CEZA MUHAKEMESİNDE YETKİ VE GÖREV MESELESİNDE BAZI SORUNLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

Ceza muhakemesinin temelini esas itibariyle mahkemelerin oluşturduğu tartışılmaz bir gerçektir. Mahkemeler vasıtasıyla yapılan yargılama sayesinde ceza muhakemesinin amacı olan maddi gerçeğe ulaşılmaya çalışılmaktadır. Ancak bu sağlanırken de yargılamanın güvenceli mahkemelerde yapılmasını sağlamaya dönük olarak görev kuralları, usul ekonomisi ve yargılama kolaylığını sağlamaya yönelik yetki kuralları ve bağlantı kuralları ihdas edilmiştir. Bu çalışmamızda genel olarak yetki ve göreve ilişkin temel bilgiler verilmekle beraber asıl olarak bu kurumlara ilişkin karşı karşıya kalınabilecek bazı sorunlar ve bu sorunlara çözüm önerileri üzerinde durulmuştur

ASSESSMENT ON SOME PROBLEMS ABOUT TASK AND AUTHORIZATION ISSUE IN CRIMINAL PROCEDURE LAW

It is a indisputable fact that the courts are basis of criminal procedure law. The purpose of criminal procedure is fact and we use the courts to achieve that. However during this activity we have to use guaranteed court by task rules. At the same time we provide procedural economy and ease of trial by authorization rules and connection rules. In this article we plan to give some information about basic principles of task and authorization but mainly we analyse about some problems and solutions ways for this topics

Kaynakça

CENTEL, Nur-ZAFER, Hamide, Ceza Muhakemesi Hukuku, 7. Bası, İstanbul 2010

EREM, Faruk, Ceza Usulü Hukuku, Beşinci Bası, Ankara 1978

FEYZİOĞLU, Metin, “5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Hakkında Bazı Tespit ve Değerlendirmeler”, TBBD, S.62, 2006

HAKERİ, Hakan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 14. Baskı, Ankara 2012

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm Ziyaret tarihi: 06.02.2013

KOCA, Mahmut-ÜZÜLMEZ, İlhan, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 5. Baskı, Ankara 2012

KUNTER, Nurullah-YENİSEY, Feridun-NUHOĞLU, Ayşe, Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, 17. Bası, Birinci Kitap, İstanbul 2009

ÖZBEK, Veli Özer-KANBUR, Nihat-DOĞAN, Koray-BACAKSIZ, Pınar- TEPE, İlker, Ceza Muhakemesi Hukuku, 3. Bası, Ankara 2012

ÖZGENÇ, İzzet, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 8. Bası, Ankara 2012

ÖZTÜRK, Bahri-ERDEM, Mustafa Ruhan, Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, 12. Baskı, Ankara 2008

ŞAHİN, Cumhur, Ceza Muhakemesi Hukuku I, Ankara 2012

ŞAHİN, Cumhur, Ceza Muhakemesi Kanunu Gazi Şerhi, Ankara 2005

TOROSLU, Nevzat-FEYZİOĞLU, Metin, Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara 2009

TURHAN, Faruk, Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara 2006

TURHAN, Faruk-AKGÜL ALTIKAT, Meliha-ALTIKAT, Abdurrahim- SÖYLEMİŞ, Tarık, “6352 Sayılı Kanunla Kurulan Özel Yetkili Bölge Ağır Ceza Mahkemelerinin Yapısı, Yetkileri ve Uygulanacak Olan Soruşturma ve Kovuşturma Usulleri”, S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dersigi, C.2, S.1, 2012

ÜNVER, Yener-HAKERİ, Hakan, Ceza Muhakemesi Hukuku, 8. Baskı, C.I, Ankara 2013

YALVAÇ, Gürsel, Ceza ve Yargılama Hukuku Yasaları, T.C. Anayasası, TCK, CMK, CGTİK ve İlgili Mevzuat, 2. Baskı, Ankara 2012.

YURTCAN, Erdener, Ceza Yargılaması Hukuku, 12. Bası, İstanbul 2007

Kaynak Göster

Bibtex @ { sduhfd245719, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7129}, address = {SDÜ Hukuk Fakültesi Doğu Kampüsü Çünür}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {3}, pages = {29 - 60}, doi = {}, title = {CEZA MUHAKEMESİNDE YETKİ VE GÖREV MESELESİNDE BAZI SORUNLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER}, key = {cite}, author = {Aydın, Murat} }
APA Aydın, M . (2016). CEZA MUHAKEMESİNDE YETKİ VE GÖREV MESELESİNDE BAZI SORUNLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 3 (1) , 29-60 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/22962/245719
MLA Aydın, M . "CEZA MUHAKEMESİNDE YETKİ VE GÖREV MESELESİNDE BAZI SORUNLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER" . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 3 (2016 ): 29-60 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/22962/245719>
Chicago Aydın, M . "CEZA MUHAKEMESİNDE YETKİ VE GÖREV MESELESİNDE BAZI SORUNLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 3 (2016 ): 29-60
RIS TY - JOUR T1 - CEZA MUHAKEMESİNDE YETKİ VE GÖREV MESELESİNDE BAZI SORUNLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER AU - Murat Aydın Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 29 EP - 60 VL - 3 IS - 1 SN - 2146-7129- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi CEZA MUHAKEMESİNDE YETKİ VE GÖREV MESELESİNDE BAZI SORUNLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER %A Murat Aydın %T CEZA MUHAKEMESİNDE YETKİ VE GÖREV MESELESİNDE BAZI SORUNLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER %D 2016 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 2146-7129- %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Aydın, Murat . "CEZA MUHAKEMESİNDE YETKİ VE GÖREV MESELESİNDE BAZI SORUNLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 3 / 1 (Ağustos 2016): 29-60 .
AMA Aydın M . CEZA MUHAKEMESİNDE YETKİ VE GÖREV MESELESİNDE BAZI SORUNLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER. sduhfd. 2016; 3(1): 29-60.
Vancouver Aydın M . CEZA MUHAKEMESİNDE YETKİ VE GÖREV MESELESİNDE BAZI SORUNLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2016; 3(1): 29-60.
IEEE M. Aydın , "CEZA MUHAKEMESİNDE YETKİ VE GÖREV MESELESİNDE BAZI SORUNLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER", Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 3, sayı. 1, ss. 29-60, Ağu. 2016