2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASINDAKİ MÜSABAKALARIN TEKNİK-TAKTİK AÇIDAN ANALİZİ

Bu çalışma 2016 Avrupa Futbol şampiyonasında galibiyet ve mağlubiyetle ayrılan takımları teknik, taktik açıdan analiz etmek amacıyla yapılmıştır. Turnuvaya 24 takım katılmış ve turnuvada 51 müsabaka oynanmıştır. Müsabakalar televizyondan kaydedilerek bilgisayar ortamına aktarılmış ve daha sonra E-Analiz programı ile analiz edilmiştir. Elde edilen verilerin istatistiksel analizi için SPSS 22 paket programı kullanılmıştır. Verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini belirlemek için Shapiro - Wilk testi uygulanmış ve verilerin normal dağılım göstermediği tespit edilmiştir. Normal dağılım göstermeyen verilerde bağımsız iki grup arasındaki farklılığı tespit etmek için, non parametrik testlerden Mann-Whitney U testi uygulanmıştır. Veriler ortalama ve standart sapma olarak verilmiş ve istatistiksel olarak p

TECHNICAL AND TACTICAL ANALYSES OF MATCHES IN EUROPEAN FOOTBALL CHAMPIONSHIP 2016

The aim of this study is to analyze the teams, which won and lost the matches in European Football Championship 2016, from technical and tactical aspects. The matches were recorded on the television and transferred to the computer environment and then analyzed by the E-Analysis program. SPSS 22 package software was used for statistical analysis of obtained data. Shapiro-Wilk test was performed in order to determine if the data are distributed normally, and it was found that the data are not normally distributed. For the data distributed non-normally, Mann-Whitney U non-parametric test was used for determining the differences between 2 independent groups. The data were expressed as mean and standard deviation, and statistical significant was set at p

Kaynakça

Aksoy F (2008): Futbol Alt Yapıda Saha İçi Uygulamalar.Demokratif Müdafii Matbaası. İstanbul.

Araya J, Larkin P (2014): Key performance variables between the top 10 and bottom 10 teams in the english premier league 2012/13 season. University of Sydney Papers in Hmhce. S:17-29.

Arıkan İN (2009): FİFA 2006 dünya kupasında çeyrek final, yarı final ve final oynayan futbol takımlarının hücum organizasyonlarının incelenmesi ve maç sonuçlarına etkileri. Yüksek lisans tezi. Ege üniversitesi sağlık bilimleri enstitüsü, Hareket ve antrenman bilimi anabilim dalı.

Bordonau UL, Monforte C, Guzmán JF, Villanueva A (2013): Offensive and defensive team performance: relation to successful and unsuccessful participation in the 2010 soccer world cup. Journal of Human Sport and Exercıse. 8(4):894-904.

Carling C, Williams AM, Reilly T (2005): Handbook of Soccer Match Analysis. Routledge Printing House. 1nd Ed. Usa and Canada.

Carling C, Bloomfield J, Nelsen L, Reilly T (2008):The role of motion analysis in elite soccer: contemporary performance measurement techniques and work rate data. Sports med. 38(10):839-862.

Carlıing C (2016): Match Evaluation: Systems and Tools. Match Performance and Analysis. Soccer Science. Ed.: Strudwick T. 545-559. Human Kinetics. ABD

Castellano J, Casamichana D, Lago C (2012): The use of match statistics that discriminate between successful and unsuccessful soccer teams. Journal of Human Kinetics. 31:139-147.

Ertetik G (2016): 2012-2013, 2013-2014 sezonlarında Avrupa kupalarına katılan Türk futbol takımlarının maçlarının teknik-taktik açıdan analizi. Yüksek lisans tezi. Ankara üniversitesi sağlık bilimleri enstitüsü, Spor bilimleri anabilim dalı.

Frame JR (2013): Tactıcal and technıcal comparıson of successful teams and unsuccessful teams ın the 2012 european champıonshıps. Cardıff metropolıtan unıversıty prifysgol fetropolitan caerdydd cardıff school of sport degree of bachelor of scıence sports coachıng.

Franks IM, Hughes M (2016): Successful Coachıng through Match Analysıs. Meyer and Meyer Sport. 1nd Ed.

Göral K (2015): Passing success percentages and ball possession rates of successful teams in 2014 fifa world cup. International Journal of Science Culture and Sport. 3(1): 86-95.

Hughes M (2003): Match Analysis. Notational Analysis, Science and Soccer. Ed.: Reilly T, Williams AW. 245-265. Routledge Printing House. 1nd Ed. USA and Canada.

Liu H, Gomez MA, Penas CL, Sampaio J (2015): Match statistics related to winning in the group stage of 2014 brazil fıfa world cup. Journal of Sports Sciences. 33(12):1205-1213.

Mackenzıe R, Cushıion C (2016): Player and Team Assessments. Soccer Science. Ed.: Strudwick T. 531-545. Human Kinetics. ABD.

Michailıidıis Y, Michailidis C, Primpa E (2012): Analysis of goals scored in european championship 2012. Journal of Human Sport & Exercıse. 8(2):367-375.

Müniroğlu S (2009): Futbolda müsabaka analizi ve gözlemin önemi. 3. ulusal futbol bilim kongresi. S:17.

Penas LC, Ballesteros JL, Della A, Maite G (2010): Game-related statistics that discriminated winning, drawing and losing teams from the spanish soccer league. Journal of Sports Science and Medicine. 9(2):288-293

Penas LC, Dellal A (2010): Ball possession strategies in elite soccer according to the evolution of the match-score: the ınfluence of situational variables. Journal of Human Kinetics. 25(1):93-100.

Pritchard O (2011): Analysis of attacking play in the fıfa 2010 soccer world cup in south africa. Degree of bachelor of sport and physical education, University of wales ınstitute cardiff .

Rein R, Memmert D (2016):Big data and tactical analysis in elite soccer: future challenges and opportunities for sports science. SpringerPlus, 5:1410

Sarmento H, Marcelino R, Anguera T, Campaniço J, Matos N, Leitao AC (2014): Match analysis in football: A systematic review. Journal of Sports Sciences. 33(20):1831-1843.

Setterwall D (2003): Computerised video analysis of football – technical and commercial possibilities for football coaching. Master’s thesis in computer science. CID-NADA, Stockholm.

Sgro F, Barresi M, Lipoma M (2015): The analysis of discriminant factors related to team match performances in the 2012 european football championship. Journal of Physical Education and Sport. 15(3):460-465.

Szwarc A (2007): Efficacy of successful and unsuccessful soccer teams taking part in finals of champions league. Medsportpress. 13(2):221-225.

Yue Z, Broich H, Mester J (2014): Statistical analysis for the soccer matches of the first bundesliga. International Journal of Sports Science and Coaching. 9(3):553-560.

Kaynak Göster

SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ
  • ISSN: 1304-284X
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2003

1.1b561

Sayıdaki Diğer Makaleler

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DÜZENLİ FİZİKSEL AKTİVİTEYE DAİR TUTUM VE DAVRANIŞLARI İLE VÜCUT KİTLE ENDEKSLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Mehmet Cem SATMAN, Haydar KARAMAN

GENÇ-YAŞLI KADINLARDA EGZERSİZİN FİZİKSEL UYGUNLUK VE FONKSİYONEL FİZİKSEL UYGUNLUK YAŞINA ETKİSİ

GÜLŞAH ŞAHİN, ALİ ÇOŞKUN, Serap APAYDIN

KADINLARIN SPOR ETKİNLİKLERİNE KATILIMLARININ BOŞ ZAMAN TATMİNİ VE YAŞAM KALİTESİNE ETKİLERİ: ÖZEL SPOR MERKEZLERİ ÖRNEĞİ

Cenan ERUZUN, MUTLU TÜRKMEN

TENİSTE SERVİS VE KARŞILAMA OYUN DURUMLARININ PERFORMANS GEREKSİNİMLERİ

BÜLENT KİLİT, ERŞAN ARSLAN

BİLGİSAYAR OYUNLARI MOTİVASYON ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

MÜGE AKYILDIZ MUNUSTURLAR, SÜLEYMAN MUNUSTURLAR

2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASINDAKİ MÜSABAKALARIN TEKNİK-TAKTİK AÇIDAN ANALİZİ

OĞUZ GÜRKAN, RECEP SÜRHAT MÜNİROĞLU

TÜRKİYE İLE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ VE KANADA’DAKİ BAZI ÜNİVERSİTELERDE UYGULANAN SPOR YÖNETİCİLİĞİ LİSANS EĞİTİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ

HAKAN SUNAY

İMGELEME ÇALIŞMASI UYGULANAN BİREYLERİN EGZERSİZ DAVRANIŞ DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ

Ozan GÜLŞEN

SPORTİF ORTAM STRES ÖLÇEĞİ: MADDE SEÇİMİ, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Arkun TATAR, SERDAR TOK, AYLİN ZEKİOĞLU

ANTRENÖR KAYNAKLI DESTEKLEYİCİ ve KISITLAYICI GÜDÜSEL İKLİM ÖLÇEĞİ’NİN TÜRK ADOLESAN SPORCULARI İÇİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMA

AYDAN GÖZMEN ELMAS, NURGÜL KESKİN AKIN, F. Hülya AŞÇI