ISLÂHÂT-I ADLİYYE / DAVA VEKİLİ: KONT OSTROGOG

Öz Edirne Uzunköprü’de doğan Mehmed Ârif Efendi, hukuk mektebi mezunudur. Çatalca Savcı Yardımcılığı yaptığı dönemde Meclis-i Mebûsân seçimlerine katılmış; 24 Kasım 1908’de 52 oy ile Edirne Gümülcine’den mebûs olarak seçilmiştir. Birinci Dönem (1908-1912) ve İkinci Dönem (1912-1912) Meclisi Mebûsan’da yer alan Mehmed Ârif Efendi, Adliye Encümeni Mazbata Muharrirliği (Adliye Komisyonu Tutanak Yazarlığı) görevinde bulunmuştur.1 Mehmed Ârif mebûs olmasının yanı sıra, İlm-i Hukûk ve Mukâyese-i Kavânîn Mecmuası’nın (Hukuk İlmi ve Kanunların Karşılaştırması Dergisi) da sahibidir. Bu Mecmua, İkinci Meşrutiyet’ten sonra hukuk alanında yapılan düzenlemeler ile bu alandaki sorunları ele alan bir yayın olması nedeniyle önem taşımaktadır. 13 Nisan 1909’da yayınlanmaya başlayan Mecmua, toplam 24 sayı çıkmıştır. Mecmua’da Hasan Fehmi Paşa, Kont Leon Ostrogog, Ahmed Şuayb, Kirkor Zöhrab, Yanko Vitinos, Agob Babikyan gibi hukuk alanında çalışan önemli kimselerin makaleleri bulunmaktadır
Anahtar Kelimeler:

Adliyye, Kont Ostrogog

Kaynakça

KAYNAKÇA Demirel, F. Gül, Kütüphane Rafında Okuyucusunu Bekleyen Bir Yayın: İlm-i Hukuk ve Mukayese-i Kavanin Mecmuası, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 2005. Güneş, İ., (Hazırlayan), Türk Parlamento Tarihi, Meşrutiyete Geçiş Süreci I. Ve II. Meşrutiyet, Ankara, TBMM Vakfı Yayınları, 1997. Nesli, A., “Tensîkât-ı Adliyye: Mahkeme-i Temyîz” Adlı Makale Bağlamında Mehmed Ârif’in Temyiz Mahkemesi Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Ankara, Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, 2019. Tural, E., II. Meşrutiyet Dönemi’nde Adliye Ve Mezâhip Nezareti’nde Bürokratik Reform, Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2008. Yörük, A. Adem, Ostrorog, Comte Léon, https://islamansiklopedisi.org.tr/ostrorog-comte-leon, (09.11. 2019).

Kaynak Göster

Bibtex @Çeviri { sduhfd669210, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7129}, address = {SDÜ Hukuk Fakültesi Doğu Kampüsü Çünür}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {405 - 427}, doi = {}, title = {ISLÂHÂT-I ADLİYYE / DAVA VEKİLİ: KONT OSTROGOG}, key = {cite}, author = {Kırnık, Cengizhan} }
APA Kırnık, C . (2020). ISLÂHÂT-I ADLİYYE / DAVA VEKİLİ: KONT OSTROGOG (C. Kırnık, Çev.) . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 9 (2) , 405-427 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/51596/669210
MLA Kırnık, C . "ISLÂHÂT-I ADLİYYE / DAVA VEKİLİ: KONT OSTROGOG" Çev. CENGİZHAN Kırnık . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9 (2020 ): 405-427 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/51596/669210>
Chicago Kırnık, C . "ISLÂHÂT-I ADLİYYE / DAVA VEKİLİ: KONT OSTROGOG". Çev., CENGİZHAN Kırnık. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9 (2020 ): 405-427
RIS TY - JOUR T1 - ISLÂHÂT-I ADLİYYE / DAVA VEKİLİ: KONT OSTROGOG AU - Cengizhan Kırnık Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 405 EP - 427 VL - 9 IS - 2 SN - 2146-7129- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi ISLÂHÂT-I ADLİYYE / DAVA VEKİLİ: KONT OSTROGOG %A Cengizhan Kırnık %T ISLÂHÂT-I ADLİYYE / DAVA VEKİLİ: KONT OSTROGOG %D 2020 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 2146-7129- %V 9 %N 2 %R %U
ISNAD Kırnık, Cengizhan . "ISLÂHÂT-I ADLİYYE / DAVA VEKİLİ: KONT OSTROGOG". Çev. CENGİZHAN Kırnık. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9 / 2 (Ocak 2020): 405-427 .
AMA Kırnık C . ISLÂHÂT-I ADLİYYE / DAVA VEKİLİ: KONT OSTROGOG. sduhfd. 2020; 9(2): 405-427.
Vancouver Kırnık C . ISLÂHÂT-I ADLİYYE / DAVA VEKİLİ: KONT OSTROGOG. Kırnık C, Çev. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2020; 9(2): 405-427.
IEEE C. Kırnık , "ISLÂHÂT-I ADLİYYE / DAVA VEKİLİ: KONT OSTROGOG", Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 9, sayı. 2, ss. 405-427, Oca. 2020