Bartın Eski Kilise Çevresi Peyzaj Tasarım Projesi

Tarihi çevreler, sahip oldukları sanatsal, belgesel ve işlevsel değerleriyle geçmiş ile bugün arasında bağlantı kuran kültür varlıklarıdır. Bu yapılar günümüz sıradan yapılarından farklı olarak kentin anısal belleğini ve kimliğini oluştururlar. Taşıdıkları bu değerler ve önem nedeniyle bu yapıların korunmaları ve yeniden yaşatılmaları gerekmektedir. Çalışmada Bartın Eski Kilise (Aya Nikolas Kilisesi) çevresi çalışma alanı olarak seçilmiştir. Eski Kilise 1868 yılında Bartın’daki Rum Cemaati tarafından yaptırılmış, 1936 yılından sonra farklı işlevler üstlenmiştir. Günümüzde yapı ve çevresinde herhangi bir kullanım bulunmamaktadır. Çalışmada Eski Kilise ve çevresinde bakım ve kullanım önerilerini içeren peyzaj tasarımı oluşturulmuştur. Projenin çiziminde bilgisayar destekli yazılımlardan yararlanılmıştır. Sonuç olarak üretilen projenin, alanın mekânsal kalitesine olumlu etki yapacağı öngörülmektedir.

___

 • Ahunbay, Z. (2007). Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon. İstanbul: Yapı Endüstri Merkezi Yayınlar.
 • Avcı, N. (2003). Anıtsal Yapılarda Uygulanabilecek Eklerin Çeşitlerinin Araştırılması ve Örneklerle Açıklanması. Yıldız Teknik Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Aydın, D., Yaldız, E. (2010). Yeniden Kullanıma Adaptasyonda Bina Performansının Kullanıcılar Üzerinden Değerlendirilmesi. METU JFA, 27(1), 1‐22.
 • Bartın Tarihi (2018). https://ozhanozturk.com/2018/01/06/bartin‐tarihi/ sayfasından erişilmiştir.
 • Bartın Valiliği (2021). TC. Bartın Valiliği, Bartın.
 • Cengiz, B. (2007). Bartın Çayı Peyzaj Özelliklerinin Saptanması ve Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Doktora
 • Tezi, AÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Ankara. 305 s.
 • Güçlü Yılmaz, M. (2010). Tarihi Çevre ve Koruma Kavramları. Tasarım Dergisi, c.39.
 • Hasol, D. (2010). Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü. İstanbul: Yapı‐Endüstri Merkezi Yayınları.
 • Kültür Envanteri, (2021). https://kulturenvanteri.com/yer/kilise‐bartin/#16.35/41.636127/32.332448 sayfasından erişilmiştir.
 • MGM, (2021). https://mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il‐ve‐ilceler‐istatistik.aspx?m=BARTIN sayfasından erişilmiştir.
 • Öter, A. (2008). Bartın Kent Merkezi ve Yakın Çevresi Rekreasyon Alanlarının Saptanması ve Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı. Bartın.
 • Yatkın, H. (1996). Amasra Yöresi Floristik Kompozisyonu. Yüksek Lisans Tezi Z.K.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Zonguldak.
 • Görsel 8. Yurttansesler. (2020). https://www.yurttansesler.org/gundem/bartin‐tarih‐envanteri‐ve‐kulturharitasi‐yayimlandi‐h2817.html, Erişim tarihi: 17.11.2020.

___

APA Gedik, Ş. & Koçan, N. (2022). Bartın Eski Kilise Çevresi Peyzaj Tasarım Projesi . STAR Sanat ve Tasarım Araştırmaları Dergisi , 3 (4) , 265-274 .