The&Cause&of&Chronic&Wrist&Pain&in&a&Boxer:&Scapholunate& Dislocation&

El! bileği! vücudun! en! karmaşık! eklemlerinden! biridir.El! bileği! yaralanmaları! beyzbol,voleybol! oyuncuları! ve! futbol! kalecileri! gibi! el! bileğini! aşırı! kullanan! sporcular! arasında! yaygın! görülmektedir. El! üzerine! hiperekstansiyon! pozisyonunda! düşülmesi! ana! risk! faktörüdür.! Skafolunat! eklem! yaralanmaları! tedavi! yöntemleri! de! tartışmalı! olan! karmaşık! sorunlardandır.! Skafolunat! bağ! yaralanmaları! el! bileği! yaralanması! riski! yüksek! sporlarda! %5! oranında! görülmektedir.Bu!yaralanmanın!erken!tanısı!doğru!tedavinin!planlanmasında!oldukça!önemlidir.! Sıkça! gözden! kaçan! bu! yaralanmalar! kronik! el! bileği! sorunlarına! yol! açmaktadır.Bu! olgu! sunumunda! kronik! el! bileği! ağrısı! ile! başvuran! bir! boksörde! skafolunat! bağ! yaralanması! ve! dislokasyonu!tanı!ve!tedavi!süreci!incelenmektedir.!

Kronik El&Bileği&Ağrısı&ile&Başvuran&Boksörde&Skafolunat& Dislokasyon

El! bileği! vücudun! en! karmaşık! eklemlerinden! biridir.El! bileği! yaralanmaları! beyzbol,voleybol! oyuncuları! ve! futbol! kalecileri! gibi! el! bileğini! aşırı! kullanan! sporcular! arasında! yaygın! görülmektedir. El! üzerine! hiperekstansiyon! pozisyonunda! düşülmesi! ana! risk! faktörüdür.! Skafolunat! eklem! yaralanmaları! tedavi! yöntemleri! de! tartışmalı! olan! karmaşık! sorunlardandır.! Skafolunat! bağ! yaralanmaları! el! bileği! yaralanması! riski! yüksek! sporlarda! %5! oranında! görülmektedir.Bu!yaralanmanın!erken!tanısı!doğru!tedavinin!planlanmasında!oldukça!önemlidir.! Sıkça! gözden! kaçan! bu! yaralanmalar! kronik! el! bileği! sorunlarına! yol! açmaktadır.Bu! olgu! sunumunda! kronik! el! bileği! ağrısı! ile! başvuran! bir! boksörde! skafolunat! bağ! yaralanması! ve! dislokasyonu!tanı!ve!tedavi!süreci!incelenmektedir.!

Kaynakça

1. De# Haven# KE,# Lintner# DM.# Athletic# injuries:# Comparison# by# age,# sport# and# gender.# Am# J# Sports# Med#1986;14:#218J224.

2. Üzümcügil# A,# Leblebicioğlu# G,# Doral# MN.# TOTBİD# Dergisi#2012;11(3):228J234.#

3. Rettig# AC.# Athletic# injuries# of# the# wrist# and# hand.# Part# I:# Traumatic# injuries# of# the# wrist.# Am# J# Sports# Med#2003;31:1038J48.

4. Koca# K,# Kürklü#M,#Özkan#H,# Kılıç# C.# TOTBİD#Dergisi# 2013;12(1):47J53.

5. Hessam# SA,# Abbas# R,# Kasra# MH.# Injury# to# the# Scapholunate# Ligament# in# Sport# “A# Case# Report”# World#Journal#of#SportSciences#2012;7#(3):#154J159.

6. Chinchalkar# SJ,# Pipicelli# JG.# Clinical# Reasoning# and# Treatment# Guidelines# for# Common# Diagnosis# of# the# Upper# Extremity:# Wrist# Instabilities.# In:# Cooper# C# (ed).# Fundamentals# of# Hand# Therapy.# 2nd# Ed.# St# Louis:#Elsevier;#2014.#p.337J358.

7. Geissler# William# P.# Management# of# Scapholunate# Instability#in#Wrist#Arthroscopy.#New#York:#Springer;# 2005.#p.#86J93.

8. Pappou# IP,#Basel#J,#Deal#DN.#Scapholunate#ligament# injuries:# a# review# of# current# concepts.# Hand# (N# Y)# 2013;#8(2):146J56.#

9. Mass#DP,#Reider#B.#Hand#and#Wrist.# In:#Reider#B,#ed.# The#Orthopaedic#Physical#Examination.#Philadelphia:# W.B.#Saunders,#Elsevier;#2005.#p.#151J3.#

10. Binder#AC,#Kerfant#N,#Abhijeet#LW#et#al.#Dorsal#Wrist# Capsular# Tears# in# Association# with# Scapholunate# Instability:# Results# of# an# Arthroscopic# Dorsal# Capsuloplasty#J#Wrist#Surg#2013;#2(2):#160–167.

Kaynak Göster