ULUSLARARASI HUKUK, AVRUPA HUKUKU VE TÜRK HUKUKUNDA MÜLTECİ VE SIĞINMACILARIN ETKİLİ BAŞVURU HAKKI

Öz Uluslararası Hukuk, Avrupa Hukuku ve Türk Hukukunda Mülteci veSığınmacıların Etkili Başvuru Hakkı adlı kitabın yazarı, Süleyman DemirelÜniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisiolan Özgenur Yiğit’tir. Bu çalışma, ilk olarak Süleyman Demirel Üniversitesi SosyalBilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans programı kapsamında yüksek lisanstezi olarak hazırlanmıştır. Kitabın ilk baskısı, On İki Levha Yayınları tarafından Eylül2018’de İstanbul’da yayımlanmıştır.Kitabın temel amacı, mülteci ve sığınmacılarınUluslararası Hukukta, Avrupa Hukukunda ve Türk Hukukundaki etkili başvuruhakkının ve bu hakkın uygulanabilirliğinin uluslararası belgeler ve mahkemekararları çerçevesinde incelenerek, bu hakkın sağlanabilmesi için gerekli ilke veşartların belirlenmesidir. Bu belirlenme süreci, uluslararası hukuk bağlamındaBirleşmiş Milletler tarafından kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi,Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ve Mültecilerin Durumuna Dair CenevreSözleşmesi çerçevesinde ele alınmıştır. Ayrıca, Avrupa Konseyi bünyesinde kabuledilen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve bu sözleşmenin denetim mekanizmasıolan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin içtihatları çerçevesinde etkili başvuruhakkı analiz edilmiştir. Sonrasında ise, Türk Hukukunda Etkili Başvuru Yolları elealınmış olup uluslararası koruma statüsü değerlendirme kararları, sınır dışı ve idariSüleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Yüksek LisansÖğrencisi.216 Merve Öykü KAYASDÜHFD CİLT: 8, SAYI 2, YIL 2018gözetim kararları ile etkili başvuru hakkının sağlanıp sağlanmadığı üzerindedurulmuştur. Bu çalışmada ağırlıklı olarak; mülteci, sığınmacı, göçmen, uluslararasıkoruma, etkili başvuru hakkı, adil yargılanma hakkı, uluslararası mülteci hukuku,Türk mülteci hukuku, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu gibi, çalışmanınilgi odağına giren kavramlar, tarihsel süreç, uluslararası belgeler ve uluslararasıörgütlerin tanımlamaları kapsamında açıklanmıştır. Ele alınan kavramlar ve kitabıngenel dil yapısı göz önünde bulundurulduğunda, kitabın açık, sade ve anlaşılır biriçeriğe sahip olduğu söylenebilir.

Kaynakça

Uluslararası Hukuk, Avrupa Hukuku ve Türk Hukukunda Mülteci ve Sığınmacıların Etkili Başvuru Hakkı

Kaynak Göster

Bibtex @kitap İncelemesi { sduhfd507124, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7129}, address = {SDÜ Hukuk Fakültesi Doğu Kampüsü Çünür}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {215 - 219}, doi = {}, title = {ULUSLARARASI HUKUK, AVRUPA HUKUKU VE TÜRK HUKUKUNDA MÜLTECİ VE SIĞINMACILARIN ETKİLİ BAŞVURU HAKKI}, key = {cite}, author = {Kaya, Merve Öykü} }
APA Kaya, M . (2018). ULUSLARARASI HUKUK, AVRUPA HUKUKU VE TÜRK HUKUKUNDA MÜLTECİ VE SIĞINMACILARIN ETKİLİ BAŞVURU HAKKI . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 8 (2) , 215-219 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/42145/507124
MLA Kaya, M . "ULUSLARARASI HUKUK, AVRUPA HUKUKU VE TÜRK HUKUKUNDA MÜLTECİ VE SIĞINMACILARIN ETKİLİ BAŞVURU HAKKI" . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 8 (2018 ): 215-219 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/42145/507124>
Chicago Kaya, M . "ULUSLARARASI HUKUK, AVRUPA HUKUKU VE TÜRK HUKUKUNDA MÜLTECİ VE SIĞINMACILARIN ETKİLİ BAŞVURU HAKKI". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 8 (2018 ): 215-219
RIS TY - JOUR T1 - ULUSLARARASI HUKUK, AVRUPA HUKUKU VE TÜRK HUKUKUNDA MÜLTECİ VE SIĞINMACILARIN ETKİLİ BAŞVURU HAKKI AU - Merve Öykü Kaya Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 215 EP - 219 VL - 8 IS - 2 SN - 2146-7129- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi ULUSLARARASI HUKUK, AVRUPA HUKUKU VE TÜRK HUKUKUNDA MÜLTECİ VE SIĞINMACILARIN ETKİLİ BAŞVURU HAKKI %A Merve Öykü Kaya %T ULUSLARARASI HUKUK, AVRUPA HUKUKU VE TÜRK HUKUKUNDA MÜLTECİ VE SIĞINMACILARIN ETKİLİ BAŞVURU HAKKI %D 2018 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 2146-7129- %V 8 %N 2 %R %U
ISNAD Kaya, Merve Öykü . "ULUSLARARASI HUKUK, AVRUPA HUKUKU VE TÜRK HUKUKUNDA MÜLTECİ VE SIĞINMACILARIN ETKİLİ BAŞVURU HAKKI". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 8 / 2 (Aralık 2018): 215-219 .
AMA Kaya M . ULUSLARARASI HUKUK, AVRUPA HUKUKU VE TÜRK HUKUKUNDA MÜLTECİ VE SIĞINMACILARIN ETKİLİ BAŞVURU HAKKI. sduhfd. 2018; 8(2): 215-219.
Vancouver Kaya M . ULUSLARARASI HUKUK, AVRUPA HUKUKU VE TÜRK HUKUKUNDA MÜLTECİ VE SIĞINMACILARIN ETKİLİ BAŞVURU HAKKI. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2018; 8(2): 215-219.
IEEE M. Kaya , "ULUSLARARASI HUKUK, AVRUPA HUKUKU VE TÜRK HUKUKUNDA MÜLTECİ VE SIĞINMACILARIN ETKİLİ BAŞVURU HAKKI", Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 8, sayı. 2, ss. 215-219, Ara. 2019