Kurumların Aktifinde İki Yıl Süreyle Bulunan Taşınmazların Cebri İcra Yoluyla Satılması Durumunda Katma Değer Vergisi İstisnası

Öz Katma Değer Vergisi Kanunu m. 17/4-r’ye göre, borçlu kurumun aktifinde iki yıl süreyle bulunan taşınmazların satılması halinde, bu satış işlemi katma değer vergisinden istisnadır. Katma Değer Vergisine ilişkin düzenlemeler ve bu konudaki yargı kararlarına göre, satışın cebri icra yoluyla yapılması halinde de anılan istisna uygulanır. Bununla birlikte istisnanın uygulanması için kanunda aranan şartların yerine gelmesi gerekmektedir. Bu şartların yerine gelip gelmediği satışı yapan icra ve iflas organı tarafından değerlendirilmelidir. Katma değer vergisi istisnasının uygulanmaması nedeniyle ihale alıcısından haksız olarak vergi alınması halinde, bu paranın iade edilmesi mümkün olduğu gibi, üçüncü kişilerin bu sebebe istinaden ihalenin feshini talep olanağı mevcuttur. Bu çalışmada katma değer vergisi istisnasının cebri icra yoluyla satışta uygulanma şartları, uygulanması ve uygulanmamasının sonuçları incelenmiştir.

Kaynakça

AKİPEK, Jale G./AKINTÜRK, Turgut, Eşya Hukuku, 1. Basım, İstanbul 2009.

AKKAN, Mine, Medenî Usûl Hukukunda Avukatla Temsil Zorunluluğu, Ankara 2010.

AKTAŞ, Sururi, “Hukuk Devleti İdealine Felsefi Bir Bakış”, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 2020/1, s. 1-32.

AKYAZAN, Sıtkı, Cebri İcrada İhale Ve İhalenin Feshi, İstanbul 1959.

ARPACI, Altar Ömer, “Kurumlar Vergisi Mükellefi Olarak İktisadi Kamu Kuruluşları İle Dernek Veya Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler”, Mali Çözüm Dergisi, S. 97, 2010, s. 167- 184.

ARSLAN, Ramazan, İcra-İflâs Hukukunda İhale ve İhalenin Feshi, Ankara 1984.

ALBAŞ, Hakan, “Tapu Siciline Kayıtlı Taşınmazlar Bakımından Olağanüstü Zamanaşımı İle Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanımında Mirasçılar Arasında Zamanaşımının İşlememesi Sorunu” Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 9, S. 2, 2007, s. 1-28.

ALPER, Gizem, Türk Özel Hukukunda Ultra Vires İlkesi (Anlamı ve Kapsamı), İstanbul 2013.

ASLAN, Elif Kısmet, İcra Ve İflâs Hukukunda Taşınmaz Malların Açık Arttırma Yolu İle Paraya Çevrilmesi, İzmir 2004.

ATEŞ, Derya, “Sözleşme Özgürlüğü Yönünden Dürüstlük Kuralları”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 72, 2007, s. 75-93.

AYKIN, Hasan, “Mükellefin Özelge Yoluyla İzahat Talep Hakkı, Hukuki Sonuçları Ve Bazı Tartışmalı Konular”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 125, 2016, s.147-186.

BORAN GÜNEYSU, Nilüfer, “İcra Takip İşlemleri”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 101, 2012, s. 31-60.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { sduhfd850207, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7129}, address = {SDÜ Hukuk Fakültesi Doğu Kampüsü Çünür}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {10}, pages = {195 - 218}, doi = {}, title = {Kurumların Aktifinde İki Yıl Süreyle Bulunan Taşınmazların Cebri İcra Yoluyla Satılması Durumunda Katma Değer Vergisi İstisnası}, key = {cite}, author = {Özçelik, Volkan} }
APA Özçelik, V . (2020). Kurumların Aktifinde İki Yıl Süreyle Bulunan Taşınmazların Cebri İcra Yoluyla Satılması Durumunda Katma Değer Vergisi İstisnası . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 10 (2) , 195-218 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/59059/850207
MLA Özçelik, V . "Kurumların Aktifinde İki Yıl Süreyle Bulunan Taşınmazların Cebri İcra Yoluyla Satılması Durumunda Katma Değer Vergisi İstisnası" . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 10 (2020 ): 195-218 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/59059/850207>
Chicago Özçelik, V . "Kurumların Aktifinde İki Yıl Süreyle Bulunan Taşınmazların Cebri İcra Yoluyla Satılması Durumunda Katma Değer Vergisi İstisnası". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 10 (2020 ): 195-218
RIS TY - JOUR T1 - Kurumların Aktifinde İki Yıl Süreyle Bulunan Taşınmazların Cebri İcra Yoluyla Satılması Durumunda Katma Değer Vergisi İstisnası AU - Volkan Özçelik Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 195 EP - 218 VL - 10 IS - 2 SN - 2146-7129- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Kurumların Aktifinde İki Yıl Süreyle Bulunan Taşınmazların Cebri İcra Yoluyla Satılması Durumunda Katma Değer Vergisi İstisnası %A Volkan Özçelik %T Kurumların Aktifinde İki Yıl Süreyle Bulunan Taşınmazların Cebri İcra Yoluyla Satılması Durumunda Katma Değer Vergisi İstisnası %D 2020 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 2146-7129- %V 10 %N 2 %R %U
ISNAD Özçelik, Volkan . "Kurumların Aktifinde İki Yıl Süreyle Bulunan Taşınmazların Cebri İcra Yoluyla Satılması Durumunda Katma Değer Vergisi İstisnası". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 10 / 2 (Aralık 2020): 195-218 .
AMA Özçelik V . Kurumların Aktifinde İki Yıl Süreyle Bulunan Taşınmazların Cebri İcra Yoluyla Satılması Durumunda Katma Değer Vergisi İstisnası. sduhfd. 2020; 10(2): 195-218.
Vancouver Özçelik V . Kurumların Aktifinde İki Yıl Süreyle Bulunan Taşınmazların Cebri İcra Yoluyla Satılması Durumunda Katma Değer Vergisi İstisnası. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2020; 10(2): 195-218.
IEEE V. Özçelik , "Kurumların Aktifinde İki Yıl Süreyle Bulunan Taşınmazların Cebri İcra Yoluyla Satılması Durumunda Katma Değer Vergisi İstisnası", Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 10, sayı. 2, ss. 195-218, Ara. 2021