Kısa Mesafe Yüzücülerinin 30 Metre Sürat Koşusu Dereceleri ile 50 Metre Serbest Stil Yüzme Derecelerinin Karşılaştırılması

Araştırmada 12-15 yaş grubu kız ve erkek kısa mesafe yüzücülerinde, 50 metre serbest stil yüzme dereceleri ile 30 metre sprint testi dereceleri arasındaki ilişkinin incelenmesi hedeflenmiştir. Ankara ilinde farklı spor kulüplerine devam eden aynı yaş grubundaki ,20 kız ve 25 erkek olmak üzere toplam 45 sporcu araştırma grubunu oluşturmuştur. Çalışma grubunda yer alan erkek sporcuların boy ortalamaları 1.64 ± 0.08, vücut ağırlığı 51.5 ± 7.6, bayan sporcuların boy ortalamaları 1.63 ± 0.06, vücut ağırlığı ortalamaları 48.5 ± 6.13 olarak bulunmuştur. Araştırma sırasında sporcuların, 50 metre serbest stil yüzme dereceleri ile 30 metre sprint testi dereceleri, yaşları, boy ve vücut ağırlığı ölçümleri alınmış ve 50 metre serbest stil yüzme dereceleri ile 30 metre sprint testi değerleri, kız ve erkek sporcular için ayrı ayrı değerlendirilmiş ve aralarında anlamlı bir ilişki aranmıştır. Araştırma sonrasında elde edilen frekans değerleri, bütün veriler ve veriler arasındaki ilişkiler, SPSS 12.0 istatistik programında basit korelasyon testi ile değerlendirilmiştir. Değerler aritmetik ortalama ± standart sapma, p

The Investigation of Short Distance Swimmer to Compare Between 50 Meter Craftstyle Swimming and 30 Meter Sprint Test Results

The study was aimed to investigate the relationship between 50 meter crawlstyle swimming results and 30 meter sprint test results of male and female swimmers 12 to 15 years of age. Within this, 25 male and 20 female swimmers totally 45, that fall into the same age group were selected from several sports clubs, which go into function in Ankara region. Average height of selected male swimmers is x=1,64±0,08 and average body weight is x=51,5±7,6 whereas the average height of selected female swimmers is x=1,63±0,06 and body weight is x=48,5±6,13 on the average. During the study; 50 meter crawlstyle swimming results, 30 meter sprint test results, ages, height and body weight measurements of each swimmer was noted and 50 meter crawlstyle swimming results and 30 meter sprint test results were researched for male and female swimmers separately and considerable relationship between swimming results and sprint results was investigated . Upon completion, the provided frequency values,datas and their relation with each other were analyzed by simple correlation test by using SPSS 12.0 computer package-program. 50 meter crawlstyle swimming grades of swimmers were taken by cronometer and 30 meter sprint test was done by 0.01 sensitive Tümer Elektronik fotosel equipment. As a result, there is a considerable relation (p<0.05) between 50 meter crawlstyle swimming results and 30 meter sprint test results of both male and female swimmers who are at the age of 12 to 15.

Kaynakça

1. Muratlı, S., Çocuk ve Spor, Bağırgan Yayımevi, 30-31, 169-183, Ankara,1997.

2. Sevim, Y., Antrenman Bilgisi, Nobel Yayın Dağıtım, 37-39, 76-84, Ankara, 2002.

3. Alpar, R., Yüzme ve Sutopu Antrenmanlarının Temelleri, Başbakanlık GSGM Yüzme-Atlama-Sutopu Federasyonu, s. 1- 244, Ankara, 1994.

4. Costill, D.L. ,Thomas, R.A., Pascoe, D., Lambert, C., Barr, S., Fınk, W.J., Adaptations to swimming training: Influence of training Volume.Medicine and Science Sports in Exercise, 23(3), s:37 1-377, 1991.

5. Counsilman, J., The Science Of Swimming, Prentice Hall. Inc., Englewood Cliffs, N.J.,1978.

6. Şen, P., Tanılkan K., Müniroğlu S., Ankara’daki 12- 14 Yaş Grubu Kız – Erkek Uzun ve Kısa Mesafe Yüzücülerinin Dikey Sıçrama Derecelerinin İncelenmesi, Spor Araştırmaları Dergisi, Cilt:4, Sayı:1, İstanbul, 2000.

Kaynak Göster