Değişen Küresel Düzenin Yükselen Güçleri Türkiye ve BRICS: Karşılaştırmalı Bir Analiz

2008 finansal krizi ile birlikte küresel düzende ABD hegemonyasının etkinliği giderek azalırken, yükselen güçler olarak tanımlayabileceğiz Küresel Güney’in söz sahibi olduğu yeni bir döneme geçilmiştir. Son yıllarda ekonomisinde meydana gelen büyüme, sahip olduğu materyal gücü, bulunduğu coğrafyada lider ülke olma potansiyelini barındırması ve küresel yönetişimde giderek artan etkinliği ile Türkiye değişen küresel düzen içerisinde yükselen güç ve önemli bir bölgesel aktördür. Türkiye’nin ortaya çıkan yeni düzende yükselen güç olarak konumlandırılmasına yönelik savın ele alındığı bu çalışmada, yükselen en önemli ekonomiler olarak kabul edilen BRICS grubu ile karşılaştırmalı analiz bağlamında bu sav desteklenecektir.

Turkey and BRICS, Emerging Powers of the Changing Global Order: A Comparative Analysis

With the 2008 financial crisis, as the effectiveness of the US hegemony in the international system has been gradually diminishing, a new turn has been passed that has the sayings of the Global South, which we can identify as rising powers. With the growth that has taken place in the economy in recent years, the material power it has, the potential to become a leading country in the geography it is in, and the ever-increasing efficiency in global governance, Turkey can be regarded as a rising/emerging power in the changing global order. The argument for conceptualizing Turkey as a rising power in the changing global order, will be supported in the context of comparative analysis with the BRICS group, which is regarded as the most important emerging economies.

___

 • COOPER, Andrew, F. (2015), MIKTA andthe Global Projection of Middle Powers: Toward a Summit of Their Own?,Global Summitry, 1 (1), 95-114.
 • FONTAİNE,Richard, KLİMAN Daniel M., (2013), International Order and Global Swing States, The Washington Quarterly, 36 (1), 93-109.
 • HALPER, Stefan, CLARKE, Jonathan, (2004), America Alone: the Neo-Conservatives and the Global Order, Cambridge: Cambridge University Press.
 • HART, Andrew F. JONES, Bruce D. (2011), “How do Rising Powers Rise?”, Survival: Global Politics and Strategy, 52 (6), 63-88.
 • HURREL, Andrew, (2007), One World? Many Worlds?, International Affairs, 83 (1), 127-130.
 • HURREL, Andrew, (2006), Hegemony, Liberalism and Global Order: What Spaces for Would be Great Powers?, International Affairs, 82 (1), 1-19.
 • IKENBERRY, G. John, (2011), The Future of the Liberal World Order: Internationalism After America, Foreign Affairs, 90 (3), 56-68.
 • KARAKAŞ, Mehmet, ADAK, Mehmet, (2013), Küreselleşen Dünya Ekonomisi ve IMF’nin Değişen Rolü, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9 (18),157-180.
 • KİSSİNGER, Henry, A. (2010), Power Shifts, Survival, 52 (6), 205-212.
 • KUMAR, Ashwani, MESSNER, Dirk,(2010), Introduction:Global Governance: Issues, Trends and Challanges, (içinde) Dirk Messner, Ashwani Kumar, Paul M. Kennedy (Eds.), Power Shifts and Global Governance: Challanges From South and North, Londra: Anthem Press, s.3-30.
 • KUPCHAN, Charles A.(2012), No Qne's World: The West, the Rising Rest, and the Coming Global Turn, Oxford: Oxford University Press.
 • KUTLAY, Mustafa, DİNÇER, Osman Bahadır, (2012), Türkiye’nin Ortadoğu’daki “Bölgesel Güç” Potansiyeline İlişkin Ampirik Bir İnceleme, Akademik Ortadoğu, 6 (2), 61-97. MOHGADAM, Reza, (2009), Initial Lessons of the Crisis for the Global Architecture and the IMF, IMF Strategy, Policy, and Review Department, s.1-13.
 • NAYYAR, Deepak, (2013), The South in the World Economy: Past, Present and Future, UNDP HDRO Occasional Papers, Sayı:2013/01, 1-15.
 • NELSON, Rebecca M, WEİSS, Martin A. (2015), IMF Reforms: Issues for Congress, Congressional Researc Service, 2015, s.1-16.
 • ÖNİŞ, Ziya, GÜVEN, Ali, Burak, (2011), The Global Economic Crisis and the Future of Neoliberal Globalization: RuptureVersus, Global Governance: A Review of Multilateralismand International Organizations-LynneRienner Publisher, 17 (4), 469-488.
 • ÖNİŞ, Ziya, KUTLAY, Mustafa, (2013), Rising Powers in a Changing Global Order: the Political Economy of Turkey in the Age of BRICs, Third World Quarterly, 34 (8), 1409-1426.
 • PARLAR DAL, Emel, (2016), G20 Örneği Özelinde Türkiye’nin Yeni Küresel Yönetişim Stratejisi, (içinde) Emel Parlar Dal, Gonca Oğuz Gök, Tolga Sakman (Der.) Küresel Yönetişim, Güvenlik ve Aktörler: 70. Yılında BM, İstanbul: Tasam Yayınları.
 • PARLAR DAL, Emel, (2016), Conceptualizing and Testing Turkey’s “Emerging Regional Power” in the Shifting International Order, Third World Quarterly, s.1-29.
 • PARLAR DAL, Emel,(2014), On Turkey’s Trail as a “Rising Middle Power” in the Network of Global Governance: Preferences, Capabilities, and Strategies, Perception, 19 (4), 107-136.
 • PARLAR DAL, Emel, OĞUZ GÖK, Gonca, (2014), Locating Turkey as a “Rising Power” in the Changing International Order: An Introduction, Perception, 19 (4), 1-18.
 • ŞENSES, Fikret, ÖNİŞ, Ziya, BAKIR, Caner, (2015), Ülke Deneyimleri Işığında Küresel Kriz ve Yeni Ekonomik Düzen, 2. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları. TOK, Evren, (2015), Küresel Yönetişim ve G20’nin Siyasal Ekonomisi: 1999-2012, (içinde) Fikret Şenses, Ziya Öniş, Caner Bakır (Der.), Ülke Deneyimleri Işığında Küresel Kriz ve Yeni Ekonomik Düzen, 2. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları, s.17-40.
 • VİEİRA, Marco, (2012), Rising States and Ditributive Justice: Reforming International Order in the 21. Century, Global Society, 26 (3), .311-329.
 • WEİSBROT, Mark, JOHNSTON, Jake, (2016), Voting Share Reform at the IMF: Will it Make a Difference?, Centre for Economic and Policy Research. WHİTE, Stacey, Emerging Powers, Emerging Donors: Teasing Out Developing Patterns, (2006), Center for Strategic and International Studies Report, Washington, s.1-9.
 • YILMAZ, Bahri, (2015), “Muhteşem Hindistan”: Abartılmış Bir Başarının Öyküsü mü?, (içinde) Fikret Şenses, Ziya Öniş, Caner Bakır (Der.) Ülke Deneyimleri Işığında Küresel Kriz ve Yeni Ekonomik Düzen, 2. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları, s.361-373.
 • ZAKARİA, Fareed, (2009), The-post American World, New York: W. W. Norton Publishing.
 • 2014 İnsani Gelişme Raporu’ndaki Kompozit Endekslerle İlgili Açıklama Notu, Erişim Tarihi: 10.01.2017 Erişim Adresi: http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/library/human_development/hdr-2014.html
 • Freedom House, Freedom in the World 2016 Report, Erişim tarihi: 09.01.2017, Erişim Adresi: https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2016
 • Goldman Sachs, Building Better Global Economics BRICs, Erişim Adresi: http://www.goldmansachs.com/our-thinking/archive/archive-pdfs/build-better-brics.pdf Erişim Tarihi: 09.01.2017
 • IMF Members’ Quotas and Voting Power, and IMF Board of Governors, Erişim Adresi: https://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.aspx Erişim Tarihi: 11.01.2017
 • IMF, Country Information, Erişim Adresi: http://www.imf.org/external/country/index.htm Erişim Tarihi: 09.01.2017.
 • The World Factbook, CIA, Erişim Tarihi: 09.01.2017, Erişim Adresi: https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2016
 • United Nations, UNDP, Human Development Report, Erişim Adresi: http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report.pdf Erişim Tarihi: 09.01.2017
 • World Bank, International Development Association , Erişim Adresi: http://siteresources.worldbank.org/BODINT/Resources/2780271215524804501/IDACountryVotingTable.pdf Erişim Tarihi: 09.01.2017
 • World Bank, World Development Indicators, Erişim Adresi: http://data.worldbank.org/sites/default/files/wdi-2012-ebook.pdf, Erişim Tarihi: 09.01.2017

___

Bibtex @araştırma makalesi { spmj307377, journal = {Strategic Public Management Journal}, eissn = {2149-9543}, address = {Marmara University, Strategic Public Mangement Journal, Anadoluhisarı Yerleşkesi, 34820, Beykoz, İstanbul, Turkey}, publisher = {Yüksel DEMİRKAYA}, year = {2017}, volume = {3}, number = {5}, pages = {124 - 139}, doi = {10.25069/spmj.307377}, title = {Değişen Küresel Düzenin Yükselen Güçleri Türkiye ve BRICS: Karşılaştırmalı Bir Analiz}, key = {cite}, author = {Aksu, Merve} }
APA Aksu, M. (2017). Değişen Küresel Düzenin Yükselen Güçleri Türkiye ve BRICS: Karşılaştırmalı Bir Analiz . Strategic Public Management Journal , 3 (5) , 124-139 . DOI: 10.25069/spmj.307377
MLA Aksu, M. "Değişen Küresel Düzenin Yükselen Güçleri Türkiye ve BRICS: Karşılaştırmalı Bir Analiz" . Strategic Public Management Journal 3 (2017 ): 124-139 <
Chicago Aksu, M. "Değişen Küresel Düzenin Yükselen Güçleri Türkiye ve BRICS: Karşılaştırmalı Bir Analiz". Strategic Public Management Journal 3 (2017 ): 124-139
RIS TY - JOUR T1 - Değişen Küresel Düzenin Yükselen Güçleri Türkiye ve BRICS: Karşılaştırmalı Bir Analiz AU - MerveAksu Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.25069/spmj.307377 DO - 10.25069/spmj.307377 T2 - Strategic Public Management Journal JF - Journal JO - JOR SP - 124 EP - 139 VL - 3 IS - 5 SN - -2149-9543 M3 - doi: 10.25069/spmj.307377 UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Strategic Public Management Journal Değişen Küresel Düzenin Yükselen Güçleri Türkiye ve BRICS: Karşılaştırmalı Bir Analiz %A Merve Aksu %T Değişen Küresel Düzenin Yükselen Güçleri Türkiye ve BRICS: Karşılaştırmalı Bir Analiz %D 2017 %J Strategic Public Management Journal %P -2149-9543 %V 3 %N 5 %R doi: 10.25069/spmj.307377 %U 10.25069/spmj.307377
ISNAD Aksu, Merve . "Değişen Küresel Düzenin Yükselen Güçleri Türkiye ve BRICS: Karşılaştırmalı Bir Analiz". Strategic Public Management Journal 3 / 5 (Mayıs 2017): 124-139 .
AMA Aksu M. Değişen Küresel Düzenin Yükselen Güçleri Türkiye ve BRICS: Karşılaştırmalı Bir Analiz. SPMJ. 2017; 3(5): 124-139.
Vancouver Aksu M. Değişen Küresel Düzenin Yükselen Güçleri Türkiye ve BRICS: Karşılaştırmalı Bir Analiz. Strategic Public Management Journal. 2017; 3(5): 124-139.
IEEE M. Aksu , "Değişen Küresel Düzenin Yükselen Güçleri Türkiye ve BRICS: Karşılaştırmalı Bir Analiz", , c. 3, sayı. 5, ss. 124-139, May. 2017, doi:10.25069/spmj.307377