TÜZEL KİŞİ TACİRLERİN TİCARETİ TERK ETMELERİNİN ANLAMI VE SONUÇLARININ YARGITAY KARARLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Türk Ticaret Kanununda tüzel kişi tacirler olarak, ticaret şirketleri, gayesine varmak için ticari işletme işleten vakıf ve dernekler ve kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine göre yönetilen veya ticari şekilde işletilmek üzere kamu tüzel kişileri tarafından kurulan kurum ve kuruluşlar sayılmaktadır. Gerçek kişi tacirler ile tüzel kişi tacirlerin tacirlik sıfatlarının başlamasının şartları farklıdıdır. Aynı şekilde tüzel kişi tacirlerin hepsinin tacirlik sıfatlarının başlaması ve sona ermesinin şartları da farklıdır. Ticari faaliyete nihai olarak son verilmesi, ticareti terk olarak kabul edildiği takdirde gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir bakımından tasfiye anlamında fark doğacaktır. Gerçek kişi tacir bakımından ticareti terk, ticari işletmesi ile bağını kesmek anlamında iken özellikle ticaret şirketlerinde zorunlu olarak tasfiye sürecinin bitirilmesi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla tasfiyesiz sona erme halleri ile gerçek kişi tacirler gibi ticari işletmesinden bağını koparması ticareti terk sayılan vakıf ve derneklerin tacir sıfatları hariç olmak üzere diğer tüzel kişi tacirler ancak ticaret sicilinden terkin ile ticareti terketmiş sayılacaklardır. İcra ve İflas Kanunu ile Vergi Usul Kanunu’nun gerçek ve tüzel kişi tacir ayrımı yapmayan hükümlerine rağmen gerçek kişi tacir ve tüzel kişi tacir ayrımı yapılarak açıklama açıklama yapılamalıdır. Uygulamada 2009 yılı sonuna kadar Yargıtay 16. Hukuk Dairesinin, ticaret şirketlerinin fiili olarak ticareti terki halinde ticareti terk suçunun oluşacağına dair yerleşmiş kararından vazgeçerek ticareti terk suçunun oluşmayacağı şeklindeki yeni kararı yerinde bir karardır. Ancak Yargıtay Ceza Genel Kurulunun itiraz yoluyla verdiği son kararı eski uygulamayı devam ettirmektedir.

THE MEANING OF LEGAL PERSON MERCHANTS QUITTING TRADE AND THE ASSESSMENT OF IT’S CONSEQUENCES IN TERMS OF SUPREME COURT DECISIONS

Trading companies, association running businesses to reach their goals and enterprises and organizations which are established by public corporations and managed according to the private law in compliance with their foundation law are counted as corporate persons in Turkish code of commerce. The counditions of being traders for all corporate persons are not the same and also dissimilar to real traders. Likewise, ending of the role of trader has differences. If ending of commercial activities ultimately is considered as leaving business, there will be a difference in respect to real person traders and corporate persons in the meaning of purge. While leaving business means breaking ties with business corporation for real person trader, especially in trade firms it is necessary to terminate purge process. So, except the role of traders of the associations and foundations, whose breaking of their ties with their businesses, is regarded as leaving business like real person traders situation, other corporate persons are counted as quitted their businesses only when they deregister from the register of business names. In spite of the provisions of the Execution and Bankruptcy Law and Tax Procedure Law which do not keep separate real person trader and corporate person, it is needed to make separation between real person trader and corporate person. In practice, until the end of the 2009, the 16th. Court of Appeals Law Office reached the decision of business misdeed when business corporations leave business actually. But then the court abandoned its old decisions and reached the decision of not being a business misdeed when a business corporation leaves business, and this new decision is correct. However, the last decision of the General Assembly of the Supreme Court Criminal through an appeal againist this decisions is alike the practice of the old decisions

Kaynakça

ALIŞKAN Murat: “Anonim Şirketlerde Sicil Kaydının ve Tasfiyenin Yeniden Açılması”, Kazancı Hukuk Dergisi, Temmuz-Ağustos 2009,S. 59-60

ARKAN Sabih: Ticari İşletme Hukuku, 9. Tıpkı Basım, Ankara, 2005

ARSLANLI Halil: Anonim Şirketler IV-V, İstanbul 1961

AYHAN Rıza/ÖZDAMAR Mehmet/ÇAĞLAR Hayrettin: Ticari İşletme Hukuku, 4. Baskı, Ankara 2011

BAHAR Cevdet Okan: “Tasfiye Halindeki Ticaret Şirketlerinde Hesap Dönemi ve Beyanname Verilme Zamanı-I”, Yaklaşım Dergisi, Y. 14. S. 168, Aralık 2006

BIRSEL Mahmut T.: Ticari İşletme Hukuku, C. I, İzmir, 1970

ÇEKER, Mustafa, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Ticaret Hukuku, 2. Bası, Adana, 2011

DEYNEKLI Adnan/OSKAY Mustafa /KOÇAK Coşkun /DOĞAN Ayhan: İcra İflas Kanunu Şerhi C. 5, Ankara, 2007

DOMANIÇ Hayri/ ULUSOY Erol: Ticaret Hukukunun Genel Esasları, 5. Baskı, İstanbul, 2007

KARAHAN Sami: Ticari İşletme Hukuku, 20 Baskı, Konya 2011

KARAYALÇIN Yaşar: Ticaret Hukuku I, Giriş-Ticari İşletme, 3. Baskı, Ankara, 1968

KURU Baki: “Ticareti Terk Eden Tacirlerin Tabi Bulunduğu Hükümler”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y. 1970, C. XXVII, S. 1-2

ODMAN M.Tevfik/ YILMAZ Raşit: “Ticaret Şirketlerinde Yöneticilerin CezaiSorumluluğu”, www://yilmazhukukburosu.com/dosya/ticari_isletmede_ yoneticinin_sorumlulugu.pdf. (Erişim tarihi.26.09.2010).

PEMBEÇIÇEK Fuat: Ticari İşletme Kavramı ve Ticari İşletme İşleten Vakıflar, Ankara, 1999

POROY Reha/TEKINALP Ünal/ÇAMOĞLU Ersin: Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, 11. Basım, İstanbul, 2009

POROY Reha/ YASAMAN Hamdi: Ticari İşletme Hukuku, 13. Bası, İstanbul 2010

POSTACIOĞLU İlhan E.: İcra Hukuku Esasları, 4. Bası, İstanbul, 1982

PULAŞLI Hasan: Şirketler Hukuku, 7. Baskı, Adana, 2008 SAKA Zafer: Ticaret Hukuku, Ticari İşletme, İstanbul, 1998

UÇAR Sarter: Tüm Şirketlerde Fesih ve Tasfiye, Kurulması, Faaliyetler, Çıkma ve Çıkarılma Halleri, Dağılma Sebepleri, Örnekler, İstanbul, 1996

UYAR Talih: İcra ve İflas Kanunu Şerhi C. 3, 4. Baskı, Ankara, 2008

Kaynak Göster

Bibtex @ { sduhfd245821, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7129}, address = {SDÜ Hukuk Fakültesi Doğu Kampüsü Çünür}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {1}, pages = {71 - 104}, doi = {}, title = {TÜZEL KİŞİ TACİRLERİN TİCARETİ TERK ETMELERİNİN ANLAMI VE SONUÇLARININ YARGITAY KARARLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Önder, Mehmet Fahrettin} }
APA Önder, M . (2016). TÜZEL KİŞİ TACİRLERİN TİCARETİ TERK ETMELERİNİN ANLAMI VE SONUÇLARININ YARGITAY KARARLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 1 (2) , 71-104 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/22981/245821
MLA Önder, M . "TÜZEL KİŞİ TACİRLERİN TİCARETİ TERK ETMELERİNİN ANLAMI VE SONUÇLARININ YARGITAY KARARLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ" . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1 (2016 ): 71-104 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/22981/245821>
Chicago Önder, M . "TÜZEL KİŞİ TACİRLERİN TİCARETİ TERK ETMELERİNİN ANLAMI VE SONUÇLARININ YARGITAY KARARLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1 (2016 ): 71-104
RIS TY - JOUR T1 - TÜZEL KİŞİ TACİRLERİN TİCARETİ TERK ETMELERİNİN ANLAMI VE SONUÇLARININ YARGITAY KARARLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Mehmet Fahrettin Önder Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 71 EP - 104 VL - 1 IS - 2 SN - 2146-7129- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi TÜZEL KİŞİ TACİRLERİN TİCARETİ TERK ETMELERİNİN ANLAMI VE SONUÇLARININ YARGITAY KARARLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Mehmet Fahrettin Önder %T TÜZEL KİŞİ TACİRLERİN TİCARETİ TERK ETMELERİNİN ANLAMI VE SONUÇLARININ YARGITAY KARARLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2016 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 2146-7129- %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Önder, Mehmet Fahrettin . "TÜZEL KİŞİ TACİRLERİN TİCARETİ TERK ETMELERİNİN ANLAMI VE SONUÇLARININ YARGITAY KARARLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1 / 2 (Ağustos 2016): 71-104 .
AMA Önder M . TÜZEL KİŞİ TACİRLERİN TİCARETİ TERK ETMELERİNİN ANLAMI VE SONUÇLARININ YARGITAY KARARLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. sduhfd. 2016; 1(2): 71-104.
Vancouver Önder M . TÜZEL KİŞİ TACİRLERİN TİCARETİ TERK ETMELERİNİN ANLAMI VE SONUÇLARININ YARGITAY KARARLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2016; 1(2): 71-104.
IEEE M. Önder , "TÜZEL KİŞİ TACİRLERİN TİCARETİ TERK ETMELERİNİN ANLAMI VE SONUÇLARININ YARGITAY KARARLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ", Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 1, sayı. 2, ss. 71-104, Ağu. 2016