20. YÜZYILDA TAYVAN’IN HUKUKİ GELİŞİMİ: Liberal ve Demokratik Bir Ülkeye Doğru

Tayvan, Doğu Asya'da Çin'in ve Japonya'nın güneyinde, Filipinler'in kuzeyinde bir adadır. Birinci Çin-Japon Savaşının (1 Ağustos 1894 – Nisan 1895) ardından Qing Hanedanlığı tarafından Japonya'ya terk edilen ada, 18951945 yılları arasında Japon kolonisi olarak kalmış, 1945'te II. Dünya Savaşı sona erdikten sonra, o dönem Çin'e hâkim olan Çin Cumhuriyeti'ne iade edilmiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrası Çin'de Milliyetçi Çin Partisi (MÇP) ile Komünist Parti (ÇKP) arasında devam eden iç savaş 1949'da Komünist Partinin kesin zaferiyle sona ermiştir. Bu yenilginin ardından MÇP lideri Chiang Kai-Shek (Çan Kayşek) ve taraftarları Tayvan'a sığınmıştır. Bu tarihten sonra Çin Ana Karasında hâkim olan siyasal sistem ile Tayvan adasında hâkim olan sistem iki farklı şekilde gelişmiştir. Tayvan hukuk sistemi önceleri Çin Ana Karasının geleneksel hukuk sisteminden etkilenmiş sonraları Japon Koloni döneminde Alman hukuk sistemini benimsemiş Japon hukukun, dolayısıyla Alman hukuk sisteminin etkisinde kalmıştır. Daha sonra ABD ile olan ilişkilerin artmasıyla özellikle ticaret hukuku alanında Anglo-Sakson hukuk sisteminin etkisi altına girmeye başlamıştır. Tüm bu karmaşık yapı günümüz Tayvan hukuk sistemini oluşturmuştur

LEGAL DEVELOPMENT OF TAIWAN IN THE 20TH CENTURY: Toward a Liberal and Democratic Country

Taiwan is an island,in the south of China and Japan in the East Asia and in the north of Philippines. After the first Sino-Japan War (1 August 1894April 1895) the Island was abandoned to Japan by Qing Dynasty, Between the years 1895 and 1945 it was a Japanese colony. In 1945,after the Second World War, it was given back to China which dominated China at that time. After Second World war, the on-going civil war in China between Nationalistic China Party (MÇP) and Communist Party ( ÇKP) ended with the certain victory of Communist party in 1949. After the that defeat Leader of the NCP Chiang KaiShek (Çan Kayşek) and his supporter retreat to Taiwan. After that date dominate political system mainland China and Taiwan have developed two different own way. At first Taiwan Legal system was effected by the traditional law system of mainland China and later by Japan,which adopted German Legal system at Japan colony time and so it was effected by German law. Later as the relationship with the USA developed especially in trade law Anglo-saxon legal system was adopted. All these complex structure is formed today’s Taiwan legal system

Kaynak Göster

Bibtex @ { sduhfd245813, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7129}, address = {SDÜ Hukuk Fakültesi Doğu Kampüsü Çünür}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {1}, pages = {235 - 266}, doi = {}, title = {20. YÜZYILDA TAYVAN’IN HUKUKİ GELİŞİMİ: Liberal ve Demokratik Bir Ülkeye Doğru}, key = {cite}, author = {Wang, Tay-sheng and Durna, Doğan} }
APA Wang, T , Durna, D . (2016). 20. YÜZYILDA TAYVAN’IN HUKUKİ GELİŞİMİ: Liberal ve Demokratik Bir Ülkeye Doğru . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 1 (1) , 235-266 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/22980/245813
MLA Wang, T , Durna, D . "20. YÜZYILDA TAYVAN’IN HUKUKİ GELİŞİMİ: Liberal ve Demokratik Bir Ülkeye Doğru" . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1 (2016 ): 235-266 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/22980/245813>
Chicago Wang, T , Durna, D . "20. YÜZYILDA TAYVAN’IN HUKUKİ GELİŞİMİ: Liberal ve Demokratik Bir Ülkeye Doğru". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1 (2016 ): 235-266
RIS TY - JOUR T1 - 20. YÜZYILDA TAYVAN’IN HUKUKİ GELİŞİMİ: Liberal ve Demokratik Bir Ülkeye Doğru AU - Tay-sheng Wang , Doğan Durna Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 235 EP - 266 VL - 1 IS - 1 SN - 2146-7129- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 20. YÜZYILDA TAYVAN’IN HUKUKİ GELİŞİMİ: Liberal ve Demokratik Bir Ülkeye Doğru %A Tay-sheng Wang , Doğan Durna %T 20. YÜZYILDA TAYVAN’IN HUKUKİ GELİŞİMİ: Liberal ve Demokratik Bir Ülkeye Doğru %D 2016 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 2146-7129- %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Wang, Tay-sheng , Durna, Doğan . "20. YÜZYILDA TAYVAN’IN HUKUKİ GELİŞİMİ: Liberal ve Demokratik Bir Ülkeye Doğru". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1 / 1 (Ağustos 2016): 235-266 .
AMA Wang T , Durna D . 20. YÜZYILDA TAYVAN’IN HUKUKİ GELİŞİMİ: Liberal ve Demokratik Bir Ülkeye Doğru. sduhfd. 2016; 1(1): 235-266.
Vancouver Wang T , Durna D . 20. YÜZYILDA TAYVAN’IN HUKUKİ GELİŞİMİ: Liberal ve Demokratik Bir Ülkeye Doğru. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2016; 1(1): 235-266.
IEEE T. Wang ve D. Durna , "20. YÜZYILDA TAYVAN’IN HUKUKİ GELİŞİMİ: Liberal ve Demokratik Bir Ülkeye Doğru", Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 1, sayı. 1, ss. 235-266, Ağu. 2016