Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Uyarınca İdari Gözetim

Hakkında sınır dışı etme kararı verilmiş yabancıların idari gözetim altında tutulması uluslararası hukuk ve Türk hukukunda kabul gören bir uygulamadır. İdari gözetim, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda (LFIP) yer alan sebeplerle hakkında sınır dışı kararı alınan yabancıların, idari işlemlerin bitirilmesine kadar gözetim alanlarına konulması şeklinde tanımlanabilir. Türk hukukunda da LFIP’nın yürürlüğe girdiği dönemden önce de kanuni düzenleme olsa da idari gözetim kavramı LFIP yürürlüğe girmesiyle hukuki dayanağa kavuşmuştur. Bu Kanunda idari gözetimin sebepleri, idari gözetimin denetimi, denetim sonucu verilen kararın tebliği, bu karara karşı başvurulabilecek hukuki yollar gibi konular ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. LFIP ile birlikte getirilen bu düzenlemelerin uygulamada nasıl hayata geçirildiği ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararları çerçevesinde uygulamanın seyri ele alınarak yeni Kanunun işlevsel olup olmadığının irdelenmesi gerekmektedir.

Administrative Detention In Accordance With The Foreigners And International Protection Law

Keeping under administrative detention of foreigners who have been given a deportation decision is an accepted practice in international and Turkish law. Administrative detention can be defined as keeping the foreigners who are decided to be deported for reasons specified in the Foreigners and International Protection Law (FIPL) in the detention areas until their procedures are completed. Even though it has a legal basis in Turkish law before the FIPL entered into force, the administrative detention procedure applied gained legal basis after the FIPL entered into force. In this Law, the reasons for the administrative detention, the supervision of the administrative detention process and the notification to the parties, the legal remedy against administrative detention are regulated in detail. It is necessary to examine whether the new Law is functional or not by examining how these regulations brought together with the FIPL are implemented in practice and the course of implementation within the framework of the decisions of the European Court of Human Rights and the Constitutional Court.

Kaynakça

A.S. Application, , (Application no: 2014/2841, Decision Date: 09.06.2016), Ofiicial Gazette. Date:29.06.2016, No. 29757, bkz. (http://kararlaryeni.anayasa.gov.tr/BireyselKarar/ Content/03234646-f24f-4946-8162-390d3ee7f206?wordsOnly=False 12.10.2020)

Asalya v. Türkiye Davası (Application no: 43875/09, Karar Tarihi: 15.04.2014), kararın Türkçe metni için bkz.: (http://www.inhak.adalet.gov.tr/ara/karar/asalya.pdf 05.10.2020)

AYBAY, Rona: Bir İnsan Hakları Sorunu Olarak Sınır Dışı Edilme, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2003/2, p.141-172.

AYBAY, Rona: Yabancılar Hukuku, İstanbul 2005.

BALFE, Lord Richard, Committee on Legal Affairs and Human Rights, Administrative detention in Council of Europe member states – legal limits and possible alternative measures, AS/Jur (2016) 18, (https://www.statewatch.org/media/documents/news /2016/may/coe-pa-admin-detention-report.pdf, p.7. 20.10.2020)

BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK, Gülüm: Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Hükümleri Uyarınca Yabancıların Türkiye’den Sınır Dışı Edilmeleri, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2013(108), p. 211-258.

CASSEL, Douglass International Human Rights Law and Security Detention, 40 Case W. Res. J. Int'l L. 383, 2009, pp.383-401.

CLAIRE, Macken (2006) Preventive Detention And The Right To Personal Liberty And Security Under Article 5 ECHR, The International Journal of Human Rights, 10:3, pp.195- 217.

CLAYTON, Richard and TOMLİNSON, Hugh, The Law of Human Rights (Oxford: Oxford University Press, 2000), p.488; D.J. Harris, M. O'Boyle and C. Warbrick, Law of the European Convention on Human Rights (London: Butterworths, 1995).

ÇİÇEKLİ, Bülent: Yabancılar ve Mülteci Hukuku, Ankara 2016.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { sduhfd850196, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7129}, address = {SDÜ Hukuk Fakültesi Doğu Kampüsü Çünür}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {10}, pages = {119 - 138}, doi = {}, title = {Administrative Detention In Accordance With The Foreigners And International Protection Law}, key = {cite}, author = {Özbek, Nimet} }
APA Özbek, N . (2020). Administrative Detention In Accordance With The Foreigners And International Protection Law . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 10 (2) , 119-138 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/59059/850196
MLA Özbek, N . "Administrative Detention In Accordance With The Foreigners And International Protection Law" . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 10 (2020 ): 119-138 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/59059/850196>
Chicago Özbek, N . "Administrative Detention In Accordance With The Foreigners And International Protection Law". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 10 (2020 ): 119-138
RIS TY - JOUR T1 - Administrative Detention In Accordance With The Foreigners And International Protection Law AU - Nimet Özbek Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 119 EP - 138 VL - 10 IS - 2 SN - 2146-7129- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Administrative Detention In Accordance With The Foreigners And International Protection Law %A Nimet Özbek %T Administrative Detention In Accordance With The Foreigners And International Protection Law %D 2020 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 2146-7129- %V 10 %N 2 %R %U
ISNAD Özbek, Nimet . "Administrative Detention In Accordance With The Foreigners And International Protection Law". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 10 / 2 (Aralık 2020): 119-138 .
AMA Özbek N . Administrative Detention In Accordance With The Foreigners And International Protection Law. sduhfd. 2020; 10(2): 119-138.
Vancouver Özbek N . Administrative Detention In Accordance With The Foreigners And International Protection Law. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2020; 10(2): 119-138.
IEEE N. Özbek , "Administrative Detention In Accordance With The Foreigners And International Protection Law", Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 10, sayı. 2, ss. 119-138, Ara. 2021