FIKIH USULÜ DERSİNİN KALDIRILMASI BAĞLAMINDA DARÜLFÜNUNDAN CUMHURİYETE HUKUK EĞİTİM MÜFREDATI ÜZERİNE

Bu çalışma genelde Darülfünunun özelde Hukuk mekteplerinin kuruluşundan Cumhuriyet dönemine kadar hukuk öğretiminde ders müfredatları üzerinden fıkıh usulü dersinin kaldırılması ve sonuçları üzerinde durmayı hedeflemektedir. Bu meyanda kısaca Darülfünun kuruluş teşebbüslerinden bahsedilerek hukuk mekteplerinin müfredatları izlenmeye çalışılacaktır. Nihayet Fıkıh Usulü’nün dünya hukuk literatürüne Müslümanlar tarafından kazandırılan bir hukuk bilimi (jurisprudence) olma niteliğine değinilecektir

ON THE LEGAL EDUCATION CURRICULUM FROM DARULFUNUN TO THE REPUBLIC IN THE CONTEXT OF ABOLISHING USULU'L-FIQH COURSE

The paper aims to dwell on curriculum and legal education, starting from establishing up to Republic era, of Darulfünun in general and law colleges in particular and then abolishing usul al-fıqh (principles of Islamic Jurisprudence) course and its consequences. The study includes inter alia establishment attempts of Darulfünun and historical survey of curriculum of law colleges. Finally it will be mentioned that usul al-fıqh (principles of Islamic Jurisprudence) is a contribution of Muslim jurists to world legal literature as a science of jurisprudence

Kaynakça

ALİYE, Fatma, Ahmet Cevdet Paşa ve Zamanı, Bedir Yayınları, İstanbul, 1995.

ARSLAN, Ali, Türkiye’de Üniversite ve Siyaset, Paraf Yayınları, İstanbul, 2011.

AYDIN, Mehmet Akif, “Türk Hukuk Tarihçiliği”, TALİD, c. 3, sayı: 5, 2005, İstanbul, 9-25.

BEDİR, Murtaza, “Osmanlı Önceli Türk Hukuk Tarihi Yazıcılığı”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD), c.3, sayı:5, İstanbul, 2005, 27-84.

BERKİ, Ali Himmet, Hukuk Mantığı ve Tefsir Kanun ve Mukavelelerin Tanzimve Tefsirine Ait Kaide ve Asıllar, Güney Matbaacılık ve Gazetecilik TAO, Ankara, 1948

BOZKURT, Gülnihal, “Türkiye’de Hukuk Eğitiminin Tarihçesi”, Hukuk Öğretimi Sempozyumu, 13-14 Mayıs 1993, Editör: Adnan Güriz, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1993.

DÖLEN, Emre, Türkiye Üniversite Tarihi Osmanlı Döneminde Darülfünun, I-V,İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2009, I-V.,

EKİNCİ, Ekrem Buğra, Osmanlı Hukuku Adalet ve Mülk, Arı Sanat Yayınevi, İstanbul, 2008.

GEDİKLİ, Fethi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ne Zaman Kuruldu”,İÜHFM, C. LXIX, S:1-2, 91-104, 2011.

GÖZLER, Kemal, Hukuka Giriş, Genişletilmiş 9. Baskı, Ekin, Bursa, 2012.

HAMİDULLAH, Muhammed, İslam’ın Hukuk İlmine Yardımları (Makaleler Külliyatı) 1962, İstanbul.

Kaynak Göster

Bibtex @ { sduhfd245722, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7129}, address = {SDÜ Hukuk Fakültesi Doğu Kampüsü Çünür}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {3}, pages = {1 - 28}, doi = {}, title = {FIKIH USULÜ DERSİNİN KALDIRILMASI BAĞLAMINDA DARÜLFÜNUNDAN CUMHURİYETE HUKUK EĞİTİM MÜFREDATI ÜZERİNE}, key = {cite}, author = {Songur, Haluk} }
APA Songur, H . (2016). FIKIH USULÜ DERSİNİN KALDIRILMASI BAĞLAMINDA DARÜLFÜNUNDAN CUMHURİYETE HUKUK EĞİTİM MÜFREDATI ÜZERİNE . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 3 (1) , 1-28 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/22962/245722
MLA Songur, H . "FIKIH USULÜ DERSİNİN KALDIRILMASI BAĞLAMINDA DARÜLFÜNUNDAN CUMHURİYETE HUKUK EĞİTİM MÜFREDATI ÜZERİNE" . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 3 (2016 ): 1-28 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/22962/245722>
Chicago Songur, H . "FIKIH USULÜ DERSİNİN KALDIRILMASI BAĞLAMINDA DARÜLFÜNUNDAN CUMHURİYETE HUKUK EĞİTİM MÜFREDATI ÜZERİNE". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 3 (2016 ): 1-28
RIS TY - JOUR T1 - FIKIH USULÜ DERSİNİN KALDIRILMASI BAĞLAMINDA DARÜLFÜNUNDAN CUMHURİYETE HUKUK EĞİTİM MÜFREDATI ÜZERİNE AU - Haluk Songur Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 28 VL - 3 IS - 1 SN - 2146-7129- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi FIKIH USULÜ DERSİNİN KALDIRILMASI BAĞLAMINDA DARÜLFÜNUNDAN CUMHURİYETE HUKUK EĞİTİM MÜFREDATI ÜZERİNE %A Haluk Songur %T FIKIH USULÜ DERSİNİN KALDIRILMASI BAĞLAMINDA DARÜLFÜNUNDAN CUMHURİYETE HUKUK EĞİTİM MÜFREDATI ÜZERİNE %D 2016 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 2146-7129- %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Songur, Haluk . "FIKIH USULÜ DERSİNİN KALDIRILMASI BAĞLAMINDA DARÜLFÜNUNDAN CUMHURİYETE HUKUK EĞİTİM MÜFREDATI ÜZERİNE". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 3 / 1 (Ağustos 2016): 1-28 .
AMA Songur H . FIKIH USULÜ DERSİNİN KALDIRILMASI BAĞLAMINDA DARÜLFÜNUNDAN CUMHURİYETE HUKUK EĞİTİM MÜFREDATI ÜZERİNE. sduhfd. 2016; 3(1): 1-28.
Vancouver Songur H . FIKIH USULÜ DERSİNİN KALDIRILMASI BAĞLAMINDA DARÜLFÜNUNDAN CUMHURİYETE HUKUK EĞİTİM MÜFREDATI ÜZERİNE. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2016; 3(1): 1-28.
IEEE H. Songur , "FIKIH USULÜ DERSİNİN KALDIRILMASI BAĞLAMINDA DARÜLFÜNUNDAN CUMHURİYETE HUKUK EĞİTİM MÜFREDATI ÜZERİNE", Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 3, sayı. 1, ss. 1-28, Ağu. 2016