SÜLEYMAN DEMİREL ÜNIVERSİTESI ÖĞRENCİLERİNİN HÜKÜMET SİSTEMLERİ KARŞISINDA TUTUM VE DAVRANIŞLARI

Öz ÖZET Bu çalışmada, Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri ile yapılmış olan ‘SDÜ Öğrencilerinin Hükümet Sistemleri Karşısında Tutum ve Davranışlarını Belirlemek’ konulu anketin sonuçları değerlendirilmiştir. Öğrencilerin hükümet sistemleriyle ne kadar ilgili oldukları konusu araştırılarak, konuya öğrencilerin gözünden bakılmaya çalışılmıştır. 

Kaynakça

KAYNAKÇA FENDOĞLU, Tahsin; Türkiye’de Başkanlık Sistemi, Yetkin Yayınları, Ankara, 2015 GÖZLER, Kemal; Anayasa Hukukunun Genel Teorisi, Bursa, Ekin, 2010, Cilt I GÖZLER, Kemal; Anayasa Hukukunun Genel Esasları Dersi Kitabı, Bursa, Ekin Yayınevi, 2016 KABOĞLU, İbrahim Ö. ; Anayasa Hukuku Dersleri, 2. Baskı, Legal Yayınevi, İSTANBUL, 2005 KUZU, Burhan; Her Yönü İle Başkanlık Sistemi, Babıali Kültür yayınevi, İSTANBUL, 2016 METİN, Yüksel; “Federal Almanya”, Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri, Ak Parti yayınları, Ankara, 2013 ONAR, Erdal;“Türkiye'nin Başkanlık veya Yarı-Başkanlık Sistemine Geçmesi Düşünülmeli Midir?”; Başkanlık Sistemi, Türkiye Barolar Birliği Yayınları, 2005 ÖZBUDUN, Ergun; Türk Anayasa Hukuku (15. baskı). Yetkin Yayınları Ankara, 2014 ÖZER, Attila; Batı Demokrasilerinde ve Türkiye’de Hükümetin Kuruluş Yöntemleri, Ankara, 1981 SARTORİ, Giovanni; Karşılaştırmalı Anayasa Mühendisliği, Yapılar, Özendiriciler ve Sonuçlar Üzerine Bir İnceleme, (çev: Ergun Özbudun), Yetkin Yayınları, Ankara 1997 TEZİÇ, Erdoğan; Anayasa Hukuku,13. Baskı, Beta Yayınevi ANKARA, 2009 Hatice ÇOBAN 93 SDÜHFD CİLT 6 SAYI 1-2 YIL 2016 ULUŞAHİN, Nur; Anayasal Bir Tercih Olarak Başkanlık Sistemi, Yetkin Yayınevi, ANKARA, 1999 YAZICI, Serap, Başkanlık ve Yarı-Başkanlık Sistemleri Türkiye İçin Bir Değerlendirme, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2002 YAVUZ, Bülent; A. Parlamenter Sistem 1. İngiltere, Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri, AK Parti, Ar-Ge Başkanlığı, Ankara,2013 İNTERNET KAYNAKLARI ASİLBAY, Halil; “ Parlamenter Sistem ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme” (http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2013-104-1250 12 Şubat 2014) ERDOĞAN, Mustafa; Başkanlık Hükümeti mi? (http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/42/453/5111.pdf12 Şubat 2014) GÖNENÇ, Levent; “Türkiye’de Mevcut Hükümet Sistemi Tartışmalarına Kısa Bir Bakış ve Mevcut Hükümet Sisteminin Niteliği”,(http://www.tepav.org.tr/upload/files/1303138962- 5.Turkiyede_Hukumet_Sistemi_Tartismalarina_Kisa_Bir_Bakis_ve_Mevcut_Hukumet _Sisteminin_Niteligi.pdf, 12 Şubat 2014) GÖNENÇ, Levent; “ Türkiye’de Başkanlık Sistemi Tartışmaları” (http://www.yasayananayasa.ankara.edu.tr/belgeler/makaleler/turkiyede_baskanlik_ sistemi_tartismalari_2011.pdf, 16 Şubat 2014) GÖZLER, Kemal; “Türkiye’de Hükümetlere Nasıl İstikrar Ve Etkinlik Kazandırılabilir?” (Başkanlık Sistemi Ve Rasyonelleştirilmiş Parlamenterizm Üzerine Bir Deneme) , Türkiye Günlüğü, Sayı 62, 2000 S.25- 47(www.anayasa.gen.tr/istikrar.htm, 15 Şubat 2014) 94 Süleyman Demirel Üniveristesi Öğrencilerinin Hükümet Sistemleri Karşısında Tutum ve Davranışları SDÜHFD CİLT 6 SAYI 1-2 YIL 2016 OKŞAR, Mustafa; “1982 Anayasası Çerçevesinde , 13 Şubat 2014) PARSAK, Mehmet; “ Parlamenter, Başkanlık, Yarı Başkanlık Hükümet Sistemlerine Genel Bir Bakış Ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümet Sistemi ”, (http://tasav.org/usr_img/yayinlar/makaleler/shy_makale_1_hukumet_sistemleri_par sak_son.pdf 12 Şubat 2014) TUNÇ, Hasan-YAVUZ, Bülent; “Avantaj ve Dezavantajlarıyla Başkanlık Sistemi” (http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2009-81-492, 12 Şubat 2014) YILDIZ, Hüseyin; “Türkiye’de Parlamentarizm Uygulamaları” (http://iys.inonu.edu.tr/webpanel/dosyalar/1225/file/huseyin%20yildiz%204_1%20ta m.pdf, 20 Şubat 2014) YILMAZ, Sait; “Başkanlık Sistemi; ABD Türkiye’ye Örnek Olabilir mi?” (http://usam.aydin.edu.tr/analiz/baskanlik_sistemi_abd_turkey.pdf 12 Şubat 2014) YILDIZ, Hüseyin; “Türkiye’de Parlamentarizm Uygulamaları”, (http://iys.inonu.edu.tr/webpanel/dosyalar/1225/file/huseyin%20yildiz%204_1%20ta m.pdf, 12 Şubat 2014)

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { sduhfd369363, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7129}, address = {SDÜ Hukuk Fakültesi Doğu Kampüsü Çünür}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {52 - 94}, doi = {}, title = {SÜLEYMAN DEMİREL ÜNIVERSİTESI ÖĞRENCİLERİNİN HÜKÜMET SİSTEMLERİ KARŞISINDA TUTUM VE DAVRANIŞLARI}, key = {cite}, author = {Çoban, Hatice} }
APA Çoban, H . (2017). SÜLEYMAN DEMİREL ÜNIVERSİTESI ÖĞRENCİLERİNİN HÜKÜMET SİSTEMLERİ KARŞISINDA TUTUM VE DAVRANIŞLARI . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 6 (1-2) , 52-94 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/32364/369363
MLA Çoban, H . "SÜLEYMAN DEMİREL ÜNIVERSİTESI ÖĞRENCİLERİNİN HÜKÜMET SİSTEMLERİ KARŞISINDA TUTUM VE DAVRANIŞLARI" . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 6 (2017 ): 52-94 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/32364/369363>
Chicago Çoban, H . "SÜLEYMAN DEMİREL ÜNIVERSİTESI ÖĞRENCİLERİNİN HÜKÜMET SİSTEMLERİ KARŞISINDA TUTUM VE DAVRANIŞLARI". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 6 (2017 ): 52-94
RIS TY - JOUR T1 - SÜLEYMAN DEMİREL ÜNIVERSİTESI ÖĞRENCİLERİNİN HÜKÜMET SİSTEMLERİ KARŞISINDA TUTUM VE DAVRANIŞLARI AU - Hatice Çoban Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 52 EP - 94 VL - 6 IS - 1-2 SN - 2146-7129- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNIVERSİTESI ÖĞRENCİLERİNİN HÜKÜMET SİSTEMLERİ KARŞISINDA TUTUM VE DAVRANIŞLARI %A Hatice Çoban %T SÜLEYMAN DEMİREL ÜNIVERSİTESI ÖĞRENCİLERİNİN HÜKÜMET SİSTEMLERİ KARŞISINDA TUTUM VE DAVRANIŞLARI %D 2017 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 2146-7129- %V 6 %N 1-2 %R %U
ISNAD Çoban, Hatice . "SÜLEYMAN DEMİREL ÜNIVERSİTESI ÖĞRENCİLERİNİN HÜKÜMET SİSTEMLERİ KARŞISINDA TUTUM VE DAVRANIŞLARI". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 6 / 1-2 (Eylül 2017): 52-94 .
AMA Çoban H . SÜLEYMAN DEMİREL ÜNIVERSİTESI ÖĞRENCİLERİNİN HÜKÜMET SİSTEMLERİ KARŞISINDA TUTUM VE DAVRANIŞLARI. sduhfd. 2017; 6(1-2): 52-94.
Vancouver Çoban H . SÜLEYMAN DEMİREL ÜNIVERSİTESI ÖĞRENCİLERİNİN HÜKÜMET SİSTEMLERİ KARŞISINDA TUTUM VE DAVRANIŞLARI. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2017; 6(1-2): 52-94.
IEEE H. Çoban , "SÜLEYMAN DEMİREL ÜNIVERSİTESI ÖĞRENCİLERİNİN HÜKÜMET SİSTEMLERİ KARŞISINDA TUTUM VE DAVRANIŞLARI", Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 6, sayı. 1-2, ss. 52-94, Eyl. 2017