Evle Sokak Arasında Ölümün Eşiğinde Bir Şair: Ahmet Erhan

Kimlikteki adıyla Erhan Bozkurt, 8 Şubat 1958 yılında Ankara'da dünyaya gelir. Çok sevdiği babası Ahmet İzzet'in ölümü üzerine onun adını kullanmaya başlar. İlk gençlik yıllarını Mersin ve Adana'da geçiren Ahmet Erhan, Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunudur. Adana Demirspor'da profesyonel oyuncu olarak forma giyen Erhan, geçirdiği sakatlık sebebiyle en büyük tutkusu futbola, veda etmek zorunda kalır. Sakatlığın getirdiği uzaklaşma onu yeni bir tutkuya yöneltir. Bu tutku, bugün onu bu çalışmanın öznesi haline getiren şiirdir. İlk şiirlerini 1976 yılında Militan Dergisi'nde yayımlayan Erhan, ilk şiir kitabı olan Alacakaranlıktaki Ülke ile Behçet Necatigil Şiir Ödülü'ne layık görülür. 1980 Kuşağı şairleri arasında önemli bir yere sahip olur. Henüz yirmi iki yaşındayken bu başarıyı elde etmiş bir şair olarak sürekli ölümden bahsetmesi ilgi çekici bir durumdur. Ahmet Erhan’ın şiirlerini nasıl bir atmosferde yazdığını bilmek, şiirinin zeminini oluşturan ölüm teması için açıklayıcı olacaktır. Bu çalışma da şairin, ölüm kavramını şiirlerinde nasıl bir yapı içerisinde ele aldığını inceledik.

A Poet on the Verge of Death Between Home and Street: Ahmet Erhan

As named as in his identification info, Erhan Bozkurt, was born on 8th of February 1958, in Ankara. After the death of his beloved father, Ahmet İzzet, he started to use his first name as his own. He spent his first youth period in Mersin and Adana, graduated from Gazi University, the department of Turkish Language and Literature. Erhan, who plays in Adana Demirspor as a professional football player, had to leave this biggest passion, due to injury. This distance from his passion leads him to a new passion. This passion is poetry, which makes it the subject of this research today.His first poems was published in Militan Magazine in 1976. His first poetry book, Alacakaranlıktaki Ülke, is deemed worthy of Behçet Necatigil Poetry Award. He has an important place among 1980's generation of poets. As a poet who achieved this success at the age of twenty-two, his consant mentioning about death is very interesting. Knowing how Ahmet Erhan wrote his poems in what kind of atmosphere, will be explanatory for the theme of death that forms the basis of his poetry. In this research, we examined how the poet considered the concept of death in his poetry.

Kaynakça

Almaz, M. A. (2015, Ağustos). Yaşamla Ölüm Arasında Bir Oğul: Ahmet Erhan. Yalnızlar Mektebi.

Asiltürk, B. (2013). Türk Şiirinde 1980 Kuşağı (2 b.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Deniz, A. (2013, Eylül-Ekim). Bak, Unutmadım Adımı. Sözcükler.

Deniz, İ. (1994, Haziran). Orta Sayfa Sohbeti: Genç Türk Şiirinin Nitelik ve Yönelişleri. Dergah(52).

Dıvarcı, C. M. (2018). Ahmet Erhan'ın Hayatı ve Şiirleri Üzerine Bir Araştırma. Konya.

Doğan, M. C. (2018). Sanatı ve Sanatçıyı Gösteren Bir Dergi: "Hürriyet Gösteri". Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(40), 51-76.

Doğan, M. H. (2001). 80 Sonrası Şiiri Üzerine. İstanbul: YKY.

Ergülen, H. (tarih yok). Yılkı Şairi Ahmet Erhan. Şubat 8, 2020 tarihinde Sabitfikir: http://www.sabitfikir.com adresinden alındı

Erhan, A. (1981, Ekim). Genç Ozanlarla Söyleşi. (I. Özgentürk, Röportaj Yapan) Varlık.

Erhan, A. (1993). Her Pazartesi Edebiyat Konuşmaları. (Ö. Karabulut, Röportaj Yapan) Ankara: Ekin.

Erhan, A. (2000, Mayıs). O Bir Çağdaş Yenilgi: Ahmet Erhan'la Söyleşi. (E. Bozkurt, Röportaj Yapan) Öküz.

Erhan, A. (2007, Nisan). Söyleşi. (A. Şahin, Röportaj Yapan) Varlık.

Erhan, A. (2015). Burada Gömülüdür (Cilt 1). İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınevi.

Erhan, A. (2015). Burada Gömülüdür (Cilt 2). İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınevi.

Fişekçi, T. (2013, Eylül-Ekim). Bir Resmin Öyküsü ve Bir Hayattan Sahneler. Sözcükler.

Koşar, E. (2017, Haziran). Üç Çiçek, Poetika ve Şiir Atı'yla Türk Şiirinde 1980 Kuşağı. Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2(1).

Miraç, Y. (2013, Eylül-Ekim). Sayıklamalar. Sözcükler.

Necatigil, B. (1989). Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü. İstanbul: Varlık Yayınları.

Satıcı, A. (1994). Ölüm Nedeni Bilinmiyor Üzerine Bir Otopsi. Edebiyat ve Eleştiri (17).

Tunç, F. (2013, Eylül-Ekim). Hayat Başın Sağolsun. Sözcükler, s. 21.

Yalçın, M. (Dü.). (2001). Tanzimat'tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi (Cilt 1). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları

Kaynak Göster