DEMOKRATİK TOPLUMDA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAVRAMI,İÇERİĞİ VE SINIRLARININ BELİRLENMESİ SORUNU

Öz İnsan hakları kavramı özellikle 20 yy’ın ilk yarısından itibaren bir değer olarak yükselmiş ve genel anlamda tüm dünya devletlerince kabul görmüştür. İfade özgürlüğü insan hakları kavramı içerisinde yer alır ve günümüzde pek çok devletin gerek ulusal mevzuatında, özellikle ve öncelikle anayasalarında, gerekse uluslararası ve bölgesel örgütlenmelerin insan haklarına ilişkin sözleşmelerinde kendisine yer edinmiş önemli bir haktır. İfade hürriyetinin özellikle demokrasi, hukuk devleti kavramları ile yakından ilişkili olduğu çok açıktır. İfade özgürlüğü öncelikle insan için varlığı ile ilgili temel haklardandır. Çünkü insan diğer canlılardan farklı olarak akıl ile donatılarak yaratılmış, düşünen ve konuşan bir varlıktır. İfade özgürlüğü’nün insanın varlığını geliştirmesi ve varoluş amacını gerçekleştirmesi açısından sahip olması gereken vazgeçilmez haklardan olduğu kabul edilir. Bu çalışmada kısaca ifade hürriyetinin kökeninden söz edilecek, ifade hürriyetine ilişkin mevzuat düzenlemeleri genel hatları ile ortaya konacak ve nihayetinde ifade hürriyetine ilişkin olarak günümüzde tartışılan temel sorunlara yer verilecektir.

Kaynakça

KAYNAKÇA BENEDEK, Wolfgang(Yayına Hazırlayan), ‘İnsan Haklarını Anlamak: İnsan Hakları El Kitabı’, Avrupa İnsan Hakları ve Demokrasi İçin Eğitim ve Araştırma Merkezi(ETC). DUTERTRE, Gilles, ‘Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarından Örnekler’, Avrupa Konseyi Yayınları, Kasım 2003, Almanya. ERDOĞAN, Mustafa, ‘İnsan Hakları Teorisi ve Hukuku’, Orion Kitapevi, Genişletilmiş İkinci Baskı,Mart 2011, Ankara. FREEMAN, Micheal, ‘İnsan Hakları: Disiplinlerarası Bir Yaklaşım’,Birleşik Yayınları, 1. Baskı, Cantekin Matbaası,Ekim 2008, Ankara. İNCEOĞLU, Sibel( Editör), ‘İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa: Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Kapsamında bir İnceleme’, KARAN, Ulaş, ‘İfade Özgürlüğü Hakkı’, Beta Yayınları, 3. Baskı, Haziran 2013, İstanbul. TEZCAN, Durmuş, ERDEM, SANCAKDAR, ÖNOK, ’İnsan Hakları El Kitabı’Seçkin Yayınları, 4. Baskı, Ağustos 2011,Ankara. İnternet Kaynakları http://www.ihop.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=4 9&catid=25 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi , İkinci Daire, Coxvs Türkiye Kararı, BaşvuruNo:29933/03KararTarihi:20.05.2010,http://www.yargitay.gov.tr/aihm/upload/ 29933-03.pdf. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Zanavs Türkiye Kararı, Başvuru No: 69/1996/688/880KararTarihi:25.11.1997,http://www.yargitay.gov.tr/aihm/upload/69_1 996_688_880.pdf

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { sduhfd669152, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7129}, address = {SDÜ Hukuk Fakültesi Doğu Kampüsü Çünür}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {117 - 130}, doi = {}, title = {DEMOKRATİK TOPLUMDA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAVRAMI,İÇERİĞİ VE SINIRLARININ BELİRLENMESİ SORUNU}, key = {cite}, author = {Tumay, Murat} }
APA Tumay, M . (2020). DEMOKRATİK TOPLUMDA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAVRAMI,İÇERİĞİ VE SINIRLARININ BELİRLENMESİ SORUNU . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 9 (2) , 117-130 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/51596/669152
MLA Tumay, M . "DEMOKRATİK TOPLUMDA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAVRAMI,İÇERİĞİ VE SINIRLARININ BELİRLENMESİ SORUNU" . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9 (2020 ): 117-130 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/51596/669152>
Chicago Tumay, M . "DEMOKRATİK TOPLUMDA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAVRAMI,İÇERİĞİ VE SINIRLARININ BELİRLENMESİ SORUNU". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9 (2020 ): 117-130
RIS TY - JOUR T1 - DEMOKRATİK TOPLUMDA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAVRAMI,İÇERİĞİ VE SINIRLARININ BELİRLENMESİ SORUNU AU - Murat Tumay Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 117 EP - 130 VL - 9 IS - 2 SN - 2146-7129- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi DEMOKRATİK TOPLUMDA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAVRAMI,İÇERİĞİ VE SINIRLARININ BELİRLENMESİ SORUNU %A Murat Tumay %T DEMOKRATİK TOPLUMDA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAVRAMI,İÇERİĞİ VE SINIRLARININ BELİRLENMESİ SORUNU %D 2020 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 2146-7129- %V 9 %N 2 %R %U
ISNAD Tumay, Murat . "DEMOKRATİK TOPLUMDA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAVRAMI,İÇERİĞİ VE SINIRLARININ BELİRLENMESİ SORUNU". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9 / 2 (Ocak 2020): 117-130 .
AMA Tumay M . DEMOKRATİK TOPLUMDA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAVRAMI,İÇERİĞİ VE SINIRLARININ BELİRLENMESİ SORUNU. sduhfd. 2020; 9(2): 117-130.
Vancouver Tumay M . DEMOKRATİK TOPLUMDA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAVRAMI,İÇERİĞİ VE SINIRLARININ BELİRLENMESİ SORUNU. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2020; 9(2): 117-130.
IEEE M. Tumay , "DEMOKRATİK TOPLUMDA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAVRAMI,İÇERİĞİ VE SINIRLARININ BELİRLENMESİ SORUNU", Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 9, sayı. 2, ss. 117-130, Oca. 2020