ALMAN İDARE HUKUKUNDA GÜVENİN KORUNMASI İLKESİ

Öz Alman idare hukuku öğretisi ve içtihatları, geçen yüzyılın ortalarından itibaren idari işlemlerin idare tarafından hükümsüz kılınmasında vatandaşların güvenlerinin korunup korunmayacağı meselesi üzerine meşgul olmaya başlamış ve bunun sonucunda güvenin korunması bir ilke olarak idare hukukunda yer edinmiştir. Sonrasında da yasal olarak açıkça düzenlenmiştir. Bu çalışmada; ilk olarak bu ilkenin kavramsal çerçevesi çizilerek, tarihsel gelişimi ele alınacaktır. Daha sonra bu prensibin anayasal dayanağı noktasındaki görüşler ortaya koyulacaktır. Sonrasında ise güvenin korunması ilkesinin genel manada şartları, sınırları ve hukuki sonuçları incelenecektir. Son kısımda spesifik olarak idari işlemin idare tarafından hükümsüz kılınmasında güvenin korunması meselesi üzerinde durulacaktır. Bu çerçevede idari işlem kavramı kısaca açıklandıktan sonra hukuka aykırı idari işlemlerin Alman İdari Usul Kanunu1 (çalışmada AİUK olarak kısaltılacaktır) 48. maddesi uyarınca geri alınması ve aynı kanunun 49. maddesine göre hukuka uygun işlemlerin ilgasında muhatabın güveninin hangi şartlarda ve ne ölçüde korunacağı öğretideki ve içtihatlardaki tartışmalarla beraber ortaya konulacaktır.

Kaynakça

KAYNAKÇA Achterberg, Norbert, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2. Bası, Heidelberg 1986. Becker, Franz/Luhmann, Niklas, Verwaltungsfehler und Vertrauensschutz, Berlin 1963. Bode, Eckart, Die Rücknahme rechtswidriger Verwaltungsakte mit Doppelwirkung, Göttingen 1967. Detterbeck, Steffen, Algemeines Verwaltungsrecht mit Verwaltungsprozessrecht, 10. Bası, Münih 2012. Engst, Kathrin, Die Rücknahme rechtswidriger Verwaltungsakte am Beispiel der Einbürgerung, JuS 2007, s. 225 vd. Erbguth, Wilfried/Guckelberger, Annette, Allgemeines Verwwaltungsrecht mit Verwaltungsprozessrecht und Staatshaftungsrecht, 9. Bası, Baden-Baden 2018. Fischbach, O.G., Der Vertrauensshcutz unter besonderer Berücksichtigung beamtenrechtlicher Verhältnisse, RiA 1956, s. 289 vd. Frotscher, Werner, Vermögensschutz oder Bestandschutz bei der Rücknahme von Verwaltungsakten?, DVBl. 1976, s. 281 vd. Geurts, Petra, Der Grundsatz des Vertrauensschutzes bei der Aufhebung von Verwaltungsakten im deutschen, französischen und europäischen Recht – Wechselwirkung zwischen europäischem und nationalem Recht, Bonn 1997. Götz, Dieter, Langenscheidt Grösser Wörterbuch, Berlin 2010. Götz, Volkmar, Bundesverfassungsgericht und Vertrauensschutz, in: Chiristian Starck (Editör), Bundesverfassungsgericht und Grundgesetz, Festgabe aus Anlass des 25 jährigen Bestehens des Bundesverfassungsgerichts Band II, Tübingen 1976, s. 421 vd. Grabitz, Eberhard, Vertrauensschutz als Freiheitsschutz, DVBl 1973, s. 675 vd. Kimminich, Otto, Die Rückwirkung von Gesetzen, JZ 1962, s. 518 vd. Kimminich, Otto, Rücknahme und Widerruf begünstigender Verwaltungsakte, JuS 1965, s. 249 vd. Kisker, Gunter, Vertrauensschutz im Verwaltungsrecht, VVDStRL 32/1974, s. 149 vd. Knack, Hans Joachim/Henneke, Hans-Günter, Verwaltungsverfahrensgesetz Kommentar, 11. Bası, 2019. Kopp, Ferdinand/Ramsauer, Ulrich, Verwaltungsverfahrensgesetz Kommentar, 14. Bası, Münih 2013. Lee, Sang Chul, Vertrauensschutzprinzip bei Rücknahme und Widerruf von Verwaltungsakten: Vergleich des Vertrauensschutzprinzips bei Rücknahme und Widerruf von Verwaltungsakten in Deutschland, Japan und Korea, Kostanz 1991. Lenz, Karl-Heinz, Vertrauensschutzprinzip, Berlin 1968. Alman İdare Hukukunda Güvenin Korunması İlkesi Hakemli Makale 146 SDÜHFD CİLT: 10, SAYI: 1, YIL: 2020 Luhmann, Niklas, Vertrauen: ein Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität, Stuttgart 1968. Mainka, Johannes, Vertrauenschutz im öffentlichen Recht, Bonn 1963. Martens, Wolfganf, Die Aufhebung belastender Verwaltungsakte durch die Verwaltung, Jura 1979, s. 83 vd. Maunz, Theodor /Dürig, Günter (Editör), Grundgesetz -Kommentar, München 2019. Maurer, Hartmut, Allgemeines Verwaltungsrecht, 18. Bası, Münih 2011. Maurer, Hartmut, Das Vertrauensschutzprinzip bei Rücknahme und Widerruf von Verwaltungsakten, in: Schmidt Glaeser (Editör) Verwaltungsverfahren, Festschrift zum 50. jährigen Bestehen des Richard-Boorberg-Verlags, Stuttgart/München/Hannover 1977, s. 223 vd. Maurer, Hartmut, Kontinuitätsgewähr und Vertrauensschutz, in: Isensee/Kirchhof (Editör), Handbuch des Staatsrechts der Budesrepublik Deutschland IV, 3. Bası, Heidelberg 2006. Mayer, Otto, Deutsches Verwaltungsrecht Bd. I, 1. Bası, Leipzig 1895. Obermayer, Klaus, Kommentar zum Verwaltungsverfahrensgesetz, 4. Bası, Neuwied/Darmstadt/Luchterhand 1983. Ossenbühl, Fritz, Die Rücknahme fehlerhafter begünstigender Verwaltungsakte, Berlin 1965. Ossenbühl, Fritz, Vertrauenschutz im sozialen Rechtsstaat, DÖV 1972, s. 25 vd. Paul/Bonk, Heinz Joachim/Sachs Micheal, Verwaltungsverfahrensgesetz Kommentar, 9. Bası, Münih 2018. Pettenkofer, Horst, Der Vertrauensschutz bei behördlichen Auskünften und Zusagen, Würzburg 1969. Püttner, Günter, Vertrauensschutz im Verwaltungsrecht, VVDStRL 32/1974, s. 200 vd. Ruffert, Matthias, Verwaltungshandeln und Verwaltungsrechtverhältnis, İn: Hans-Uwe/Ehlers (Editör), Allgemeines Verwaltungsrecht, 13. Bası, Berlin 2005. Schmidt, Walter, ‘‘Vertrauensschutz’’ im öffentlichen Recht, JuS 1973, s. 529 vd. Stich, Rudolf Franz, Vertrauensschutz im Verwaltungsrecht, Mainz 1954. Von Schlieffen, Katharina Gräfin/Haaß, Stefanie, Grundkurs Verwaltungsrecht, Leiden/Paderborn 2019. Weber-Dürler, Beatrice, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, BaselFrankfurt am Main 1983. 147 │Dursun ÇELİK SDÜHFD VOL: 10, NO: 1, YEAR: 2020 Yılmaz, Dilşat, Alman İdari Usul Hukuku’nda İdari İşlemin İdare Tarafından Hükümsüz Kılınması, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XV, Y. 2011, Sa. 2, s. 253 vd. Yılmaz, Dilşat, Alman İdari Yargılama Hukukunda İptal Davası, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XIII, Y. 2009, Sa. 1-2, s. 303 vd. Zuck, Rüdiger, Der Schutz der Rechtsstellung der ehrenamtlichen Verwaltungsrichter bei den Verwaltungsgerichten, DÖV 1960, s. 580 vd

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { sduhfd755474, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7129}, address = {SDÜ Hukuk Fakültesi Doğu Kampüsü Çünür}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {10}, pages = {117 - 147}, doi = {}, title = {ALMAN İDARE HUKUKUNDA GÜVENİN KORUNMASI İLKESİ}, key = {cite}, author = {Çelik, Dursun} }
APA Çelik, D . (2020). ALMAN İDARE HUKUKUNDA GÜVENİN KORUNMASI İLKESİ . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 10 (1) , 117-147 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/55039/755474
MLA Çelik, D . "ALMAN İDARE HUKUKUNDA GÜVENİN KORUNMASI İLKESİ" . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 10 (2020 ): 117-147 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/55039/755474>
Chicago Çelik, D . "ALMAN İDARE HUKUKUNDA GÜVENİN KORUNMASI İLKESİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 10 (2020 ): 117-147
RIS TY - JOUR T1 - ALMAN İDARE HUKUKUNDA GÜVENİN KORUNMASI İLKESİ AU - Dursun Çelik Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 117 EP - 147 VL - 10 IS - 1 SN - 2146-7129- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi ALMAN İDARE HUKUKUNDA GÜVENİN KORUNMASI İLKESİ %A Dursun Çelik %T ALMAN İDARE HUKUKUNDA GÜVENİN KORUNMASI İLKESİ %D 2020 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 2146-7129- %V 10 %N 1 %R %U
ISNAD Çelik, Dursun . "ALMAN İDARE HUKUKUNDA GÜVENİN KORUNMASI İLKESİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 10 / 1 (Haziran 2020): 117-147 .
AMA Çelik D . ALMAN İDARE HUKUKUNDA GÜVENİN KORUNMASI İLKESİ. sduhfd. 2020; 10(1): 117-147.
Vancouver Çelik D . ALMAN İDARE HUKUKUNDA GÜVENİN KORUNMASI İLKESİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2020; 10(1): 117-147.
IEEE D. Çelik , "ALMAN İDARE HUKUKUNDA GÜVENİN KORUNMASI İLKESİ", Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 10, sayı. 1, ss. 117-147, Haz. 2020