Methemoglobinemia After Prilocaine Application During Neonatal Circumcision and Treatment with Ascorbic Acid

Methemoglobinemia occurs when the hemoglobin molecule is oxidized from the normal ferrous state to the ferric state. Rarely, it may be a congenital condition (methemoglobin-reductase deficiency), but more frequently it is a result of oxidant exposure. Among the large number of agents that can cause acquired methemoglobinemia is prilocaine, commonly used for local anesthesia during circumcision. Methylene blue is known to be the best treatment option; however it is not always available, and there is no universally accepted alternative. Vitamin C has been reported as an alternative treatment in recent years, but there is no definitive information about efficacy, dose, and renal side effects at high doses. Presently described is the case of an infant who developed cyanosis after a local application of prilocaine during circumcision who was successfully treated with the intravenous administration of vitamin C.

Sünnette Prilocain İle Lokal Anesteziye Bağlı Askorbik Asit İle Tedavi Edilen Methemoglobinemi: Bir Yenidoğan Olgusu

Methemoglobinemi hemoglobin molekülünün normal ferroz durumdan ferik duruma okside olması ile oluşur. Nadiren doğumsal (methemoglobin redüktaz eksikliği) veya daha sıklıkla oksidanlarla karşılaşma sonucu edinsel olarak görülebilmektedir. Edinsel methemoglobinemi yapan çok sayıda ajan bildirilmekte olup, nedenlerinden biri de sünnet pratiğinde lokal anestezi için sık kullanılan prilocain uygulamasıdır. Tedavide kullanılan metilen mavisine ihtiyaç olduğu bilinmekle birlikte genel olarak kabül edilmiş alternatif tedavi yoktur. Bu tedaviler içinde son yıllarda bildirilen C vitaminin; etkinliği, dozu ve yüksek dozda renal yan etkileri konusunda net bilgi bulunmamaktadır. Sünnet sırasında lokal prilocain uygulaması sonrası siyanoz gelişen yenidoğan olgusu metilen mavisi bulunamadığı için intravenöz vitamin C ile başarı tedavi edilmesi nedeniyle sunulmuştur

Kaynakça

1. Titheradge H, Nolan K, Sivakumar S, Bandi S. Methaemoglobinaemia with G6PD deficiency: rare cause of persistently low saturations in neonates. Acta Paediatr 2011;100:e47–8.

2. Agarwal N, Nagel RL, Prchal JT. Dyshemoglobinemias. In: Steinberg MH, Forget BG, Higgs DR, editors. Disorders of Hemoglobin: Genetics, Pathophysiology, and Clinical Management. 2nd. Cambridge University Press; 2009. p. 607–22.

3. Shamriz O, Cohen-Glickman I, Reif S, Shteyer E. Methemoglobinemia induced by lidocaine-prilocaine cream. Isr Med Assoc J 2014;16:250–4.

4. van de Vijver M, Parish E, Aladangady N. Thinking outside of the blue box: a case presentation of neonatal methemoglobinemia. J Perinatol 2013;33:903–4.

5. Sayın P, Türk Ş, Ünsal O, Dobrucalı UH, Açık E, Hancı A. Sünnet sırasında lokal prilokain kullanımına bağlı methemoglobinemi: Bir olgu sunumu. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 2012; 46:33–35.

6. DeBaun MR, Frei-Jones M, Vichinsky E. Hemoglobinopathies. In: Kliegman RM, Stanton BF, St Geme JW, Schor NF, Behrman RE, editors. Nelson textbook of pediatrics. 19th. Philadelpiha: Saunders; 2016;1662–77.

7. Karavelioğlu A, Şen TA. Lokal prilokaine bağlı methemoglobinemi: olgu sunumu. GÜSBD 2012;1:304–8.

8. Sutter M. Goldfrank’s Manual of Toxicologic Emergencies. Acad Emerg Med 2009;16:e7–e8.

9. Ohno S, Ohno Y, Suzuki N, Soma G, Inoue M. High-dose vitamin C (ascorbic acid) therapy in the treatment of patients with advanced cancer. Anticancer Res 2009;29:809–15.

10. Yurttutan S, Öncel MY, Özdemir R, Canpolat FE, Erdeve Ö, Dilmen U. Methemoglobinemi tedavisinde metilen mavisi kullanılan bir yenidoğanda ciddi hemolize bağlı sarılık: olgu sunumu. JinekolojiObstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2012;8:1391–92.

11. Lee KW, Park SY. High-dose vitamin C as treatment of methemoglobinemia. Am J Emerg Med 2014;32:936.

Kaynak Göster

Southern Clinics of Istanbul Eurasia
  • ISSN: 2587-0998
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2017

1.1b386

Sayıdaki Diğer Makaleler

Parathyroidectomy After Kidney Transplantation: A Single-Center Experience

Ergün PARMAKSIZ, Meral MEŞE, Serkan Feyyaz YALIN, Ali Burak HARAS, Okan AKYÜZ, Zerrin BİCİK BAHÇEBAŞI

Predictors of Vesicoureteral Reflux in the Pretransplant Evaluation of Patients with End-Stage Renal Disease

Ergün PARMAKSIZ, Meral MEŞE, Zuhal DOĞU, Zerrin BİCİK BAHÇEBAŞI

How Urgent are Blood Transfusions Provided in Emergency Service?

Yasemin ÖZGÜR, Seydahmet AKIN, Gizem GEÇMEZ, Nazire BAŞKURT ALADAĞ, Özcan KESKİN

The Relationship Between Health Literacy, Diabetic Control, and Disease-Specific Complications in Patients with Type 1 Diabetes Mellitus

İrfan ESEN, Hakan DEMİRCİ, Metin GÜÇLÜ, Selin AKTÜRK ESEN, Engin Ersin ŞİMŞEK

Treatment of Subdeltoid Calcific Bursitis with Ultrasound-Guided Percutaneous Lavage

Esra Dilşat BAYRAK, İlknur AKTAŞ PALAS, Ünlü Feyza ÖZKAN

A Rare Cause of Lung Metastasis - Glioblastoma Multiforme

Gizem TÜRKEŞ, Elif TORUN PARMAKSIZ, Nesrin KIRAL, Coşkun DOĞAN, Seda Beyhan SAĞMEN, Ali Fidan FİDAN, Sevda Şener CÖMERT

The Alvarado Score and Computed Tomography for Predicting Acute Appendicitis in Elderly Patients

Selçuk KAYA, Önder ALTIN, Yunus Emre ALTUNTAŞ, Ahmet Efe ŞEKER, Levent KAPTANOĞLU, Nejdet BİLDİK

Evaluation of the Factors Affecting Percutaneous Success and Complications of Nephrolithotomy

Osman Murat İPEK, Kaya HORASANLI

Which Biomarkers Help to Distinguish Between Candida and Aspergillus in Patients with Pulmonary Infections?

Fatma Armağan HAZAR, Hatice TÜRKER

Efficient Treatment of Resistant Orbital Pseudotumor with CyberKnife: Case Series and Short Review of Literature

Gökhan YAPRAK, Ahmet Kasım KILIÇ, Naciye IŞIK, Dilber ÇELİK YAPRAK, Özgür Ozan ŞEŞEOĞULLAR