GÜNEY KORE’DE KENDİNE ÖZGÜ DEMOKRATİK BAŞKANLIK SİSTEMİ

Öz Güney Kore’nin ilk kurucu Anayasası 1948 tarihli Anayasa’dır. Bu Anayasa ile ilk demokratik başkanlık sistemi kurulmuştur. Fakat Haziran 1950’de Kore Savaşı’nın patlak vermesinden sonraki dönemde, Başkan Rhee, 1960 yılına kadarki görev süresi esnasında otoriter uygulamalar gerçekleştirmiştir. 1960, 1962, 1972 ve 1980 Cumhuriyet Anayasa’ları yapılmasına rağmen, demokratik başkanlık sistemi yerleştirilememiş, bu dönemlerde hep otoriter uygulamalar gerçekleşmiştir. 1987 yılında, toplumsal baskıların da bir neticesi olarak Altıncı Cumhuriyet Anayasası’nın kabul edilmesi ile birlikte demokratik başkanlık sistemine geçilmiştir. 1987 Anayasası’nda, önceki Anayasa’lara kıyasla Başkan’ın yetkilerinde önemli kısıntılara gidilmiştir. Fakat uygulamada karşılaşılan güçlü başkanlık uygulamaları ve Başkan’ların çoğunun yolsuzluklara bulaşmış olmaları, bu Anayasa’ya yönelik de revizyon talepleri güncelliğini korumuştur. Anayasa değişikliğinin muhtevası konusunda geniş toplumsal ve siyasî çevrelerde yeterli mutabakat sağlanamadığı için, 42 yıl geçtiği halde, 1987 Anayasası’nda gerekli değişiklikler yapılamamıştır. Diğer yandan, bu Anayasa döneminde yapılan hukukî düzenleme ve fiilî uygulamalarla, demokratik başkanlığın konsolide olmasına yönelik önemli ilerlemeler kaydedilmiştir.

Kaynakça

KAYNAKÇA ABEBE, Adam & ARBAN, Erika & DALY, Tom Gerald, “Symposium: Editors’ Introduction: South Korea at a Crossroads Reflecting on Constitutional Change”, IACL-AIDC BLOG, (June 14, 2018), https://blog-iaclaidc. org/blog/2018/6/13/editors-introduction-south-korea-at-a-crossroads-reflectingon- constitutional-change-77wn8, (ET: 16.06.2019). AYDOĞDU, Yasin, “Güney Kore’de Uygulanan Hükümet Sistemi Üzerine İncelemeler”, Türkiye Adalet Akademisi D., Y. 8, S. 31, Temmuz 2017. AYDOĞDU, Yasin, Seçim Sistemleri ve Türkiye, Adalet y., Ankara, 2015. BAE, Sun Kwang-, “South Korean Politics in Transition: Democratization, Elections, and the Voters”, Regime Change and Regime Maintenance in Asia and the Pacific, (Department of Political and Social Change, Research School of Pacific and Asian Studies, Australian National University), 1997, http://pacificinstitute.anu.edu.au/sites/default/files/resourceslinks/ PSC_Regime_WP_20.pdf, (ET. 15.06.2019). BAUMGARTNER, Frank & BROUARD, Sylvain & GROSSMAN, Emiliano & LAZARDEUX, Sébastien & MOODY, Jonathan, “Divided Government, Legislative Productivity, and Policy Change in the USA and France”, Governance, Wiley, Vol. 26, Issue 4, Y. 2013, https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-01053724/document, (ET: 07.07.2019). “Briefing Report Sister City Donghae, South Korea”, August 16, 2018, https://www.cityoffederalway.com/sites/default/files/Documents/Department/ED/F INAL%20Briefing%20Report%20Donghae.pdf, (ET.: 28.06.2019). BUTCHER, Luke, “The Effectiveness of Early Voting – A Case Study of the Republic of Korea”, Draft Paper for the ECPR General Conference, Oslo, Norway, 6-9 September 2017, http://www.electoralmanagement.com/wpcontent/ uploads/2017/01/Luke-Butcher-The-Effectiveness-of-Early-Voting-A-Case- Study-of-the-Republic-of-Korea-ECPR-Conference.pdf, (ET: 25.12.2016). CAN, Osman, “Bir Başkanlık Sistemi Örneği Güney Kore”, Star Gzt., 16.05.2012. 74 Adnan KÜÇÜK SDÜHFD CİLT: 9, SAYI 2, YIL 2019 CHAIBONG, Hahm, “South Korea’s Miraculous Democracy “, Journal of Democracy, Vol. 19, No. 3, July 2008, https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/reprints/2008/RAND_RP1370.pdf , (ET: 13.06.2019). CHEIBUB, José Antonio, “Minority Presidents, Deadlock Situations, and the Survival of Presidential Democracies”, https://pdfs.semanticscholar.org/3e60/78d9159c50050d79babebf798df041aa59ca.pdf, (ET: 01.08.2019). CHEIBUB, Jose Antonio, Presidentialism, Parliamentarism, and Democracy, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, http://fdjpkc.fudan.edu.cn/_upload/article/files/10/bd/dd6bb622400a8cccedde721a4 568/8a90b72d-e5bf-477b-aad7-34154990497b.pdf, (ET: 21.05.2018). CHOI, Dai-Kwon, “The Judicial Functions and Independence in Korea”, LAWASIA Comparative Constitutional Law Standing Committee's 4th Conference on Judicial Independence and the Rule of Law held in Bangkok, Thailand, on May 27th- 29th, 1999, https://pdfs.semanticscholar.org/c46a/2426d4f6b57fe3219027444ebd633fd94142.pdf, (ET: 11.07.2019). “Constitutional History of Republic of Korea”, IDEA Constitutionnet, http://constitutionnet.org/country/republic-korea, (ET: 22.06.2019). “Constitution Of The Argentine Nation”, http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=282508, (ET: 09.09.2017). “Court Organization Act” (Amended December 27, 2007, Act No. 8794), https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/kr/kr028en.pdf, (ET: 11.07.2019). CROISSANT, Aurel, “Electoral Politics in South Korea”, Electoral Politics in Southeast and East Asia, (Edt: Aurel CROISSAN &, Gabi BRUNS & Marei JOHN) Library of the Friedrich-Ebert-Stiftung, 2002, https://library.fes.de/pdffiles/ iez/01361008.pdf, (ET. 12.06.2019). Güney Kore’de Kendine Özgü Demokratik Başkanlık Sistemi Hakemli Makale 75 SDÜHFD VOL: 9, NO 2, YEAR 2019 “Democracy Around the Regions in 2017”, The Economist İntelligence United Limited, https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ- 438/images/Democracy_Index_2017.pdf, (ET: 11.11.2018). DURMAZ, Taner, “Kore Cumhuriyeti Ülke Raporu-2016 ‘The Republic Of Korea Report’ I”, (10.01.2016), http://www.academia.edu/30193090/KORE_CUMHUR%C4%B0YET%C4%B0_RAPO RU_-_2016_1_THE_REPUBLIC_OF_KOREA_REPORT_, (ET: 15.12.2017). “Election Commission Act”, https://elaw.klri.re.kr/eng_mobile/viewer.do?hseq=37417&type=part&key=3, (ET: 08.07.2019). ERDOĞAN, Mustafa, Anayasal Demokrasi, 12. B., Siyasal Kitabevi, Ankara, 2015. ERDOĞAN, Mustafa, Anayasa Hukukuna Giriş, Hukuk y., Ankara, 2017. ERDOĞAN TOSUN, Gülgün & TOSUN, Tanju, Başkanlık ve Yarı Başkanlık Sistemleri, Alfa y., İstanbul, 1999. EREN, Abdurrahman, “‘İtirazım Var’ Başkanlık Sistemine”, Yeni Türkiye, Y. 9, S. 51, Mart-Nisan 2013. GINSBURG, Tom, “The Constitutional Court and the Judicialization of Korean Politics”, New Court in Asia, (Edt: HARDING, Andrew, et al.), Routledge, 2009, https://www.researchgate.net/publication/40716564_The_Constitutional_Court_and _the_Judicialization_of_Korean_Politics, (ET: 10.07.2019). “Government Organization Act of South Korea”, https://en.wikisource.org/wiki/Government_Organization_Act_of_South_Korea, (ET: 30.06.2019). GÖZLER, Kemal, Anayasa Hukukunun Genel Esasları, Ekin y., Bursa, 2010. “Güney Kore”, https://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCney_Kore, (ET: 25.12.2016). “Güney Kore: Tarih ve Sistem”, http://www.foreignpolicy.org.tr/arkaplan/ocak05/tr/aykon3.htm, (ET: 25.12.2016).

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { sduhfd669147, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7129}, address = {SDÜ Hukuk Fakültesi Doğu Kampüsü Çünür}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {1 - 82}, doi = {}, title = {GÜNEY KORE’DE KENDİNE ÖZGÜ DEMOKRATİK BAŞKANLIK SİSTEMİ}, key = {cite}, author = {Küçük, Adnan} }
APA Küçük, A . (2020). GÜNEY KORE’DE KENDİNE ÖZGÜ DEMOKRATİK BAŞKANLIK SİSTEMİ . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 9 (2) , 1-82 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/51596/669147
MLA Küçük, A . "GÜNEY KORE’DE KENDİNE ÖZGÜ DEMOKRATİK BAŞKANLIK SİSTEMİ" . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9 (2020 ): 1-82 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/51596/669147>
Chicago Küçük, A . "GÜNEY KORE’DE KENDİNE ÖZGÜ DEMOKRATİK BAŞKANLIK SİSTEMİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9 (2020 ): 1-82
RIS TY - JOUR T1 - GÜNEY KORE’DE KENDİNE ÖZGÜ DEMOKRATİK BAŞKANLIK SİSTEMİ AU - Adnan Küçük Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 82 VL - 9 IS - 2 SN - 2146-7129- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi GÜNEY KORE’DE KENDİNE ÖZGÜ DEMOKRATİK BAŞKANLIK SİSTEMİ %A Adnan Küçük %T GÜNEY KORE’DE KENDİNE ÖZGÜ DEMOKRATİK BAŞKANLIK SİSTEMİ %D 2020 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 2146-7129- %V 9 %N 2 %R %U
ISNAD Küçük, Adnan . "GÜNEY KORE’DE KENDİNE ÖZGÜ DEMOKRATİK BAŞKANLIK SİSTEMİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9 / 2 (Ocak 2020): 1-82 .
AMA Küçük A . GÜNEY KORE’DE KENDİNE ÖZGÜ DEMOKRATİK BAŞKANLIK SİSTEMİ. sduhfd. 2020; 9(2): 1-82.
Vancouver Küçük A . GÜNEY KORE’DE KENDİNE ÖZGÜ DEMOKRATİK BAŞKANLIK SİSTEMİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2020; 9(2): 1-82.
IEEE A. Küçük , "GÜNEY KORE’DE KENDİNE ÖZGÜ DEMOKRATİK BAŞKANLIK SİSTEMİ", Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 9, sayı. 2, ss. 1-82, Oca. 2020