İki Farklı Taşınabilir Elektro–Enzimatik Laktat Analiz Cihazının Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

Amaç: Bu çalışmanın amacı laboratuvar analizörü olan Biosen C Line (BCL) ile bir el analizörü olan Lactate Scout’un (LS) geniş bir kan laktat derişim aralığında güvenirliğini değerlendirmektir. Ayrıca LS analizörünü, BCL analizörü (referans yöntem) ile karşılaştırarak geçerliliğini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntemler: Kan örnekleri laboratuvar şartlarında, koşu bandı ile şiddeti giderek artan egzersiz testi sırasında alındı. LS ve BCL analizörlerinin güvenirliği için kan laktat derişimi 0.8-11.1 mM aralığında değişen 99 örnekte test-tekrar test ölçümleri yapıldı. Bulgular: LS analizörü için sınıf içi korelasyon kat sayısı (SKK) 0.994, tipik hata (TH) 0.200 mM, varyasyon katsayısı (VK) %2.95’di. BCL analizörü için SKK 1.000, TH 0.044 mM, VK %0.50’ydi. Her iki analizörün de Güvenilirlik çalışması sonuçları mükemmel uyum gösterdi. LS analizörünün geçerliliği için 0.8-11.1 mM aralığında değişen 99 örnek aynı anda hem LS hem de BCL analizörü ile ölçüldü. LS analizörü yüksek geçerlilik katsayısına (0.976) sahipti. Geçerlilik analizleri 5.0 mM kan laktat derişim aralıkları için ayrı ayrı değerlendirildi. SKK sırasıyla 0.862, 0.903 ve 0.783'dü. LS ve referans yöntem ölçümleri Bland &Altman yöntemi ile karşılaştırıldığında laktat konsantrasyon değerlerinin farklarına ait ortalama -0.10 mM, uyum sınırları -1.34 ve 1.15 mM olarak bulundu. Sonuç: Bu çalışmanın bulguları LS analizörünün yüksek geçerliliğe sahip olduğunu göstermekle birlikte, >5.0 mM konsantrasyon değerlerinde, referans yöntemle ölçülen değerlerden sistematik olarak önemli derecede düşük bulundu.

Validity and Reliability Study of Two Different Portable Electro– Enzymatic Lactate Analysers

Objectives: The purpose of this study was to evaluate the reliabilities of the Biosen C Line (BCL) laboratory and Lactate Scout (LS) hand-held portable lactate analyser within a wide range lactate concentration. LS analyser was compared to the BCL analyser (reference method) to evaluate its validity. Materials and methods: Blood samples were taken during an incremental treadmill test under laboratory conditions. In order to evaluate reliability, 99 blood samples with lactate concentrations changed between 0.8-11.1 mM were measured twice. Results: For the LS analyser, intraclass correlation coefficient (ICC) was 0.994; typical error of measurement (TE) and coefficient of variation (CV) were 0.200 mM and 2.95%, respectively. For the BCL analyser, ICC was 1.000; TE and CV were 0.044 mM and 0.50%, respectively. LS hand-held portable- and BCL laboratory analysers’ reliability results show perfect accordance. In order to evaluate LS analyser reliability, 99 blood samples with lactate concentrations between 0.8-11.1 mM were also measured, giving a high validity coefficient of 0.976. Validity was also separately assessed for the three sample ranges of 5.0 mM, yielding ICC values of 0.862, 0.903 and 0.783, respectively. Comparing with the Bland & Altman method, LS and reference method mean lactic acid concentration difference was -0.097 mM, and limits of agreement -1.342 and 1.147 mM. Conclusion: The results of the study revealed that the LS analyser has high validity, however at concentrations higher than 5.0 mM, its measures are found significantly lower than those of the reference method.

Kaynakça

1. Almarwaey OA, Jones AM, Tolfrey K. Maximal lactate steady state in trained adolescent runners. J Sports Sci. 2004;22(2):215-25.

2. Tanaka K, Watanabe H, Konishi Y, et al. Longitudinal associations between anaerobic threshold and distance running performance. Eur J Appl Physiol Occup Physiol. 1986;55(3):248-52.

3. Jacobs I. Blood lactate. Implications for training and sports performance. Sports Med. 1986;3(1): 10-25.

4. Burfeind O, and Heuwieser W. Validation of handheld meters to measure blood L-lactate concentration in dairy cows and calves. J Dairy Sci. 2012;95(11):6449- 56.

5. Hopkins WG. Measures of reliability in sports medicine and science. Sports Medicine. 2000;30(1): 1-15.

6. Heck H, Mader A, Hess G, et al. Justification of the 4- mmol/l lactate threshold. Int J Sports Med. 1985;6(3):117-30.

7. Tanner RK, Fuller KL, Ross ML. Evaluation of three portable blood lactate analysers: Lactate Pro, Lactate Scout and Lactate Plus. Eur J Appl Physiol. 2010;109(3):551-9.

8. Hazır T, Aşçı A, Cinemre A, et al. Evaluation of a handheld lactic acid analyser: reliability and validity of the Lactate Scout (+).Hacettepe J Sport Sci. 2010;21(3):79-89.

9. Dascombe BJ, Reaburn PR, Sirotic AC, et al. The reliability of the i-STAT clinical portable analyser. J Sci Med Sport. 2007;10(3):135-40.

10. Goodwin ML, Harris JE, Hernández A. Blood lactate measurements and analysis during exercise: a guide for clinicians. J Diabetes Sci Technol. 2007;1(4):558- 69.

11. Gökbel H, Okudan N. Egzersize kan laktat cevabını etkileyen faktörler. Genel Tıp Der. 2000;10(3): 135-43.

12. Pyne DB, Boston T, Martin DT, et al. Evaluation of the Lactate Pro blood lactate analyser. Eur J Appl Physiol. 2000;82(1-2):112-6.

13. Bishop D. Evaluation of the Accusport lactate analyser. Int J Sports Med. 2001;22(7):525-30.

14. Bland JM, Altman DG. Statistical methods for assessing agreement between two methods of clinical measurement. Lancet. 1986;327(8476):307-10.

15. Mc Naughton LR, Thompson D, Philips G, et al. A comparison of the Lactate Pro, Accusport, Analox GM7 and Kodak Ektachem Lactate Analysers in normal, hot and humid conditions. Int J Sports Med. 2002;23(2):130-5.

16. Baldari C, Bonavolontà V, Emerenziani GP, et al. Accuracy, reliability, linearity of Accutrend and Lactate Pro versus EBIO plus analyser. Eur J Appl Physiol. 2009;107(1):105-11.

Kaynak Göster

Spor Hekimliği Dergisi
  • ISSN: 1300-0551
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1966

377155

Sayıdaki Diğer Makaleler

İki Farklı Taşınabilir Elektro–Enzimatik Laktat Analiz Cihazının Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

Halil İbrahim KAYA, Cem ÇETİN, Duygu KUMBUL DOĞUÇ, Mustafa Onur SERBEST, Ali ERDOĞAN

Analysis of Joint Range of Motion, Balance and Injury among Kitesurfers: a Cross-Sectional Study

Raziye DUT, Gürhan DÖNMEZ, Mehmet KAYMAKOĞLU, Mehmet Ali TALMAÇ, Anıl IŞIK, Bülent BAYRAKTAR

Futbolda Yorgunluk ve Toparlanma

Şefika KIZILTOPRAK

How Exercise May Affect The Immune System Against COVID-19?

Mustafa Turgut YILDIZGÖREN

Türkiye’de Sporda Dopingin Nedenleri ve Çözüm Yollarına Dair Uzman Görüşleri

Sait TARAKÇIOĞLU

Normal ve İkili Eğitim Verilen Okullara Devam Eden 12-13 Yaş Grubundaki Çocukların Adım Sayılarının İncelenmesi: Tekirdağ İli Örneği

Pınar ÖZTÜRK EROL, Niyazi ENİSELER, Turan IŞIK, Ayda KARACA

A Comparison of Drop Jump and Sprint Parameters in Youth Soccer Players

Ş. Alpan CİNEMRE, EVRİM ÜNVER, Hande KONŞUK ÜNLÜ, Necip DEMİRCİ

COVİD-19 Pandemisi ve Sosyal İzolasyon Sürecinde Egzersizin Önemi

Esma ARSLAN, SABRİYE ERCAN

All-Arthroscopic Versus Mini-Open Rotator Cuff Repair: Isokinetic Muscle Strength, Shoulder Joint Position Sense and Functional Outcomes

Canan GÖNEN AYDIN, Mehmet OZBEY BUYUKKUSCU, Raşit ÖZCAFER, SABRİYE ERCAN, Muhammet MERT, DİLEK ÖZTAŞ

Genç Kadın Jimnastikçide İliopsoas Tendon Rüptürü Sonrası Gelişen Femur Başı Avasküler Nekrozu

Çiğdem BAYIR, İsmail KAYA, Ayşe LİVANELİOĞLU, BÜLENT ÜLKAR