Postmodern Şiir ve Lâle Müldür’ün Şiirlerinde Postmodern Özellikler

Araştırmacılar, postmodernizmin ne olduğuna ve özelliklerine dair birbiriyle uyuşmayan, hatta çatışan farklı görüşler ileri sürerler; ancak araştırmacıların hemen hepsinin hemfikir olduğu konu, postmodernizmin tanımlanmasının zor olduğuna yöneliktir. Bunun temel nedeni, kavramın içeriksel unsurlarının bütünlük taşımaması ve heterojen bir kimliğe sahip olmasıdır. Öte yandan postmodern şiirin ne’liğine ve özelliklerine ilişkin çalışmaların ise yetersiz olduğu gözlemlenmektedir. Bu bağlamda makalede, öncelikle postmodernizm ve postmodern şiirle gönderimde bulunulan anlam alanlarının ne olduğu konusunda bir tartışma yürütülecektir. Daha sonra, modern Türk şiirinin önemli kadın şairlerinden biri olan Lâle Müldür’ün özgün, ayrıksı, çoğulcu ve anlamlandırılması zor şiirleri postmodern şiir kavramı merkezinde değerlendirilecektir. Bahsedilen çabada, şairin 1990-2019 yılları arasında yazdığı şiirlerden örneklemler seçilecek; bu şiirler, öznenin ve dilin parçalanması, glossolalia, pastiş, farklı ontolojik dünyaların üst üste gelmesi, çoğul üslup, türsel sınırların ortadan kalkması ve karşıtlığa dayalı etik kodların yıkılması açılarından yorumlanacaktır.

Postmodern Poetry and Postmodern Characteristics in Lâle Müldür’s Poems

Researchers put forward different ideas which are not only incompatible but also in conflict with each other in terms of what postmodernism is and its characteristics. However, what almost all the researchers agree is that it is difficult to define postmodernism. The main reason is that the contextual elements of the concept do not have integrity but have a heterogenous identity. On the other hand, it is observed that studies related to what postmodernism is and its characteristics are inadequate. Within this frame, a debate on what postmodernism and the meaning referred to through postmodern poetry are is going to be carried out in the article. Afterwards, Lâle Müldür’s, who is one of the important women poets of modern Turkish poetry, poems which are unique, eccentric, pluralistic, and difficult to interpret are going to be evaluated based on the concept of postmodern poetry. With the mentioned purpose in mind, samples are going to be taken from the poems written by the poet between 1990 and 2019. These poems are going to be interpreted in terms of disjunction of subject and language, glossolalia, pastiche, overlapping of different ontological worlds, plural tone, disappearance of varietal limits and collapse of contrast-based ethical codes.

Kaynakça

Altuğ, Taylan (2008). Dile Gelen Felsefe. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Best, Steven ve Douglas Kellner (2011). Postmodern Teori: Eleştirel Soruşturmalar. Çev. Mehmet Küçük. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Bonfim, Evandro. “Glossolalia and Linguistic Alterity: The Ontology of Ineffable Speech”. Religion and Society: Advances in Research 6 (2015): 75-89.

Bowie, Malcolm (2007). Lacan. Çev. V. Pekel Şener. Ankara: Dost Kitabevi.

Derrida, Jacques (2014). Platon’un Eczanesi. Çev. Zeynep Direk. İstanbul: Pinhan Yayıncılık.

Direk, Zeynep (2014). “Önsöz”. Jacques Derrida. Platon’un Eczanesi. Çev. Zeynep Direk. İstanbul: Pinhan Yayıncılık.

Eagleton, Terry (2011). Postmodernizmin Yanılsamaları. Çev. Mehmet Küçük. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Harvey, David (2010). Postmodernliğin Durumu: Kültürel Değişimin Kökenleri. Çev. Sungur Savran. İstanbul: Metis Yayınları.

Hassan, Ihab (2019). Orpheus’un Parçalanışı: Postmodern Bir Edebiyata Doğru. Çev. Emel Aras. Ankara: Hece Yayınları.

https://nosubject.com/Talk:Real (erişim tarihi: 26.05.2021)

Jameson, Fredric (2011). Postmodernizm ya da Geç Kapitalizmin Kültürel Mantığı. Çev. Nuri Plümer ve Abdülkadir Gölcü. Ankara: Nirengi Kitap.

Koić, Elvira vd. “Glossolalia”. Collegium Antropologicum 29 (July 2005): 373-379.

Lerude, Martine. “Real, The (Lacan)”. https://www.encyclopedia.com/psychology/dictionaries-thesauruses-pictures-and-press-releases/real-lacan (erişim: 24.02.2021)

Lucy, Niall (2003). Postmodern Edebiyat Kuramı: Giriş. Çev. Aslıhan Aksoy. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Lyotard, Jean-François (2013). Postmodern Durum. Çev. İsmet Birkan. Ankara: BilgeSu Yayıncılık.

Mane, Manojkumar T. “Poetry in Postmodernism.”. Literary Endeavour IX, 2 (April 2018): 199-205.

Müldür, Lâle (2007). “Bugün ‘Afazyak’ Oluşum Benim Tam Bir Şair Olduğumu Gösteriyor”. Milli İstirahat: Malta Cemiyetinin Eğilimli Kültür ve Fizik Dergisi. Röportaj: Deniz Enhoş ve Ümit Yaşar Özkan. https://istirahat.wordpress.com/2007/03/08/lale-muldur-%E2%80%98bugun-%E2%80%98afazyak%E2%80%99-olusum-benim-tam-bir-sair-oldugumu-gosteriyor%E2%80%99/ (erişim tarihi: 20.04.2021)

Müldür, Lâle (17 Mayıs 2009). “Bu Ülkede Herkes Benden Daha Deli”. Yeni Şafak https://www.yenisafak.com/yenisafakpazar/bu-ulkede-herkes-benden-daha-deli-186693) (erişim tarihi: 26.04.2021)

Müldür, Lâle (2020). Apokalips / Amonyak: Toplu Şiirler (1990-2019). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Rose, Margaret A. (2016). Parodi: Antik, Modern ve Postmodern. Çev. Cansu Dikme. Ankara: Hece Yayınları.

Shang, Biwu (2014). “Postmodernist Poetics and Narratology: A Review Article about McHale's Scholarship”. CLCWeb: Comparative Literature and Culture 16.3 (2014): Erişim Adresi: https://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2437&context=clcweb

Kaynak Göster