The Spiritual Approach to Systemic Family Therapies

The concept of spirituality has started being included in therapy settings due to the new paradigms showing developments in the world of psychology in the late 20th century and in the 21st century. When examining the literature, many articles and books are seen to have been published related to the topic, and most of the studies have been carried out abroad. These performed studies have contributed new concepts and information to the literature by revealing how the concept of spirituality can be integrated with family therapies. This study has been prepared for the purposes of drawing the attention of researchers who conduct studies in Turkey based on systemic family therapy and of specialists who plan therapy sessions based the relevant theory to the topic and to provide the literature with a topic that finds no examples in the literature of Turkey. How the concept of spirituality can be used in harmony with the systemic family therapy approach and what the techniques of the spirituality-based systemic family therapy are have been prepared by being based on the many studies that have been published abroad. Before beginning the study, theoretical information and basic concepts primarily about systemic family therapies are provided, and then it moves on to spirituality-oriented systemic family therapy by briefly mentioning the concept of spirituality. How the concept of spirituality can be applied to systemic family therapy and the points and ethical situations to which counselors need to pay attention are also mentioned. Lastly, sample cases are shared by providing information about the techniques of using religious stories and spiritual dialogue, these techniques being used in spirituality-oriented systemic family therapies.

Sistemik Aile Terapileri ’ne Manevi Yaklaşım

Yirminci yüzyılın sonlarında ve yirmi birinci yüzyılda psikoloji dünyasında gelişme gösteren yeni paradigmalar sayesinde maneviyat kavramı terapi ortamlarına dahil edilmeye başlamıştır. Alan yazın incelendiğinde yapılan çalışmaların çoğunlukla yurtdışında gerçekleştirildiği ve konuyla ilgili birçok makale ve kitap yayınlandığı görülmektedir. Yapılan bu çalışmalar sayesinde maneviyat kavramının aile terapilerine nasıl entegre edilebileceği ortaya konularak, yeni kavram ve bilgilerle literatüre katkı sağlanmıştır. Bu çalışma ülkemizde sistemik aile terapisi kuramına dayalı çalışmalar yapan araştırmacıların ya da ilgili kurama dayalı olarak terapi seanslarını planlayan uzmanların ilgilerinin konuya çekilmesi ve ülkemiz alan yazınında örnekleri bulunmayan bir konuyu literatüre kazandırmak amacıyla hazırlanmıştır. Maneviyat kavramının sistemik aile terapisi yaklaşımına uygun olarak nasıl kullanılabileceği ve manevi yaklaşımlı sistemik aile terapisi tekniklerinin neler olduğu yurt dışında yayınlanmış pek çok çalışma temel alınarak hazırlanmıştır. Çalışmadan öncelikle sistemik aile terapileri hakkında kuramsal bilgiler ve temel kavramlar verilmiş, daha sonra maneviyat kavramından kısaca bahsedilerek manevi yönelimli sistemik aile terapisine geçilmiştir. Sistemik aile terapisine maneviyat kavramının nasıl uyarlanabileceği, danışmanların dikkat etmeleri gereken noktalar ve etik durumlara değinilmiştir. Son manevi yönelimli sistemik aile terapilerinde kullanılan “Dini Hikayelerin Kullanımı” ve “Manevi Diyalog” tekniklerin hakkında bilgi verilerek örnek vakalar paylaşılmıştır.

Kaynakça

Bateson, G. (1979). Mind and nature: A necessary unity. Toronto, Canada: Bantam Books.

Bentheim, S. (2005). Couple congruence and spirituality: Expanding Satir’s model through seven couple narratives. Doctoral dissertation, University of Victoria, Canada.

Bowen, M. (1978). Family therapy in clinical practice. New York, NY: Jason Aronson Book.

Carlson, T., Fitzpatrick, D., Hecker, L., & Killmer, J. M. (2002). Religion, spirituality, and marriage and family therapy: A study of family therapists’ beliefs about the appropriateness of addressing religious and spiritual issues in therapy. The American Journal of Family Therapy, 30, 157–171.

Dallos, R., & Draper, R. (2010). An introduction to family therapy systemic theory and practice (3rd ed.). London, UK: McGraw Hill Open University Press.

D’Souza, R., & Rodrigo, A. (2004). Spiritually augmented cognitive behavioural therapy. Australasian Psychiatry, 12(2), 148–152.

Duba, J. D., & Watts, R. E. (2009). Therapy with religious couples. Journal of Clinical Psychology, 65(2), 210–223.

Frame, M. W. (2003). Integrating religion and spirituality into counseling: A comprehensive approach. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole Publishing Company.

Goldenberg, I., & Goldrberg, H. (1991). Family therapy an overview. Pacific Grove, CA: Brooks/ Cole Publishing Company.

Griffith, B. A., & Rotter, J. C. (1999). Families and spirituality: Therapists as facilitators. The Family Journal, 7(2), 161–164.

Hedges, F. (2005). An introduction to systemic therapy with individuals: A social constructionist approach. New York, NY: Palgrave Macmillan.

Helmeke, K. B., & Bischof, G. H. (2007) Couple therapy and spirituality and religion. Journalof Couple & Relationship Therapy, 6(1), 2, 167–179.

Horozcu, Ü. (2010). Tecrübî araştırmalar işığında dindarlık ve maneviyat ile ruhsal ve bedensel sağlık arasındaki ilişki. Milel ve Nihal, 7(1), 209–240.

Kakar, S. (1992). The analyst and the mystic: Psychoanalytic reflections on religion and mysticism. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Kerr, M., & Bowen, M. (1988). Family evaluation: An approach based on Bowen Theory. New York, NY: W. W. Norton & Company.

Kesici, Ş., Bayrakcı, E., Mert, A., & Kiper, C. (2013) Vaka örnekleriyle birlikte aile danışma kuramları ve teknikleri. Ankara, Turkey: Nobel Yayınları.

Krause, I.-B. (2002). Culture and system in famıly therapy. New York, NY: Karnac.

Krok, D. (2008) The Role of spirituality in coping: Examining the relationships between spiritual dimensions and coping styles. Mental Health, Religion, and Culture, 11, 643–653.

Larner, G. (2017). Spiritual dialogues in family therapy. Australian and New Zealand Journal of Family Therapy, 38, 125–141.

Malik, R. (2018). Islamically integrated psychotherapy. In C. York Al-Karam (Ed.), Family therapy and the use of Qur’anic stories (pp. 152–172). West Conshohocken: Templeton Press.

Mert, A. (2014). Sistemik aile yönelimli psiko-eğitim programının değerler, algılanan sosyal destek ve çift uyumuna etkisi. Doctoral dissertation, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Minuchin, S. (1974). Families and family therapy. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Minuchin, S., Rosman, B. L., & Baker, L. (1978). Psychosomatic families: Anorexia nervosa in context. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Nichols, M. P., & Schwartz, R. C. (2004). Family therapy concepts and methods (6th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.

Özabacı, N., & Erkan, Z. (2013). Aile danışmanlığı kuram ve uygulamalara genel bir bakış. Ankara, Turkey: Pegem Yayınları.

Pargament, K. I. (2002). The bitter and the sweet: An evaluation of the costs and benefits of religiousness. Psychological Inquiry, 13(3), 168–181

Pargament, K. I. (2007). Spiritually integrated psychotherapy understanding and addressing the sacred. New York, NY: The Gullford Press.

Polanski, P. J. (2003). Spirituality in supervision. Counseling and Values, 47, 131–141.

Sperry, L., & Mansager, E. (2007). The relationship between psychology and spirituality: An initial taxonomy for spiritually oriented counseling and psychotherapy. Journal of Individual Psychology, 63(4). 359–370.

Storms, L. E. (2011). Milan systemic family therapy. In L. Metcalf (Ed.), Marriage and family therapy a practice-oriented approach (pp. 201–227). New York, NY: Springer Publishing Company.

Swinton, J. (2001). Spirituality and mental health care: Rediscovering a ‘forgotten’ dimension. London, UK: Jessica Kingsley Publishers.

Turkish Language Institute. (2019). Retrieved from https://sozluk.gov.tr/

Walsh, J., & Harrigan, M. (2003). The termination stage in Bowen’s family systems theory. Clinical Social Work Journal, 31(4), 383–394.

Worthington E. L., & Aten, J. D. (2009). Psychotherapy with religious and spiritual clients: An introduction. Journal of Clinical Psychology, 65(2), 123–130.

Kaynak Göster