The Changes in Intraocular Pressure and Central Corneal Thickness in the First 24 Hours of Life in Full-term Newborns

Objective: This study aims to evaluate the changes in intraocular pressure (IOP) and central corneal thickness (CCT) in the first 24 hours of life in full-term newborns and their reasons. Methods: The IOP and CCT measurements were determined by using Tono-Pen XL tonometer and portable pachymeter. In this prospective study, we evaluate IOP and CCT of the 32 right eyes of 32 newborn infants born by vaginal delivery. The IOP and CCT measurements taken at the fifth minute just after the delivery and $24^{th}$ hour of the first day of the postpartum period were recorded. Infants’ weights, heights, gender, APGAR (appearance, pulse, grimace, and respiration) scores, and gestational ages were obtained. Results: The mean IOP and CCT of right eyes decreased significantly from 18.67±3.28 mmHg and 684.72±58.79 µm at the $5^{th}$ minute after delivery to 16.10±2.87 mmHg and 611.28±49.41 µm at the $24^{th}$ hour of the postpartum period (p

Matür Yenidoğanlarda Doğumdan Sonraki İlk 24 Saatte Göz İçi Basıncı ve Santral Korneal Kalınlık Değerlerinin Değişimi

Amaç: Matür yenidoğanlarda doğumdan sonraki ilk 24 saatte göz içi basıncı (GİB) ve santral korneal kalınlıktaki (SKK) değişimi, bu değişimin sebeplerini ve GİB ile SKK arasındaki ilişkiyi araştırmak. Gereç ve Yöntem: Göz içi basıncı Tono-Pen XL ile,SKK ise taşınabilir ultrasonografik pakimetri ile ölçüldü. İleriye dönük olarak yaptığımız bu çalışmada vajinal doğum sonrası 32 yenidoğanın 32 sağ ve sol gözünün GİB ve SKK’sını ölçtük ve verilerini kaydettik. Göz içi basıncı ve SKK değerleri doğum sonrası beşinci dakikada ve 24. saatte alındı. Yeni doğanların kiloları, boyları, cinsiyetleri, APGAR (Appaerance, Pulse, Grimace, Respiration) skorları ve doğum haftaları kaydedildi. Ağırlığı ≤2500, APGAR skoru ≤8, doğum haftası ≤38 olgular çalışmaya dahil edildi. Korneal ve iris gibi oküler anomalileri, konjenital katarakt, retinopati ve glokomatöz optik disk değişiklikleri (C/D>0.4) olanlar çalışma dışı bırakıldı. Bulgular: Sağ gözlerin ortalama GİB değerleri doğum sonrası beşinci dakikada 18.67±3.28 mmHg’dan 24. saatte 16.10±2.87 mmHg’a, SKK değerleri beşinci dakikada 684.72±58.79 µm’den 24. saatte 611.28±49.41 µm’e anlamlı olarak düşüş gösterdi (p

Kaynak Göster

Southern Clinics of Istanbul Eurasia
  • ISSN: 2587-0998
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2017

1b367

Sayıdaki Diğer Makaleler

Surgical Results of Total Extraperitoneal Hernia Repair in 115 Inguinal Hernia Patients

Önder ALTIN, Selçuk KAYA

Anal Fissure Epidemiology and Related Diseases in Children

Mustafa Yaşar ÖZDAMAR, Erkan HİRİK

Seroprevalence of Toxoplasma Gondii, Rubella, and Cytomegalovirus Among Pregnant Refugees and Turkish Women: A Retrospective Comparative Study

Lütfiye Nilsun ALTUNAL, Ayşe Banu ESEN, Gül KIZILCA KARAGÖZ, Kadriye Kart YAŞAR

An Evaluation of our Current Approach to Gastroesophageal Reflux Disease and the Results of Anti-Reflux Surgery

Selçuk KAYA, Önder ALTIN

Do Levels of Inflammatory Markers Differ in Rheumatoid Arthritis and Collagen Vascular Disease Associated with Pulmonary Symptoms?

Fatma Armağan HAZAR

The Changes in Intraocular Pressure and Central Corneal Thickness in the First 24 Hours of Life in Full-term Newborns

Dilber ÇELİK YAPRAK, Işıl KUTLUTÜRK KARAGÖZ, Ahmet ELBAY, Bilge BAYRAKTAR TANYERİ, Gökhan Sami KILIÇ

Visual Acuity After Small-Incision Lenticule Extraction in the Early Postoperative Period: Low Myopia Versus Moderate to High Myopia

Dilek YAŞA, Cem KESİM, Alper AĞCA, Ceren YEŞİLKAYA, Yusuf Ersoy YILDIRIM, Burçin Kepez YILDIZ, Ahmet DEMİROK

The Effect of Treatments Administered to Hospitalized Patients Before the Development of Hospital-Related Hyponatremia

Zeynep Ece DEMİRBAŞ, Gülizar ŞAHİN MANGA, Kadir KAYATAŞ, Mehmet TEPE, Yasemin ÖZGÜR, Seher TANRIKULU, Refik DEMİRTUNÇ

Does Emphysema Affect COPD Patient Compliance with Use of a Noninvasive Mechanical Ventilation Device?

Emine Ebru AKSOY, Yılmaz Birsen OCAKLI

Aspirin Resistance in Patients with Ischemic Stroke

Anıl BULUT, Sultan ÇAĞIRICI, Vildan YAYLA, Murat ÇABALAR, Songül ŞENADIM