HAVAYOLUYLA YOLCU TAŞIMALARINDA YOLCUNUN ÖLÜM VEYA CİSMANİ ZARARA UĞRAMASI HALİNE İLİŞKİN YAPILACAK ZORUNLU MALİ MESULİYET SİGORTASI

Bu çalışmanın konusunu, havayoluyla yolcu taşımalarında, yolcunun ölümü veya cismani zarara uğramasından doğan taşıyanın hukuki sorumluluğunun zorunlu mali mesuliyet sigortası kapsamında değerlendirilmesi oluşturmaktadır. Bu bağlamda taşıyanın söz konusu sorumluluğu zorunlu mali mesuliyet sigortası kapsamına alınmış; buna ilişkin de 2011 yılında tekrar gözden geçirilen bir Yönetmelik çıkarılmıştır. Taşıyanın yapmakla mükellef olduğu zorunlu mali mesuliyet sigortasının içeriği de bu Yönetmelik kapsamında somutlaştırılmıştır. Bu kapsamda çalışmanın amacını da, bu Yönetmelik kapsamında öngörülen zorunlu mali mesuliyet sigortasının içeriğini incelemek oluşturmaktadır

ABOUT THE COMPULSORY AVIATION INSURANCE OF THE LIABILITY OF AIR CARRIER IN CASE OF DEATH OR BODILY INJURY OF THE PASSENGER

The subject of this article is to review the compulsory aviation insurance of the liability of air carrier in case of death or bodily injury of the passenger. In this context, the mentioned liability of the air carrier was subjected to the compulsory insurance regulated by a Regulation which was revised in 2011. By the way, the compulsory insurance’s content was concretized by this Regulation. In this context, the aim of this article is to analyze in depth the content of the mentioned compulsory aviation insurance

Kaynakça

ANTALYA G, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Beta Yayınevi, İstanbul 2012, cilt: 1

BOZKURT BOZABALI B, Havayoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmelerinde Taşıyanın Ölüm ve Cismani Zarardan Doğan Hukuki Sorumluluğu, Seçkin Yayınları, Ocak 2013

ÇEKER M, Sigorta Hukuku, Karahan Kitabevi, 5. Baskı, Adana, Ekim 2012 HATEMİ/GÖKYAYLA, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2011

http://www.sunexpress.com/tr/irket/genel-koullar (20.06.2013) http://www.turkishairlines.com/tr-tr/seyahat-bilgi/mevzuat-ve-yasalbilgiler/yolcu-ve-bagaj-tasima-genel-sartlari/zarardan-sorumluluk (20.06.2013)

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96zel_%C3%A7ekme_haklar%C4%B1 (20.06.2013)

GENÇTÜRK M, Uluslararası Eşya Taşıma Hukuku (Gecikmeden Doğan Sorumluluk), Vedat Kitapçılık, İstanbul 2006

GÖKNİL M. N, Hava Hukuku, İstanbul Üniversitesi Yayınları Yayın No: 484, İstanbul 1951

KENDER R, Türkiye’de Hususi Sigorta Hukuku (Sigorta Hukuku), XII Levha Yayıncılık, İstanbul, Kasım 2011, Güncellenmiş 11. Baskı

KENDER R, “Mesuliyet Sigortasının Mahiyeti ve Türleri (Mesuliyet Sigortası)”, Teori ve Uygulama Açısından Mesuliyet Sigortaları, III: Sigorta Semineri, Sigorta Hukuku Türk Derneği, 4-7 Nisan 1977 (Kitapçık halinde basılmıştır)

KILIÇOĞLU M. A, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Turhan Kitabevi, 16. Baskı, Ankara 2012

KIRMAN A, Havayolu ile Yapılan Uluslararası Yolcu Taşımalarında Taşıyıcının Sorumluluğu, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara 1990

Kaynak Göster

Bibtex @ { sduhfd245784, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7129}, address = {SDÜ Hukuk Fakültesi Doğu Kampüsü Çünür}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {2}, pages = {121 - 149}, doi = {}, title = {HAVAYOLUYLA YOLCU TAŞIMALARINDA YOLCUNUN ÖLÜM VEYA CİSMANİ ZARARA UĞRAMASI HALİNE İLİŞKİN YAPILACAK ZORUNLU MALİ MESULİYET SİGORTASI}, key = {cite}, author = {Bozkurt Bozabalı, Banu} }
APA Bozkurt Bozabalı, B . (2016). HAVAYOLUYLA YOLCU TAŞIMALARINDA YOLCUNUN ÖLÜM VEYA CİSMANİ ZARARA UĞRAMASI HALİNE İLİŞKİN YAPILACAK ZORUNLU MALİ MESULİYET SİGORTASI . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 2 (2) , 121-149 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/22976/245784
MLA Bozkurt Bozabalı, B . "HAVAYOLUYLA YOLCU TAŞIMALARINDA YOLCUNUN ÖLÜM VEYA CİSMANİ ZARARA UĞRAMASI HALİNE İLİŞKİN YAPILACAK ZORUNLU MALİ MESULİYET SİGORTASI" . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2 (2016 ): 121-149 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/22976/245784>
Chicago Bozkurt Bozabalı, B . "HAVAYOLUYLA YOLCU TAŞIMALARINDA YOLCUNUN ÖLÜM VEYA CİSMANİ ZARARA UĞRAMASI HALİNE İLİŞKİN YAPILACAK ZORUNLU MALİ MESULİYET SİGORTASI". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2 (2016 ): 121-149
RIS TY - JOUR T1 - HAVAYOLUYLA YOLCU TAŞIMALARINDA YOLCUNUN ÖLÜM VEYA CİSMANİ ZARARA UĞRAMASI HALİNE İLİŞKİN YAPILACAK ZORUNLU MALİ MESULİYET SİGORTASI AU - Banu Bozkurt Bozabalı Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 121 EP - 149 VL - 2 IS - 2 SN - 2146-7129- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi HAVAYOLUYLA YOLCU TAŞIMALARINDA YOLCUNUN ÖLÜM VEYA CİSMANİ ZARARA UĞRAMASI HALİNE İLİŞKİN YAPILACAK ZORUNLU MALİ MESULİYET SİGORTASI %A Banu Bozkurt Bozabalı %T HAVAYOLUYLA YOLCU TAŞIMALARINDA YOLCUNUN ÖLÜM VEYA CİSMANİ ZARARA UĞRAMASI HALİNE İLİŞKİN YAPILACAK ZORUNLU MALİ MESULİYET SİGORTASI %D 2016 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 2146-7129- %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Bozkurt Bozabalı, Banu . "HAVAYOLUYLA YOLCU TAŞIMALARINDA YOLCUNUN ÖLÜM VEYA CİSMANİ ZARARA UĞRAMASI HALİNE İLİŞKİN YAPILACAK ZORUNLU MALİ MESULİYET SİGORTASI". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2 / 2 (Ağustos 2016): 121-149 .
AMA Bozkurt Bozabalı B . HAVAYOLUYLA YOLCU TAŞIMALARINDA YOLCUNUN ÖLÜM VEYA CİSMANİ ZARARA UĞRAMASI HALİNE İLİŞKİN YAPILACAK ZORUNLU MALİ MESULİYET SİGORTASI. sduhfd. 2016; 2(2): 121-149.
Vancouver Bozkurt Bozabalı B . HAVAYOLUYLA YOLCU TAŞIMALARINDA YOLCUNUN ÖLÜM VEYA CİSMANİ ZARARA UĞRAMASI HALİNE İLİŞKİN YAPILACAK ZORUNLU MALİ MESULİYET SİGORTASI. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2016; 2(2): 121-149.
IEEE B. Bozkurt Bozabalı , "HAVAYOLUYLA YOLCU TAŞIMALARINDA YOLCUNUN ÖLÜM VEYA CİSMANİ ZARARA UĞRAMASI HALİNE İLİŞKİN YAPILACAK ZORUNLU MALİ MESULİYET SİGORTASI", Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 2, sayı. 2, ss. 121-149, Ağu. 2016