DOĞRUDANLIK İLKESİ

Çalışmamızda öncelikle doğrudanlık ilkesi hakkında genel bilgiler verildikten sonra bazı durumlarda usul ekonomisi ilkesi ile çatışan doğrudanlık ilkesinin istisnaları incelenmiştir. Çalışmamızın konusu olan doğrudanlık ilkesi usul kanunları düzenlenirken adil bir yargılamanın teminatını oluşturan başlıca ilkelerdendir. Bu bağlamda ülkemizde HMK düzenlenirken doğrudanlık ilkesi de dikkate alınarak doğrudanlığa uygun bir yargılama yapılması amaçlanmıştır. İncelememiz esnasında doğrudanlık ilkesinin genel amacı ve diğer bazı ülkelerdeki düzenlemeler göz önünde bulundurularak HMK’da yer alan ilgili hükümlerde genel olarak değerlendirilmiştir

THE PRINCIPLE OF DIRECTLY

In our study, general information about the principle of directly given after exemptions in some cases conflict with the principle of directly. The principles of directly procedural economy are examined. The principle of directly that is the subject of our study is one of the fundamental principles of procedural law constitutes the guarantee of a fair trial editing. In this context, our country HMK editing immediacy principle is intended to be an appropriate considering the immediacy judge. The overall objective of the principle of directly during our review and other provisions contained in the relevant regulations in some countries are evaluated considering in HMK

Kaynakça

Alangoya, Yavuz: Medeni Usul Hukukunda Vakıaların ve Delillerin Toplanmasına İlişkin İlkeler, İstanbul–1979.

Alangoya, Yavuz/ Yıldırım, Kamil/ Deren-Yıldırım, Nevhis: Medeni Usul Hukuku Esasları, B.7, İstanbul–2009.

Ansay, Sabri Şakir: Hukuk Yargılama Usulleri, B.3, Ankara–1948.

Arslan, Ramazan/ Tanrıver, Süha: Yargı Örgütü Hukuku, B.2, Ankara–2001.

Arslan, Aziz Serkan: 6100 sayılı HMK Madde 401 Hükmüne Göre Delil Tespitinde Görevli ve Yetkili Mahkeme, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.XX, S.1, 2012.

Cremer, Rudolf: Mündlichkeit und Unmittelbarkeit im Zivilprozeß, Lübed-1929.

Karslı, Abdurrahim: Medeni Muhakeme Hukuku Ders Kitabı, İstanbul- 2011.

Koukouselis, Maria: Die Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme im Zivilprozeß, Inbesondere bei der Zeugenvernehmung, Frankfurt-1990.

Kurt, Nesibe: Medeni Yargılama Hukukunda Doğrudan Doğruyalık İlkesi, Prof. Dr. Bilge Öztan’a Armağan, Ankara–2008.

Özekes, Muhammet: Medeni Usul Hukukunda Hukuki Dinlenilme Hakkı, Ankara–2003.

Paeffgen, Theodor: Das Prinzip der Unmittelbarkeit im Zivilprozeß, Köln-1935.

Pekcanıtez, Hakan/ Atalay, Oğuz/ Özekes, Muhammet: Medeni Usul Hukuku, B.11, Ankara–2011. Rohwer, Wiebke Annelene: Materielle

Unmittelbarkeit der

Beweisaufnahme: Ein Prinzip der StPO wie der ZPO, Kiel-1972.

Şahin, Cumhur: Ceza Muhakemesinde İspat, Delillerin Doğrudan Doğruyalığı, Ankara–2001.

Yıldırım, M. Kamil: Medeni Usul Hukukunda Delillerin Değerlendirilmesi, İstanbul–1990.

Kaynak Göster

Bibtex @ { sduhfd245690, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7129}, address = {SDÜ Hukuk Fakültesi Doğu Kampüsü Çünür}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {4}, pages = {133 - 144}, doi = {}, title = {DOĞRUDANLIK İLKESİ}, key = {cite}, author = {Arslan, Aziz Serkan} }
APA Arslan, A . (2016). DOĞRUDANLIK İLKESİ . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 4 (2) , 133-144 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/22956/245690
MLA Arslan, A . "DOĞRUDANLIK İLKESİ" . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 4 (2016 ): 133-144 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/22956/245690>
Chicago Arslan, A . "DOĞRUDANLIK İLKESİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 4 (2016 ): 133-144
RIS TY - JOUR T1 - DOĞRUDANLIK İLKESİ AU - Aziz Serkan Arslan Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 133 EP - 144 VL - 4 IS - 2 SN - 2146-7129- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi DOĞRUDANLIK İLKESİ %A Aziz Serkan Arslan %T DOĞRUDANLIK İLKESİ %D 2016 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 2146-7129- %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Arslan, Aziz Serkan . "DOĞRUDANLIK İLKESİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 4 / 2 (Ağustos 2016): 133-144 .
AMA Arslan A . DOĞRUDANLIK İLKESİ. sduhfd. 2016; 4(2): 133-144.
Vancouver Arslan A . DOĞRUDANLIK İLKESİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2016; 4(2): 133-144.
IEEE A. Arslan , "DOĞRUDANLIK İLKESİ", Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 4, sayı. 2, ss. 133-144, Ağu. 2016