Kadın Futbolcularda 12 Haftalık Kettlebell Antrenmanlarının Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

Bu çalışmada, kadın futbolcularda 12 haftalık kettlebell antrenmanlarının bazı fiziksel ve fizyolojik parametrelerinin zamana bağlı süreçteki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya, düzenli antrenmanlara ve müsabakalara katılan 17-25 yaş arasında, denek grubu (n=15), kontrol grubu (n=15) olan 30 lisanslı kadın futbolcu gönüllü olarak katılmıştır. Denek ve kontrol gruplarının; sağ/sol el pençe kuvveti, bacak ve sırt kuvveti, esneklik, dikey sıçrama, vücut ağırlıkları, vücut yağ ve kas miktarı, VKİ, VO2maks, çeviklik ve sürat değerleri ön test ve son test olarak analiz edilmiştir. Çalışmadan elde edilen verilerin analizi için SPSS 25.0 istatistik paket programı kullanılmıştır. Deney ve kontrol gruplarının kendi içlerindeki karşılaştırılmalarında Eşleştirilmiş Örneklem t-Testi (Paired Sample t-Test), iki grubun karşılaştırılmasında ise Bağımsız Örneklem t-Testi (Independent Sample T-Test) yapılmıştır. Katılımcıların tanımlayıcı verileri minimum, maksimum, ortalama ve standart sapma değerleri gösterilmiştir. Anlamlılık değeri istatistiksel olarak p

Investigation of the Effects of 12-Week Kettlebell Workouts on Some Physical and Physiological Parameters in Female Football Players

The aim of this study is to investigate the effects of some physical and physiological parameters of 12-week- kettlebell training in female players over time. 30 voluntary female football players, ages between 17-25, participated in this research. The experimental group had 15 and the control group had 15 individuals. Experimental and control groups; right/left-hand claw strength, leg and back strength, flexibility, vertical jump, body weights, body fat and muscle amount, BMI, VO2max, agility, and speed values were analyzed as pretest and posttest. In analysis of the data obtained from the study, SPSS 25.0 statistics package program was used. Paired Sample t-Test was used for comparisons between experimental and control groups, and Independent Sample T-Test was used to compare the two groups. Descriptive data of the participants were shown as a minimum, maximum, average, and standard deviation. The demographic information of the experimental group is Age: 21.00 ± 2.00 years, Length: 1.65 ± 0.03 cm, and Sports age: 11.87 ± 2.00 years. Demographic information of the control group is Age: 20.00 ± 2.25 years, Length: 1.63 ± 0.04 cm, and Sports age: 10.47 ± 1.60 years. When comparison results were examined in both groups, significant differences occurred statistically (p

Kaynakça

Acar, M.F. (2000). Kuramsal boyutlarıyla antrenman bilimi el kitabı. İzmir: Meta Basım.

Açıkada, C., Özkara, A., Hazır, T., Aşçı, A., Turnagöl, H., Tınazcı, C. ve Ergen, E. (1996). Bir futbol takımında sezon öncesi hazırlık antrenmanlarının bir kısım kuvvet ve dayanıklılık özellikleri üzerine etkisi. Spor Bilimleri Dergisi, 7(1), 24-32.

Agostini, R. (1994). Medical and orthopedic issues of active and athetic women. Philadelphia: Hanley & Belfus Inc.

Albay, M.D., Tutkun, E., Ağaoğlu, Y.S., Canikli, A. ve Albay, F. (2008). Hentbol, voleybol ve futbol üniversite takımlarının bazı motorik ve antropometrik özelliklerinin incelenmesi. Spormetre, 6(1), 13-20.

Arnason, A., Sigurdsson, S.B., Gudmundsson, A., Holme, I., Engebretsen, L. & Bahr, R. (2004). Physical fitness, injuries, and team performance in soccer. Med Sci Sports Exercise, 36(2), 278–285. https://doi.org/10.1249/01.MSS.0000113478.92945.CA.

Baker, D. & Nance, S. (1999). The relation between running speed and measures of strength and power in professional rugby league players. The Journal of Strength & Conditioning Research, 13(3), 230-235.

Baker, D.G.,& Newton, R.U. (2008). Comparison of lower body strength, power, acceleration, speed, agility, and sprint momentum to describe and compare playing rank among professional rugby league players. The Journal of Strength & Conditioning Research, 22(1), 153-158. https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e31815f9519.

Bangsbo, J. & Michalsik, L. (2002). Assessment of the physiological capacity of elite soccer players. In T. Reilly, & A. Murphy (Eds.), Science and football IV (pp. 53-62). Cambridge, UK: Routledge.

Bayraktar, I. (2013). Elit boksörlerin çeviklik, sürat, reaksiyon ve dikey sıçrama yetileri arasındaki ilişkiler. Akademik Bakış Dergisi, 35, 1-8.

Bizzini, M., Junge, A., Bahr, R. & Dvorak, J. (2011). Injuries of football referees: A Representative survey of Swiss referees officiating at all levels of play. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 21(1), 42-47. https://doi.org/0.1111/j.1600-0838.2009.01003.x.

Cometti, G., Maffiuletti, N.A., Pousson, M., Chatard, J.C. & Maffulli, N. (2001). Isokinetic strength and anaerobic power of elite, subelite and amateur French soccer players. International Journal of Sports Medicine, 22(01), 45-51. https://doi.org/ 10.1055/s-2001-11331.

Cormie, P., McGuigan, M.R. & Newton, R.U. (2010). Adaptations in athletic performance after ballistic power versus strength training. Medicine & Science in Sports & Exercise, 42(8), 1582- 1598. https://doi.org/10.1249/mss.0b013e3181d2013a.

Çoban, C. (2017). Farklı liglerdeki kadın futbolcuların reaksiyon ve çeviklik testlerinin karşılaştırılması. Yüksek Lisans tezi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı, Manisa.

Eckert, R.M. & Snarr, R.L. (2016). Kettlebell Training: A Brief Review. J Sport Hum Perform, 4(3), 1-10.

Eniseler, N. (2010). Bilimin ışığında futbol antrenmanı. İzmir: Birleşik Matbaacılık.

Falatic, J.A., Plato, P.A., Holder, C., Finch, D., Han, K. & Cisar, C.J. (2015). Effects of kettlebell training on aerobic capacity. The Journal of Strength & Conditioning Research, 29(7), 1943-1947. https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000000845.

Farrar, R.E., Mayhew, J.L. & Koch, A.J. (2010). Oxygen cost of kettlebell swings. J Strength Cond Res, 24(4), 1034–1036. https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e3181d15516.

Fung, B.J., & Shore S.L. (2010). Aerobic and anaerobic work during kettlebell exercise: A pilot study. Med Sci Sports Exercise, 42(5), 834. https://doi.org/10.1249/01.MSS.0000386575.49791.be.

Günay, M., Sevim, Y., Savaş, S. ve Erol, A.E. (1994). Pliometrik çalışmaların sporcularda vücut yapısı ve sıçrama özelliklerine etkisi. Spor Bilimleri Dergisi, 6(2), 38-45.

Günay, M. ve Yüce, İ.A. (2001). Futbol antrenmanının bilimsel temelleri (İkinci Baskı). Ankara: Gazi Kitabevi.

Haugen, T. (2014). The Role and development of sprinting speed in soccer. Human Kinetics Journals, 9(3), 432- 441. https://doi.org/10.1123/IJSPP.2013-0121.

Hazır, T., Mahir, Ö.F. ve Açıkada, C. (2010). Genç futbolcularda çeviklik ile vücut kompozisyonu ve anaerobik güç arasındaki ilişki. Spor Bilimleri Dergisi, 21(4), 146–153.

Helgerud, J., Hoydal, K., Eivind, W., Karlsen, T., Berg, P., Bjerkaas, M., Simonsen T., Helgesen C., Hjorth, N., Bach R. & Hoff, J. (2007). Aerobic high-intensity intervals improve VO2max more than moderate training. Medicine & Science in Sports & Exercise, 39(4), 665-671. https://doi.org/10.1249/mss.0b013e3180304570.

Holmberg, P. (2009). Agility training for experienced athletes: A dynamical system approach. Strength Conditioning Journal, 31(5), 73–78. https://doi.org/10.1519/SSC.0b013e3181b988f1.

Jay, K., Frisch, D., Hansen, K., Zebis, M.K., Anderse, C.H., Mortensen, O.S. & Andersen, L.L. (2011). Kettlebell training for musculoskeletal and cardiovascylar health. Scand J Work, Envir & Health, 37(3), 196-203. https://doi.org/10.2307/41151543.

Karacabey, K. (2013). Sporda performans ve çeviklik testleri. International Journal of Human Sciences, 10(1), 1693-1704.

Köklü, Y., Özkan, A. ve Ersöz, G. (2009). Futbolda dayanıklılık performansının değerlendirilmesi ve geliştirilmesi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(3), 142-150.

Kruszewski, M., Kruszewski, A., Kuźmicki, S., Korczak, R., Tabęcki, R., Landowski, L. & Sitek, P. (2017). The effectiveness of kettlebell exercises in the aspects of special efficiency training in American football. Baltic J Health Phys Act, 9(3),53-62. https://doi.org/10.29359/BJHPA.09.3.05.

Leatherwood, M.D., Whittaker, A. & Esco, M.R. (2014). Exercise technique: The Turkish get-up with a kettlebell. Strength & Conditioning Journal, 36(6), 107-110. https://doi.org/10.1519/SSC.0000000000000096.

Little, T. & Williams, A.G. (2006). Effects of differential stretching protocols during warm-ups on high speed motor capacities in professional soccer players. Journal of strength and conditioning research, 20(1), 203-7. https://doi.org/10.1519/R-16944.1.

Loturco, I., Pereira, L.A., Moraes, J.E., Kitamura, K., Abad, C.C.C., Kobal, R. & Nakamura, F.Y. (2017). Jumpsquat and half-squat exercises: selective ınfluences on speed-power performance of elite rugby sevens players. PloS one, 12(1),1-11. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0170627.

Mackenzie, R. & Cushion, C. (2013). Performance analysis in football: A critical review and implications for future research. Society of Health and Physical Educators, 31(6), 639-676. https://doi.org/10.1080/02640414.2012.746720.

Manocchia, P., Spierer, D.K., Lufkin, A.K., Minichiello, J. & Castro, J. (2013). Transference of kettlebell training to strength, power and endurance. J Strength Cond Res, 27, 477–484. https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e31825770fe.

Maulit, M.R., Archer, D.C., Leyva, W.D., Munger, C.N., Wong, M.A., Brown, L.E. & Galpin, A.J. (2017). Effects of kettlebell swing vs. explosive deadlift training on strength and power. International Journal of Kinesiology and Sports Science, 5(1), 1-7. http://dx.doi.org/10.7575//aiac.ijkss.v.5n.1p.1.

Meier, J., Quednow, J. & Sedlak, T. (2015). The effects of high intensity interval-based kettlebells and battle rope training on grip strength and body composition in college aged adults. International Journal of Exercise Science, 8(2), 124-133.

Musa, D.I., Adeniran, S.A., Dikko, A.U. & Sayers, S.P. (2009). The effect of a high-intensity interval training program on high-density lipoprotein cholesterol in young men. J Strength Cond Res, 23(2), 587-592. https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e318198fd28.

Otto, W.H., Coburn, J.W., Brown, L.E. & Spiering, B.A. (2012). Effects of weightlifting vs. kettlebell training on vertical jump, strength and body composition. Journal of Strength and Conditioning Research, 26(5), 1199-1202. https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e31824f233e.

Palmieri-Smith, R.M., Villwock, M., Downie, B., Hecht, G. & Zernicke, R. (2013). Pain and effusion and quadriceps activation and strength. Journal of Athletic Training, 48(2), 186-191. https://doi.org/10.4085/1062-6050-48.2.10.

Reilly, T., Bangsbo, J. & Franks, A. (2000). Anthropometric and physiological predispositions for elite soccer. Journal of Sport Sciences, 18(9), 669-683. https://doi.org/10.1080/02640410050120050.

Sheppard, J.M. & Young, W. (2006). Agility literatüre review: Classifications, training and testing. Journal of Sports Sciences, 24(9), 919 – 932. https://doi.org/10.1080/02640410500457109.

Taş, M., Sevim, O., Özkan, A., Akyüz, M., Akyüz, Ö. ve Uslu, S. (2013). Yıldız basketbol milli takımında yer alan kız sporcuların anaerobik performans ve kuvvet değerlerinin belirlenmesinde çevresel ölçümlerden elde edilen bazı değerlerin rolü. International Journal of Science Culture and Sport, 1(3), 14-23.

Vescovi, J.D., Brown, T.D. & Murray, T.M. (2007). Descriptive characteristics of NCAA Division I women lacrosse players. Journal of Science and Medicine in Sport, 10(5), 334-340. https://doi.org/10.1016/j.jsams.2006.07.010.

Winchester, J.B., McBride, J.M., Maher, M.A., Mikat, R.P., Allen, B.K., Kline, D.E. & McGuigan, M.R. (2008). Eight weeks of ballistic exercise improves power independently of changes in strength and muscle fiber type expression. J Strength Cond Res, 22, 1728–1734. https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e3181821abb.

Kaynak Göster