Milletleşme Sürecinde İki Önemli Durak: Halide Edib ve Yakup Kadri'nin Romanları Ekseninde Türk Edebiyatının Ulus-Devlet Oluşumuna Etkisi

Kaynakça

Akçam, Taner (2017). “Türk Ulusal Kimliği Üzerine Bazı Tezler”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Cilt 4, ed. Tanıl Bora vd., 5. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları, 53-62.

Hasdedeoğlu, Onur (2019). Halide Edib ve Yakup Kadri'nin Romanları Ekseninde Türk Edebiyatının Ulus-Devlet Oluşumuna Etkisi, İstanbul: Kesit Yayınları.

Ünüvar, Kerem (2017). “Ziya Gökalp”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Cilt 4, ed. Tanıl Bora vd., 5. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları, 28-35.

Kaynak Göster