Futbolcularda Sürat ve Dayanıklılığın Solunumsal Kapasite Üzerine Etkisi

Futbolda süratin yanısıra dayanıklılık da önemlidir. Sürat antrenmanları ile anaerobik kapasiteleri geliştirilmek istenen sporcularda solunumun hızlanmasıyla göğüs ve karın kasları ileri derecede çalışır. Bu kasların kuvvetlenmesi dayanıklılığın gerektiği futbol gibi sporlarda organizmaya bol miktarda O2 sokulmasına yardımcı olabilir. Amacımız eğer varsa böyle bir ilişkiyi açıklamaktır. Çalışmamızda düzenli antrenman yapan futbolcularda 30m sürat testi ortalama (ort.) 4,26±0,21sn (n=59), Cooper testi ort. 3031,51±161,03m (n=56) ve zorlu vital kapasite FVC ort. 4,72±1,03lt (n=66) olarak saptanmıştır. Bu değerlerin karşılıklı analizlerinde istatistiksel anlamlılık bulunamamıştır. Bu sonuçlara göre aerobik ve anaerobik güç ile ventilasyon kapasitesi arasında bir bağlantı olmadığı sonucuna vardık. Ancak kesin bir karara varmak için bu çalışmaların daha kapsamlı bir şekilde sürdürülmesinin uygun olacağı açıktır.

Effects of Speed and Endurance on Respiratory Capacity in Football Players

Speed on endurance are important in football. Chest and abdominal muscles work intensively in sportmen who wants to improve anaerobic capasity with speed training. As a result of more strength in these muscles, body may get extra O2 in endurance sports such as football. Our aim to prove this relationship if that exists. In our study, we found that mean 30 meter speed test, Cooper test and forced vital capacity were 4,260,21sec (n=59), 3031,51161,03m (n=56) and 4,721,03 lt (n=66). We did not find any statistical significance in cross analyzes of the data. According to these results, there is no relation among aerobic, anaerobic power and forced vital capacity. However, it is clear to do further experiments in this area of exercise physiology for certain comments.

Kaynakça

1. Açıkada C, Özkara A, Hazır T, Aşcı A, Turnagöl H, Tınazcı C, Ergen E. Bir futbol takımında sezon öncesi hazırlık antrenmanlarının bir kısım kuvvet ve dayanıklılık özellikleri üzerine etkisi-II. Futbol Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1997;1,13-16.

2. Açıkada C, Hazır T, Aşcı A, Turnagöl H. Bir ikinci lig futbol takımının sezon öncesi hazırlık döneminde fiziksel ve fizyolojik profili. Futbol Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1999; 1, 14-20.

3. Akgün N. Egzersiz ve Spor Fizyolojisi (5. Baskı),Ege Ünv. Basımevi, Cilt 1, İzmir,1994.

4. Aytekin CZ, Özkara A, Hazır T, Ergen E. Futbolcularda submaksimal egzersiz sırasında aralıklarla yapılan supramaksimal yüklenmelerde karbonhidratlı sıvı alınımının aerobik performansa ve kalp atım hızına etkisi. Futbol Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1998; 3, 21-26.

5. Bangsbö L. Futbolda Fizik Kondisyon Antrenman (Ylua Hells’ten çeviri), TTF Eğitim Yayınları, Ares Matbaacılık, İstanbul, 1996.

6. Coen B, Urhausen G, KindermanW. Der Fusball-score: Bewertung der körperlichen fitness. Deutsche Zeitschrift für sportmedizin.49, Nr 6, 1998:187-191.

7. Çağlar HA, Gökmen A, Hazır M, Kuşcu Ö. Erkek futbolcularda aerobik ve anaerobik güç ile hemoglobin, vücut yağ oranı ve vital kapasite arasındaki ilişki. Futbol Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1997;4, 30-32.

8. Çağlar HA, Gökmen A, Ufuk P, Hazer B. İkinci ligdeki bir erkek futbol takımının fiziksel ve fizyolojik profili. Futbol Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1998;1, 27-30.

9. Durusoy F, Nowachi P, Yücetürk Y. Amatör ve profesyonel futbolcularda performans testleri. Spor hekimliği Dergisi, 1984, cilt 19, sayı:4, 135-48.

10. Eniseler N, Çamlıyer H, Göde O. Çeşitli lig seviyelerine ve bu liglerde oynayan oyuncuların oynadıkları mevkilere göre 30m. Mesafe içindeki sprint derecelerinin karşılaştırılması. Futbol Bilim ve Teknoloji Dergisi 1996; 4,3-8.

11. Gökbel H, Yalaz G, Güvel H, Şemin S, Tagünur E, Özgönül H. Bir profesyonel 2. lig futbol takımının fiziksel ve fizyolojik profili. Spor Hekimliği Dergisi, 1990; cilt 25, sayı 2, 93-97.

12. Günay M. Egzersiz Fizyolojisi.Kültür Ofset, Ankara,1998.

13. İşleğen Ç. Değişik liglerde oynayan bölgesel profesyonel futbol takımlarının fiziksel ve fizyolojik profilleri. Spor hekimliği Dergisi. 1987;22, 83-89.

14. Kayatekin M, Şemin İ, Selamoğlu S, Çeçen A, Avar L, Acarbay Ş, Turgay F. Profesyonel ikinci lig futbol takımlarında oynayan otuzüç futbolcunun sezon öncesi fizyolojik profilleri. Spor Hekimliği Dergisi, 1993;28, 117-23.

15. Kayatekin M, Şemin İ, Selamoğlu S, Turan M, Avar L, Acarbay Ş. Bir genç futbol takımının fizyolojik profili. Spor Hekimliği Dergisi, 1993; 28, 141-47.

16. Kuvvetli B, Müniroğlu S. Üç farklı ligde mücadele eden profesyonel futbol takımlarının 14-16 yaş grubu futbolcularının sürat, kuvvet ve esneklik özelliklerinin incelenmesi. Futbol Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1998; 3, 27-31.

17. Müniroğlu S, Duygulu A, Balcı V, Akalın C. 1995-1996 futbol sezonunda III. ligde şampiyon olan bir futbol takımındaki futbolcuların oynadıkları mevkilere göre fiziksel özelliklerinin incelenmesi. Futbol Bilim ve Teknoloji Dergisi,1997; 2, 29-32.

18. Müniroğlu S, Atıl M, Erongun D, Marancı B. Futbol takımlarının bazı fiziksel özelliklerinin başarılı olmalarında etkilerinin incelenmesi. Futbol Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1999; 2, 21-25.

19. Yıldırım N, Umut S, Yenel F. Akciğer Fonksiyon Testleri.Cerahpaşa Tıp Fak. Yayın No:196, Dilek Matbaası, İstanbul, 1996.

20. Özmen Ö. Futbolcu Kondisyonu ve Sportif Form (çeviri). Futbol Eğitim 1999; 16, 4-5.

21. Reilly T, Bangsbö L, Franks A. Anthropometric and physiological predispositions for elite soccer. J. Of Sports Sciences. 2000;18, 669-83.

22. Sterker M. Aerobe leistungsvoraussetzungen von fussballspielern. Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin. 1997;48,Nr 6, 238-41.

23. Şıpal M C. Eurofit Bedensel Yetenek Testleri El Kitabı (Roma 1988). Gençlik ve Spor Genel Müd. Yayın No:78, Ankara, 1989.

24. Renklikurt T. Futbol Kondisyon El Kitabı. Türkiye Futbol Federasyonu Eğitim Müdürlüğü Teknik Direktörlük Kursu, Beylerbeyi, İstanbul, 1996.

25. Tamer K, Cicioğlu İ, Yüce A, Çimen O. Üç farklı ligde mücadele eden profesyonel futbolcuların bazı fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin karşılaştırılması. Futbol Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1996; 2, 25-28.

26. Tamer K. Sporda Fiziksel-Fizyolojik Performansın Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi. Bağırgan Yayınevi, Ankara, 2000.

27. Temoçin S. “Futbolun Fizyolojisi”. Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Seminerleri 1. ADÜ Basımevi. 6-20, 1996;.

28. Topkaya İ, Tekin T A, Futbol (Genel Kuramsal Bir Bakış ve Futbol Eğitim Öğretimi) Üniversiteliler Ofset Tesisleri, İzmir, 1998.

29. Turhan B. Futbolda aerobik kapasitenin oyun şeklinde geliştirilmesi. Futbol Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1995; 4, 3-5.

30. Yüktaşır B, Doğu G, Mirzaoğlu N, Şemsek Ö. 2. Profesyonel futbol liginde oynayan bir futbol takımının fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin değerlendirilmesi. Futbol Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1999; 1, 29-32.

31. Zorba E, Ziyagil MA, Çolak H, Kalkavan A, Kolukısa Ş, Torun K, Özdağ S. 12-15 yaş grubu futbolcuların antropometrik ve fiziksel uygunluk değerlerinin sedanter grupla karşılaştırılması. Futbol Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1995; 3, 17-22.

Kaynak Göster