Eğitilebilir Zihinsel Engelli Çocuklarda Eğlenceli Atletizm Antrenman Programının Psikomotor Özelliklere Etkisi

Araştırmamızda, eğitilebilir zihinsel engelli çocuklarda kaynaştırma eğitimi yöntemiyle uygulanan eğlenceli atletizm antrenman programının psikomotor özelliklere etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya, yaşları 11-14 arasında olan 36 eğitilebilir zihinsel engelli ile 8 normal eğitim alan öğrenci olmak üzere toplam 44 erkek öğrenci katılmıştır. Antrenmanlar, haftada 3 gün, günde 90 dakika olmak üzere toplam 8 hafta süresince devam etmiştir. 8 haftalık antrenman programı öncesinde ve sonrasında, araştırma grubuna “Eğlenceli Atletizm Beceri Testi” ve “Motor Davranış Değişikliğine Yönelik Gözlem Formu” uygulanmıştır. İstatistiksel değerlendirmeler SPSS 13.0 paket programında yapılmıştır. Eğlenceli atletizm antrenmanı sonrasında hem partnerli (p

The Effect of the Psychomotor Feature of the Entertaining Fun Athletics Training Programme on Mentally Retarded Children Who Can Be Trained

In our research,, it has been aimed to study the effect of the psychomotor features of the entertaining fun athletics training programme on mentally retarded children who can be trained. The research has been made on 36 mentally retarded students between 11-14 ages that can be trained and 8 normally trained students, totally 44 male students. The trainings lasted 8 weeks, three days a week and 90 minutes each day. During the 8 week trainings before and after the trainings the students were given &#8220;Entertaining Athletics Skill Testing&#8221; and &#8220;Observation Form On Motor Behaviour Variation&#8221;. The statistical datas by using SPSS 13.0 package programme. After the entertaining athletics training the group has made a progress statistically (p<0,01) both with and without a partner, the control group has not made any progress (p<0,05). Motor skill behaviour variation has been spotted more with the gathered group that works with a partner (p<0,05).

Kaynakça

1.Özer, D.S., Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor, Nobel Yayınları, İstanbul, 2005

2.Tekin, H., Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. 5. Baskı. Meso Yayınevi, Ankara, 1987

3.Heward, W., Exeptional Children, An Introduction to Special Education. New Jersey: Prentice Hall, USA, 1996

4. www.zihinselengelliler.com, erişim tarihi: 20 Nisan 2005

5.Downs, S.B., Wood, T.M., “Validating A Special Olympics Volleyball Skills Assessment Test”, Adapted Physical Activity Quarterly, 13(2), 166-179, 1996

6.Brundige, T.L., Hautala, R.M., Squires, S., The Special Olympics Developmental Sports Program For Persons With Severe and Profound Disabilities: An Assessment Of Its Effectiveness, Education and Training in Mental Retardation, 376- 380, 1990

7.Block, M.E., Conaster, P., Montgomery, R., Flynn, L., Munson, D., Dease, R., “Effects Of Middle School-Aged Partners On The Motor and Affective Behaviors Of Students With Severe Disabilities”, Palaestra, 17(4), 34 – 40, 2001

8.Baran, F., “Özel Olimpiyatlarda Kaynaştırılmış Futbol Takımındaki Fiziksel Aktivite Düzeyi ve Davranış Değişimlerinin İncelenmesi”, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Antalya, 2005

9.Castagno, K.S., “Special Olympics Unified Sports: Changes In Male Athletes During A Basketball Season”, Adapted Physical Activity Quarterly, 18, 193-206, 2001

Kaynak Göster