HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN SONRA YARGILAMA GİDERLERİNE İLİŞKİN OLARAK ORTAYA ÇIKAN BAZI GÜNCEL SORUNLAR VE USUL EKONOMİSİ İLKESİ

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra, özellikle yargı paketleri ile hukuk yargılaması alanını ilgilendiren birçok değişiklik yapılmıştır. Bu çerçevede yapılan değişikliklerin bazıları usul ekonomisi ilkesini doğrudan doğruya ilgilendirirken, bazıları ise dolaylı olarak ilgilendirmektedir. Çalışmamızda, öncelikle bu yönde yapılan değişiklikler tespit edilip usul ekonomisi ilkesi ile ilişkisi kurulduktan sonra, spesifik olarak doğrudan doğruya yargılama giderleri alanında meydana gelen değişiklikler ve gelişmeler üzerinde durulmuş, daha sonra ise bu hususların usul ekonomisi ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu bağlamda özellikle nispi harç oranlarında meydana gelen artışlar, tüketici hukuku alanında meydana gelen değişiklikler, idarî yargı alanında yapılan bazı değişiklilerin yargılama giderleri ve usul ekonomisi bağlamında etkileri üzerinde durulmuştur. Bu çerçevede mesele irdelenirken, daha önceden üzerinde monografik çalışma yapılan alanlara girilmekten özellikle kaçınılmıştır

After the Code of Civil Procedure became effective, numerous amendments that concern civil procedure were made, especially through the socalled judiciary bundle legislations. While some of these amendments directly concern civil procedure, the others are indirectly related to the subject. In this article, these amendments are determined and their relation to the principle of judicial economy is established, the amendments and developments directly concerning judicial costs are specifically examined and these matters are evaluated within the scope of the principle of judicial economy. In this context, particularly the raise in proportional court fees, changes in consumer law, and the effects of the amendments regarding administrative judiciary on judicial costs and the principle of judicial economy are analyzed. Within the frame of the subject matter, matters that were previously examined through monographic works are deliberately left out

Kaynak Göster

Bibtex @ { sduhfd245695, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7129}, address = {SDÜ Hukuk Fakültesi Doğu Kampüsü Çünür}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {4}, pages = {215 - 230}, doi = {}, title = {HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN SONRA YARGILAMA GİDERLERİNE İLİŞKİN OLARAK ORTAYA ÇIKAN BAZI GÜNCEL SORUNLAR VE USUL EKONOMİSİ İLKESİ}, key = {cite}, author = {Ermenek, İbrahim} }
APA Ermenek, İ . (2016). HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN SONRA YARGILAMA GİDERLERİNE İLİŞKİN OLARAK ORTAYA ÇIKAN BAZI GÜNCEL SORUNLAR VE USUL EKONOMİSİ İLKESİ . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 4 (2) , 215-230 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/22956/245695
MLA Ermenek, İ . "HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN SONRA YARGILAMA GİDERLERİNE İLİŞKİN OLARAK ORTAYA ÇIKAN BAZI GÜNCEL SORUNLAR VE USUL EKONOMİSİ İLKESİ" . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 4 (2016 ): 215-230 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/22956/245695>
Chicago Ermenek, İ . "HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN SONRA YARGILAMA GİDERLERİNE İLİŞKİN OLARAK ORTAYA ÇIKAN BAZI GÜNCEL SORUNLAR VE USUL EKONOMİSİ İLKESİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 4 (2016 ): 215-230
RIS TY - JOUR T1 - HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN SONRA YARGILAMA GİDERLERİNE İLİŞKİN OLARAK ORTAYA ÇIKAN BAZI GÜNCEL SORUNLAR VE USUL EKONOMİSİ İLKESİ AU - İbrahim Ermenek Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 215 EP - 230 VL - 4 IS - 2 SN - 2146-7129- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN SONRA YARGILAMA GİDERLERİNE İLİŞKİN OLARAK ORTAYA ÇIKAN BAZI GÜNCEL SORUNLAR VE USUL EKONOMİSİ İLKESİ %A İbrahim Ermenek %T HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN SONRA YARGILAMA GİDERLERİNE İLİŞKİN OLARAK ORTAYA ÇIKAN BAZI GÜNCEL SORUNLAR VE USUL EKONOMİSİ İLKESİ %D 2016 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 2146-7129- %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Ermenek, İbrahim . "HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN SONRA YARGILAMA GİDERLERİNE İLİŞKİN OLARAK ORTAYA ÇIKAN BAZI GÜNCEL SORUNLAR VE USUL EKONOMİSİ İLKESİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 4 / 2 (Ağustos 2016): 215-230 .
AMA Ermenek İ . HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN SONRA YARGILAMA GİDERLERİNE İLİŞKİN OLARAK ORTAYA ÇIKAN BAZI GÜNCEL SORUNLAR VE USUL EKONOMİSİ İLKESİ. sduhfd. 2016; 4(2): 215-230.
Vancouver Ermenek İ . HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN SONRA YARGILAMA GİDERLERİNE İLİŞKİN OLARAK ORTAYA ÇIKAN BAZI GÜNCEL SORUNLAR VE USUL EKONOMİSİ İLKESİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2016; 4(2): 215-230.
IEEE İ. Ermenek , "HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN SONRA YARGILAMA GİDERLERİNE İLİŞKİN OLARAK ORTAYA ÇIKAN BAZI GÜNCEL SORUNLAR VE USUL EKONOMİSİ İLKESİ", Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 4, sayı. 2, ss. 215-230, Ağu. 2016