EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN TASFİYESİNDE ŞİRKET DEĞERLEMESİ İLE İLGİLİ İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİ’NİN 5A_387/2010, 5A_405/2010 NO.’LU KARARININ ÇEVİRİSİ VE GENEL BİR DEĞERLENDİRME

Öz Mal rejiminin tasfiyesinin, bir şirketin tasfiyesinden zor olduğu dile getirilmektedir. Doğal olarak, edinilmiş mallara katılma rejiminde, dava konusu malvarlıkları arasında bir şirketin olması durumunda, mal rejiminin nasıl tasfiye edileceği hususu, hem mehazımızı oluşturan İsviçre Hukuku’nda hem de uygulamamızda tereddütlere yol açmaktadır. Gözlemleyebildiğimiz kadarı ile bu konuda daha önce İsviçre Federal Mahkemesi Kararı ışığı altında böyle bir çalışma yapılmamıştır. Literatürde de, bu çalışmada yer alan Medeni Hukuk alanındaki birkaç eser dışında, mal rejiminin tasfiyesinde şirketlere ilişkin hususlar detaylıca ele alınmamıştır. Bu yüzden çalışmadaki kaynakçanın büyük bir kısmını İşletme Bölümü alanında yazılan eserler oluşturmaktadır. İsviçre Federal Mahkemesi Kararı’nın ele alındığı ve irdelendiği bu çalışmanın, Türk Hukuku’na da ışık tutacağından kuşku duymamak gerekir.

Kaynakça

KAYNAKÇA CHAMBERS, Nurgül: Firma Değerlemesi, 2. Bası, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2009. CİNGÖZ, Ahmet: İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemine Göre Firma Değerleme ve Enerji Sektöründe Bir Uygulama, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Konya, 2014. CİVELEK ACAR, Esra: Yasal Mal Rejiminin Tasfiyesinde Sermaye Ortaklıkları Payı, Aristo Yayınevi, İstanbul, 2019. ÇIRAK, Reha: Şirket Değerleme Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2018. ERCAN, Metin Kamil; ÖZTÜRK, M. Başaran; KÜÇÜKKAPLAN, İlhan; BAŞCI, E. Savaş; DEMİRGÜNEŞ, Kartal: İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi İle Firma Değerlemesi Özellikli Durumlar, Gazi Kitabevi, Ankara, 2008. GÜRBÜZ, A. Osman; ERGİNCAN, Yakup: Şirket Değerlemesi: Klasik ve Modern Yaklaşımlar, İkinci Basım, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2008. KARAMERCAN, Fatih: Katkı - Değer Artış Payı & Katılma Alacağı Davaları, Güncellenmiş ve Genişletilmiş 5. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2019. ÖZTÜRK, Hakkı: Şirket Değerlemesinin Esasları, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2009. SAĞMANLI, Metin: Şirket Değerleme Teorik ve Pratik Uygulama, Genişletilmiş 2. Baskı, Tümay Matbaacılık, İstanbul, 2001. SİPAHİ, Barış; YANIK, Serhat; AYTÜRK, Yusuf: Şirket Değerleme Yaklaşımları, Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016. YALÇIN, Hasan: Şirket Değerlemesi (Teori ve Uygulama), Uygulama Yayıncılık, İstanbul, 2014. ZEYTİN, Zafer: “Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Sürüm, Gelir ve Hakkaniyet Değerleri İle Yargıtay Uygulaması”, (Türk Medenî Hukukunda Evlilik 166 Nagehan KIRKBEŞOĞLU/Fatih KARAMERCAN SDÜHFD CİLT: 9, SAYI 2, YIL 2019 Birliğinde Mal Rejimleri - 18-19 Nisan 2018), Adalet Yayınevi, ERÜHFSD, C: I, S: 1, Y: 2019, s. 359-389.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { sduhfd669158, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7129}, address = {SDÜ Hukuk Fakültesi Doğu Kampüsü Çünür}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {131 - 166}, doi = {}, title = {EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN TASFİYESİNDE ŞİRKET DEĞERLEMESİ İLE İLGİLİ İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİ’NİN 5A\_387/2010, 5A\_405/2010 NO.’LU KARARININ ÇEVİRİSİ VE GENEL BİR DEĞERLENDİRME}, key = {cite}, author = {Kırkbeşoğlu, Nagehan and Karamercan, Fatih} }
APA Kırkbeşoğlu, N , Karamercan, F . (2020). EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN TASFİYESİNDE ŞİRKET DEĞERLEMESİ İLE İLGİLİ İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİ’NİN 5A_387/2010, 5A_405/2010 NO.’LU KARARININ ÇEVİRİSİ VE GENEL BİR DEĞERLENDİRME . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 9 (2) , 131-166 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/51596/669158
MLA Kırkbeşoğlu, N , Karamercan, F . "EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN TASFİYESİNDE ŞİRKET DEĞERLEMESİ İLE İLGİLİ İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİ’NİN 5A_387/2010, 5A_405/2010 NO.’LU KARARININ ÇEVİRİSİ VE GENEL BİR DEĞERLENDİRME" . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9 (2020 ): 131-166 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/51596/669158>
Chicago Kırkbeşoğlu, N , Karamercan, F . "EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN TASFİYESİNDE ŞİRKET DEĞERLEMESİ İLE İLGİLİ İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİ’NİN 5A_387/2010, 5A_405/2010 NO.’LU KARARININ ÇEVİRİSİ VE GENEL BİR DEĞERLENDİRME". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9 (2020 ): 131-166
RIS TY - JOUR T1 - EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN TASFİYESİNDE ŞİRKET DEĞERLEMESİ İLE İLGİLİ İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİ’NİN 5A_387/2010, 5A_405/2010 NO.’LU KARARININ ÇEVİRİSİ VE GENEL BİR DEĞERLENDİRME AU - Nagehan Kırkbeşoğlu , Fatih Karamercan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 131 EP - 166 VL - 9 IS - 2 SN - 2146-7129- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN TASFİYESİNDE ŞİRKET DEĞERLEMESİ İLE İLGİLİ İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİ’NİN 5A_387/2010, 5A_405/2010 NO.’LU KARARININ ÇEVİRİSİ VE GENEL BİR DEĞERLENDİRME %A Nagehan Kırkbeşoğlu , Fatih Karamercan %T EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN TASFİYESİNDE ŞİRKET DEĞERLEMESİ İLE İLGİLİ İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİ’NİN 5A_387/2010, 5A_405/2010 NO.’LU KARARININ ÇEVİRİSİ VE GENEL BİR DEĞERLENDİRME %D 2020 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 2146-7129- %V 9 %N 2 %R %U
ISNAD Kırkbeşoğlu, Nagehan , Karamercan, Fatih . "EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN TASFİYESİNDE ŞİRKET DEĞERLEMESİ İLE İLGİLİ İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİ’NİN 5A_387/2010, 5A_405/2010 NO.’LU KARARININ ÇEVİRİSİ VE GENEL BİR DEĞERLENDİRME". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9 / 2 (Ocak 2020): 131-166 .
AMA Kırkbeşoğlu N , Karamercan F . EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN TASFİYESİNDE ŞİRKET DEĞERLEMESİ İLE İLGİLİ İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİ’NİN 5A_387/2010, 5A_405/2010 NO.’LU KARARININ ÇEVİRİSİ VE GENEL BİR DEĞERLENDİRME. sduhfd. 2020; 9(2): 131-166.
Vancouver Kırkbeşoğlu N , Karamercan F . EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN TASFİYESİNDE ŞİRKET DEĞERLEMESİ İLE İLGİLİ İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİ’NİN 5A_387/2010, 5A_405/2010 NO.’LU KARARININ ÇEVİRİSİ VE GENEL BİR DEĞERLENDİRME. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2020; 9(2): 131-166.
IEEE N. Kırkbeşoğlu ve F. Karamercan , "EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN TASFİYESİNDE ŞİRKET DEĞERLEMESİ İLE İLGİLİ İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİ’NİN 5A_387/2010, 5A_405/2010 NO.’LU KARARININ ÇEVİRİSİ VE GENEL BİR DEĞERLENDİRME", Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 9, sayı. 2, ss. 131-166, Oca. 2020