ROMA HUKUKUNDA MÜLKİYET HAKKININ KOMŞULUK İLİŞKİLERİ BAKIMINDAN SINIRLARI

Öz Mülkiyet hakkı eşya üzerinde kurulan, sahibine en geniş yetkileritanıyan ayni haktır ve Roma hukukuna göre bu hakkı kullanan, başkasınazarar vermiş olmaz. Bununla birlikte başkalarının haklarının korunmasıamacıyla dönemler içinde hakkın kullanımı bakımından çeşitli sınırlamalarkabul edilmiştir. Özel hukuk bakımından bu sınırlamalar komşuluk ilişkilerikapsamında incelenecek, ayrıca taşınmaz lehine irtifak hakları, sulara,ağaçlara, inşaata ve dumana ilişkin kurallar ve sınırlamalar belirlenecektir.

Kaynakça

KAYNAKÇA BUCKLAND, W. W.: A Text-Book of Roman Law from Augustus to Justinian, 3. bs., Cambridge, Cambridge University Press, 1975. DE COULANGES, Fustel: Antik Site: Yunan’dan Roma’ya Kadar Tapınma, Hukuk ve Kurumlar Üzerine İnceleme, Çev.: İsmail Kılınç, Ankara, Epos Yayınları, 2011. DE WAAL, M. J.: “Servitudes”, A History of Private Law in Scotland, Ed.: Kenneth G. C. Reid, Reinhard Zimmermann, Cilt 1, New York, Oxford University Press, 2000, s. 305-329. Dİ MARZO, Salvatore: Roma Hukuku, Çev.: Ziya Umur, 2. bs., İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1959. ERDOĞMUŞ, Belgin: Roma Eşya Hukuku, 5. bs., İstanbul, Der Yayınları, 2012. HONİG, Richard: Roma Hukuku, Çev.: Şemseddin Talip, 2. bs., İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1938. KARADENİZ Çelebican, Özcan: Roma Eşya Hukuku, 4. bs., Ankara, Yetkin Yayınları, 2008. KOSCHAKER, Paul: Modern Özel Hukuka Giriş Olarak Roma Özel Hukukunun Ana Hatları, Çev.: Kudret Ayiter, Ankara, Sevinç Matbaası, 1977. LONG, GEORGE: “Aquae Pluviae Arcendae Actio”, A Dictionary of Greek and Roman Antiquities, Ed.: William Smith, London, John Murray, 1875, s. 115-116. MACKELDEY, Ferdinand: Compendium of Modern Civil Law, New York, Piercy and Reed Printers, 1845. ÖCAL APAYDIN, Bahar: Roma Hukukundan Günümüze Taşınmaz Lehine İrtifak Hakları, Ankara, Yetkin Yayınları, 2014. 100 Buse AKSARAY SDÜHFD CİLT: 9, SAYI 1, YIL 2019 RİCCOBONO, Salvatore: “Roma Doktrininde Hakkın Suiistimali Nazariyesi”, İÜHFM, Çev.: Ziya Umur, Cilt:22, Sayı:1-4, 1957, s. 350-397. RONİN, Marguerite: “Sharing Water in Roman Countryside: Environmental Issues, Economic Interests and Legal Solutions”, Water Management in Ancient Civilizations, Ed.: Jonas Berking, Berlin, Edition Topoi, 2018, s. 107-115. SÖĞÜT, İpek Sevda: Roma Hukukunda Çevrenin Korunmasına İlişkin Hukuki Vasıtalar, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2014. SÖĞÜTLÜ ERİŞGİN, Özlem: “Roma Hukukunda Cautio Damni Infecti”, Prof. Dr. Turgut Kalpsüz’e Armağan, Ankara, Turhan Kitabevi, 2003, s. 809-825. TAHİROĞLU, Bülent: Roma Hukukunda Mülkiyet Hakkının Sınırları, 3. bs., İstanbul, Der Yayınları, 2001. UMUR, Ziya: Roma Hukuku Ders Notları, 3. bs., İstanbul, Beta Basım, 1999. UMUR, Ziya: Roma Hukuku Eşya Hukuku (Ayni Haklar), İstanbul, Filiz Kitabevi, 1985. WACKE, Andreas: “Protection of the Environment in Roman Law”, Roman Legal Tradition, Volume 1, 2002, (Çevrimiçi) http://romanlegaltradition.org/, s. 1-24. WATSON, Alan: The Law of Property in the Later Roman Republic, Oxford, Clarendon Press, 1968. http://www.anistor.gr/history/Roman_Units.pdf https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr/

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { sduhfd584917, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7129}, address = {SDÜ Hukuk Fakültesi Doğu Kampüsü Çünür}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {61 - 100}, doi = {}, title = {ROMA HUKUKUNDA MÜLKİYET HAKKININ KOMŞULUK İLİŞKİLERİ BAKIMINDAN SINIRLARI}, key = {cite}, author = {Aksaray, Buse} }
APA Aksaray, B . (2019). ROMA HUKUKUNDA MÜLKİYET HAKKININ KOMŞULUK İLİŞKİLERİ BAKIMINDAN SINIRLARI . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 9 (1) , 61-100 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/46654/584917
MLA Aksaray, B . "ROMA HUKUKUNDA MÜLKİYET HAKKININ KOMŞULUK İLİŞKİLERİ BAKIMINDAN SINIRLARI" . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9 (2019 ): 61-100 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/46654/584917>
Chicago Aksaray, B . "ROMA HUKUKUNDA MÜLKİYET HAKKININ KOMŞULUK İLİŞKİLERİ BAKIMINDAN SINIRLARI". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9 (2019 ): 61-100
RIS TY - JOUR T1 - ROMA HUKUKUNDA MÜLKİYET HAKKININ KOMŞULUK İLİŞKİLERİ BAKIMINDAN SINIRLARI AU - Buse Aksaray Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 61 EP - 100 VL - 9 IS - 1 SN - 2146-7129- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi ROMA HUKUKUNDA MÜLKİYET HAKKININ KOMŞULUK İLİŞKİLERİ BAKIMINDAN SINIRLARI %A Buse Aksaray %T ROMA HUKUKUNDA MÜLKİYET HAKKININ KOMŞULUK İLİŞKİLERİ BAKIMINDAN SINIRLARI %D 2019 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 2146-7129- %V 9 %N 1 %R %U
ISNAD Aksaray, Buse . "ROMA HUKUKUNDA MÜLKİYET HAKKININ KOMŞULUK İLİŞKİLERİ BAKIMINDAN SINIRLARI". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9 / 1 (Temmuz 2019): 61-100 .
AMA Aksaray B . ROMA HUKUKUNDA MÜLKİYET HAKKININ KOMŞULUK İLİŞKİLERİ BAKIMINDAN SINIRLARI. sduhfd. 2019; 9(1): 61-100.
Vancouver Aksaray B . ROMA HUKUKUNDA MÜLKİYET HAKKININ KOMŞULUK İLİŞKİLERİ BAKIMINDAN SINIRLARI. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2019; 9(1): 61-100.
IEEE B. Aksaray , "ROMA HUKUKUNDA MÜLKİYET HAKKININ KOMŞULUK İLİŞKİLERİ BAKIMINDAN SINIRLARI", Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 9, sayı. 1, ss. 61-100, Tem. 2019