Patient Profile Attending a Sports Medicine Center

Objective: To investigate admissions to a sports medicine polyclinic in order to demonstrate the regional patient profile. Materials and Methods: Data (n: 2474) pertaining to athletes/patients who were admitted to the sports medicine polyclinic were evaluated using their digital files. The “Daily Report on Injuries and Illnesses” form put out by the International Olympic Committee was used for the classification of illnesses and injuries. Results: Among the participants, 70.2% were males; 95% of the applicants were athletes, with 74.1% of the participants being under the age of 18. Most of the applications (44.5%) were made during winter. About 63.0% of the participants applied for licensing examination, 35.9% due to injuries and illnesses, and 1.1% to receive medical support. While the most frequent reason for athletes’ application was license examination, sedentary individuals largely applied due to injuries (p

Bir Sporcu Sağlığı Merkezinin Hasta Profili

Amaç: Çalışmanın amacı, spor hekimliği polikliniğine bir yıllık sürede yapılan başvuruların incelenmesi ve bölgedeki profilin ortaya konulmasıdır. Gereç ve Yöntemler: Spor hekimliği polikliniğine başvuran (n:2474) sporculara/hastalara ilişkin veriler dijital arşivden incelendi. Hastalık ve yaralanma başvurularının sınıflandırılması için Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin “Daily Report on Injuries and Illnesses” formundan yararlanıldı. Bulgular: Başvuranların %70.2’si erkekti, başvuruların %95'i sporcular tarafından yapılmıştı ve %74.1’i 18 yaş altındaydı. Başvuruların %44.5’i kış mevsiminde yapılmıştı. Bireyler %63.0 lisans muayenesi, %35.9 yaralanma ve hastalık, %1.1 tıbbi destek alma nedenleriyle başvurmuştu. Sporcuların en sık başvuru nedeni lisans muayenesi iken sedanter bireyler yaralanma nedenli başvurdu (p˂0.05). Yaralanmalar en sık alt ekstremiteyi, hastalık semptomları en sık kardiyovasküler sistemi ilgilendiriyordu. Sporcuların en çok antrenmanda yaralandığı saptandı. Tedavi için sıklıkla konservatif yöntemler uygulandı. Sonuçlar: Lisans muayeneleri birinci basamak sağlık kuruluşlarında gerçekleştirilmelidir. Spor hekimliği alanında kullanılan ekipmanlar sağlanarak performans analizi yapılmalıdır. Konservatif tedavi üniteleri kurulmalıdır. Sedanter bireylerde kronik hastalıklar ile mücadele konusunda spor hekimlerinden daha çok destek alınmalıdır.

Kaynakça

1. Majewski M, Susanne H, Klaus S. Epidemiology of athletic knee injuries: a 10-year study. Knee. 2006;13(3):184-8.

2. Schneider S, Seither B, Tönges S, et al. Sports injuries: population based representative data on incidence, diagnosis, sequelae, and high risk groups. Br J Sports Med. 2006;40(4):334-9.

3. Shaffer TE. The physician's role in sports medicine. Serving the athlete, school, and team. J Adolesc Health Care. 1983;3(4):227-30.

4. Finch CF, Mitchell R, Boufous S. Trends in hospitalised sport/leisure injuries in New South Wales, Australiaimplications for the targetting of population-focussed preventive sports medicine efforts. J Sci Med Sport. 2011;14(1):15-21.

5. Tahirbegolli B, Dinçer Ş, Yakal S, et al. Spor hekimliği polikliniğine başvuran düzenli spor yapmayan bireylerin kas ve iskelet problemlerinin incelenmesi. Int Refereed J Orthop Trauma Sports Med. 2016;8(3):1-13.

6. Dönmez G, Korkusuz F, Özçakar L, et al. Injuries among recreational football players: results of a prospective cohort study. Clin J Sport Med. 2018;28(3):249-54.

7. Engebretsen L, Soligard T, Steffen K, et al. Sports injuries and illnesses during the London Summer Olympic Games 2012. Br J Sports Med. 2013;47(7):407-14.

8. Cassell EP, Finch CF, Stathakis VZ. Epidemiology of medically treated sport and active recreation injuries in the Latrobe Valley, Victoria, Australia. Br J Sports Med. 2003;37(5):405-9.

9. Boyce SH, Quigley MA. Review of sports injuries presenting to an accident and emergency department. Emerg Med J. 2004;21(6):704-6.

10. Rosa BB, Asperti AM, Helito CP, et al. Epidemiology of sports injuries on collegiate athletes at a single center. Acta Ortop Bras. 2014;22(6):321-4.

11. Kannus P, Niittymäki S, Järvinen M. Sports injuries in women: a one-year prospective follow-up study at an outpatient sports clinic. Brit J Sports Med. 1987;21(1): 37-9.

12. Stevenson MR, Hamer P, Finch CF, et al. Sport, age, and sex specific incidence of sports injuries in Western Australia. Br J Sports Med. 2000;34(3):188-94.

13. Hootman JM, Dick R, Agel J. Epidemiology of collegiate injuries for 15 sports: summary and recommendations for injury prevention initiatives. J Athl Train. 2007; 42(2):311-9.

14. Schwellnus M, Soligard T, Alonso JM, et al. How much is too much? (Part 2) International Olympic Committee consensus statement on load in sport and risk of illness. Br J Sports Med. 2016;50(17):1043-52.

Kaynak Göster