Profesyonel Futbolcularda Bazı Fiziksel Parametrelerin ve 30 Metre Sprint Yeteneğinin Mevkilere Göre İncelenmesi

Çalışmanın amacı, farklı mevkilerde oynayan profesyonel futbolcuların bazı fiziksel parametrelerinin ve 30 m. sprint yeteneğinin incelenmesidir. Araştırmaya, yaş ortalaması 23,56 ± 3,34 (yıl), vücut ağırlığı ortalaması 73,64 ± 4,67 (kg) ve boy uzunluğu ortalaması 1,79 ± 0,04 (m) olan farklı liglerde ve mevkilerde oynayan 154 profesyonel futbolcu katılmıştır. Araştırmada, normallik sınamasına göre Anova testleri kullanılmış olup, verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmış değerlerin bulunmasında SPSS 13.0 istatistik paket programı kullanılmıştır. Kalecilerin 30 m. sprint değerleri ortalaması 4,31 ± 0,14 sn. vücut ağırlıkları ortalaması 77,17±3,50 kg, yaş ortalaması 23,08±3,73 yıl, boy uzunluğu ortalaması 1,85±0,03 m, defans oyuncularının 30 m. sprint değerleri ortalaması 4,21 ± 0,24 sn. vücut ağırlıkları ortalaması 74,64±5,89 kg, yaş ortalaması 24,00±3,14 yıl, boy uzunluğu ortalaması 1,79±0,04 m, orta saha oyuncularının 30 m. sprint değerleri ortalaması 4,22 ± 0,20 sn. vücut ağırlıkları ortalaması 71,42±3,35 kg, yaş ortalaması 23,92±3,20 yıl, boy uzunluğu ortalaması 1,77±0,03 m, forvet oyuncularının 30 m. sprint değerleri ortalaması 4,22 ± 0,17 sn. vücut ağırlıkları ortalaması 73,65±4,04 kg, yaş ortalaması 22,77±3,47 yıl, boy uzunluğu ortalaması 1,80±0,03 m. olarak tespit edilmiştir. Çalışmada yer alan gruplar (Kaleciler, Defans oyuncuları, orta saha oyuncuları ve Forvetler) arasında yaş ve 30 m sprint değerleri bakımından istatistiksel olarak 0,01 hata düzeyinde anlamlı bir farklılık (P>0,01) yoktur. Boy uzunluğu ve vücut ağırlığı bakımından ise mevkiler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (P

Investigation Some Physical Parameters and 30 Meter Sprint Capabilities of Professional Soccer Players' According to their Playing Positions

The purpose of this study is to investigate some physical parameters and 30 meter sprint capabilities of professional soccer players playing in different positions. The study was carried out with 154 professional soccer players playing in different positions. Their mean age body weight and heights were 23,56 ± 3,34 years, 73,64 ± 4,67 kg and 1,79 ± 0,04 m respectively. Anova tests have been used according to the normality trials, and the resulting data were evaluated and the calculated values were computed with the use of SPSS 13.0 statistics package program. The mean 30 m sprint, body weight, age, heights values for various soccer players were as follows. For goal keepers 4,31±0,14 s, 77,17±3,50 kg, 23,08±3,73 years and 1,85±0,03 m, for defense players 4,21 ± 0,24 s, 64±5,89 kg, 24,00±3,14 years and 1,79±0,04 m, for midfield players 4,22 ± 0,20 s, 71,42±3,35 kg, 23,92±3,20 years and 1,77±0,03 m and for forward players 4,22 ± 0,17 s, 73,65±4,04 kg, 22,77±3,47 years and 1,80±0,03 m. There is no statistical difference in age and 30 m sprint values between these players (P>0,01). However there are statistically significant differences between these players as regards to body weight and body lengths (P<0,01). In conclusion the 30 sprint values were found to be similar according to their respective positions. The similarity between these values is of great importance as regards to competitiveness. Speed is very important in every position in soccer. The fact that body weights and body lengths according to respective playing positions is important in the determination of soccer player profiles.

Kaynakça

1. Zorba, E., Ziyagil, M.A., Cihan, H.: “Profesyonel Ligdeki Futbol Takımlarının Anaerobik Güç Ve Toparlanma Sürelerinin Karşılaştırılması”, Marmara Üniversitesi Dinamik Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), 19-28, 1999.

2. Harris, S., Reilly, T.: “Space Teamwork and Attaking Success in Soccer”, in Science and Football, 322-328, 1998.

3. Bongsbo, J.: Phsiological Demands, Handbook of Sport Medicene and Science, 1994.

4. Ekblom, B.: Handbook of Sports Medicine and Science, Football (Soccer). Blackwell Scientific publications, pp, 72-79, London, 1994.

5. Wade, A.: The F.A. Guide to Training and Coaching. Heineman, London, 1979.

6. Eniseler, N., Çamlıyer, H., Göde, O.: “Çeşitli Lig Seviyelerine ve Bu Liglerde Futbol Oynayan Oyuncuların oynadıkları Mevkilere Göre 30 m Mesafe İçindeki Sprint Derecelerinin Karşılaştırılması”, Futbol Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3(2), 3-8, 1996.

7. Rabson, B.: Brayn Rabson‘s Soccer Skills,Edited Turrell.The Hamlyn Publishing GroupLim, 106-113, London-England,1987.

8. Garganta, J., ve ark.: “Comparative Study of Explosive Leg Strength in Elite and Non-Elite Young Soccer Players”, Science and Football. 1993.

9. Konter, E.: Futbolda Süratin Teori ve Pratiği. Bağırgan Yayınevi, Ankara, 1997.

10. Günay, M., Yüce., İ.A.: Futbol Antrenmanının Bilimsel Temelleri. Gazi Kitabevi, 2. Baskı, Ankara, 2001.

11. Filaire, E., Bernain, X., Sagnol, M., Lac, G.: “Preliminary Results on Mood State, Salivary Testosterone: Cortisol Ratio and Team Performance in a Professional Soccer Team”, Eur J Appi Physiol, 86, 179-184, 2001.

12. Al-Hazzaa, H.M., Almuzaini, K.S., Al-Refaee, S.A., Sulaiman, M.A., Dafterdar, M.Y., Al-Ghamedi, A. et al.: “Aerobic and Anaerobic Ppwer Characteristics of Saudi Elite Soccer Players”, The Journal of sports Medicine and Physical fitness, 41(1), 54-61, 2001.

13. Erkmen, N., Kaplan, T., Taşkın, H.: “Profesyonel Futbolcuların Hazırlık Sezonu Fiziksel ve Fizyolojik Parametrelerinin Tespiti ve Karşılaştırılması”, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3(4), 137 – 144, 2005.

14. Kızılet, A., Erdem, K., Karagözoğlu, C., Topsakal, N., Çalışkan, E.: “Futbolcularda Bazı Fiziksel ve Motorsal Özelliklerin Mevkiler Acısından Değerlendirilmesi”, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 9 (3), 67-78, 2004.

15. Hazır, T., Aşçı, A., Özkara, A., Açıkada, C., Tınazcı, C., Cinemre, A., Mavili, S.: “Türkiye Süper Liginde Oynayan Futbolcuların Bir Kısım Fiziksel ve Biyomotorik Profilleri: Mevkiler Arası Karşılaştırma”, 7. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi Seminer Kitabı,Antalya, 2002.

16. Eniseler, N., Çolakoğlu, M., Altun, M.: “1. Lig Futbol Oyuncularında H/Q, Diz Bilateral, ve Hamstring ECC/CON Kuvvet Oranları ve 10-30 m Sprint Performansı ile İlişkisi”, II. Futbol ve Bilim Kongresi (16-17-18 Ekim 2000) Program ve Bildiri Özetleri Kitapçığı, İzmir, 2000.

17. Turgay, F., Çeçen, A., Karamızrak, O., Acarbay, Ş.: “Türk Profesyonel Futbol Oyuncularının Fiziksel ve Fizyolojik Profili”, IX.Ulusal Spor Hekimliği Kongresi (24-26 Ekim 2003 Nevşehir) Kongre Kitabı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2003.

18. Kukolj M, Ropret R, Ugarkovic D, Jaric S.: “Antropometric, Strength, and Power Predictors of Sptinting Performance”, J. Sports Med. Phys. Fitness. Jun; 39(2): 120-122, 1999.

19. Cometti, G., Maffiuletti, N.A., Pousson, M., et al.: “İsokinetic Strenght and Anaerobik Power of elite, Subelite and Amateur French Soccer Players”, İnternational Journal Sports Medicine, 22, 45-51, 2001.

20. Reilly, T., Williams, A.M., Nevill, A., Franks, A.: “A multidisciplinary Approach to Talent İdentification in Soccer”, Journal of Sports Sciences,18, 695-702, 2000.

21. Loko, J., Aule, R., Sikkut, T., Ereline, J., Viru.: “Motor Performance Status in 10 to 17, year old Estonian Girls. Scand.”, J. Med. Sci. Sports. Apr; 10 (2): 109-13, 2000.

Kaynak Göster