “Türkiye ve Arap İsyanı: Bölgesel Politikalarda Türkiye İniş mi Yoksa Çıkış mı Yaşıyor?” ss.94-95, (Ed.), KİREÇCİ, M.A., Arap Baharı ve Türkiye Modeli Tartışmaları, ASEM Yayınları, Ankara
 • DURAN, B. ( 2011). “Türk Dış Politikası Yıllığı 2009”, SETA, 26.
 • EL MERHUN, A. (2014). “Suriye - Rusya ilişkilerinin hikayesi”, Al Jazeera Türk, http://www.aljazeera.com.tr/gorus/suriye-rusya-iliskilerinin-hikayesi-0, 26.05.2015.
 • ERKMEN, S. (2013). “Orta Doğu’da Kilitlenen Güç Mücadelesi ve Yeni Çatışma Olasılığı”, Orta Doğu Analiz Dergisi, 5(52): 71-77.
 • KARDAŞ, Ş. (2013). “Türkiye ve Arap Baharı: Türkiye’nin Ortadoğu Politikasındaki Değişiklikler”, Hazar Raporu, 71-79
 • KAYA, Y ve ÖZALP, G ( 2015) “Cumhuriyet Döneminde Süleyman Şah Türbesinin Korunması”, Turkish Studies, 10(9): 263-302
 • KOUSKOUVELIS, I. (2013). “The Problem with Turkey's Zero Problems: Turkey, Past and Future” Middle East Quarterly, pp. 47-56
 • OĞUZLU, T. (2012). “Komsularla Sıfır Sorun ve Arap Baharı: Tıkanmışlık Durumunun Bir Analizi”, Ortadoğu Analiz Dergisi, 4(42): s.48
 • ÖRMECİ, O. (2012). “Türk Dış Politikasının Suriye Kavşağı: Davutoğlu’nun Tutarlılık İkilemi”, Uluslararası Politika Akademisi, http://politikaakademisi.org/turk-dis-politikasinin-suriye-kavsagi-davutoglunun-tutarlilik-ikilemi, 28.05.2015
 • ÖZBAY, F.(2012). “Rusya’nın Suriye Politikası ve Türkiye-Rusya İlişkileri”, İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü, http://avrasya.istanbul.edu.tr/?page_id=8008, 28.05.2015
 • SAE, (2011). “Türk Dış Politikasında Sorunsuz Alan Kaldı mı?” Raporu, 4.
 • SÖNMEZOĞLU F. ve BAYIR, Ö. E. ( 2014). Dış Politika: Karşılaştırmalı Bir Bakış. Der Yayınları, İstanbul.
 • TAN, M., BELLİ, A. ve AYDIN, A. (2012). “2022 Sonrası ve Arap Baharı Kapsamında Türkiye Suriye İlişkileri ve Bölgesel Yansımaları”, II.Bölgesel Sorunlar ve Türkiye Sempozyumu, Kahramanmaraş.
 • TÜYSÜZOĞLU, G. (2013). “Milenyum Sonrası Türk Dış Politikası: Yeni Osmanlıcılık ve Türk Avrasyacılığı Ekseninde İnşa Edilen Bir Pragmatizm”, Alternatif Politika, 5(3): 307.
 • “No: 310, 23 Kasım 2013, Türkiye-Mısır İlişkileri Hk.”, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, http://www.mfa.gov.tr/no_-310_-23-kasim-2013_-turkiye-misir-iliskileri-hk.tr.mfa, 21.12.2017.
 • “Hem tatil hem siyaset için Bodrum'da”, Hürriyet, http://www.hurriyet.com.tr/hem-tatil-hem-siyaset-icin-bodrumda-9588900, 20.12.2017.
 • “Hero’s Welcome for Turkish Leader After Davos Walkout”, The New York Times, http://www.nytimes.com/2009/01/31/world/europe/31turkey.html, 20.12.2017.
 • “Kirpi İkilemi: Türkiye ve Rusya İlişkileri”, Al Jazeera Türk, http://www.aljazeera.com.tr/gorus/kirpi-ikilemi-turkiye-ve-rusya-iliskileri, 28.10.2017.
 • “Putin and Erdoğan: The Beginning of a Beautiful Friendship”, The Moscow Times, https://themoscowtimes.com/articles/putin-and-erdogan-the-start-of-a-beautiful-friendship-54742, 27.10.2017.
 • “Süleyman Şah Karakoluna tahliye operasyonu: "Şah Fırat", CNN Türk, https://www.cnnturk.com/haber/turkiye/suleyman-sah-karakoluna-tahliye-operasyonu-sah-firat, 29.10.2017.
 • “Tayyip Erdoğan Süpermarket”, Milliyet, http://www.milliyet.com.tr/tayyip-erdogan-supermarket-gundem-1261964/, 29.10.2017.
 • “Turkey's Erdoğan slams Russia, China, Iran over Syria”, Reuters, http://www.reuters.com/article/2012/09/27/us-syria-crisis-turkey-idUSBRE88Q1L020120927, 30.05.2015.
 • “Turkey won't apologize for downing Russian warplane, Erdogan says”, CNN, http://edition.cnn.com/ 2015/11/26/middleeast/syria-turkey-russia-warplane-shot-down/index.html, 28.10.2017.
 • “Türkiye "Dünya Rabia Günü"nde tek yürek oldu”, TRT Haber, http://www.trthaber.com/haber/gundem/turkiye-dunya-rabia-gununde-tek-yurek-oldu-140307.html, 29.05.2015.
 • “Türkiye'nin Suriyeli muhaliflere yardımı belgelendi”, CNN Türk, http://www.cnnturk.com/turkiye/turkiyenin-suriyeli-muhaliflere-yardimi-belgelendi, 02.06.2015.
 • “Zero Problems in New Era”, Foreign Policy, http://foreignpolicy.com/ 2013/03/21/zero-problems-in-a-new-era/, 19.12.2017.

___

APA Zeren, H. , Yılmaz, E. & Akbulut, A. (2017). DİJİTAL ÇAĞDA DAVUTOĞLU DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE TÜRK DIŞ POLİTİKASININ “SIFIR SORUN SÖYLEMİ” BAĞLAMINDA ANALİZİ . Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , Kayfor 15 Özel Sayısı , 1879-1891 .
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • ISSN: 1301-0603
 • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
 • Başlangıç: 1996
 • Yayıncı: Süleyman Demirel Üniversitesi