Distribution of Patients Referred From the Emergency Department to the Otolaryngology Clinic

Objective: Emergency departments (EDs) are overcrowded with patients having ear, nose, and throat (ENT) complaints. A large proportion of patients are not true emergencies. Therefore, understanding patient demographics and referral patterns are important to reduce the number of ED visits. Understanding these will highlight the areas for the improvement of care, cost effectiveness, and education. Methods: Patients who were referred to the adult ED and consulted the ENT clinic between January 2016 and February 2017 were reviewed retrospectively. Age, gender, and diagnosis made at that time were analyzed. Results: A total of 10, 110 patients were admitted to the adult ED and referred to the ENT clinic. Of those, 5,919 (58%) were men and 4,217 (42%) women, with an average age of 44.9 (range, 18–90 years). The most common three diagnoses made during the study period were (in the descending order): epistaxis (n=3,101; 31%), nasal fractures (n=1,620; 16%), and nasal foreign bodies (n=927; 9%). Conclusion: Learning about the most common referral diagnosis made for ENT patients in the ED will enable institutions to find new ways to decrease the number of ED referrals and to conduct non-urgent cases to ENT outpatient clinics. Also, the education process of health employees will be more efficient. Thus, the quality of health care will increase, and costs will decrease.

Acil Servisten Kulak Burun Boğaz Kliniğine Yönlendirilen Hastaların Profil Dağılımı

Amaç: Acil servisler (AS) kulak burun boğaz (KBB) şikayeti olan hastalar ile dolup taşmaktadır. Bu hastaların büyük bir oranı tıbbi olarak acil hastalar değildir. Bu yüzden hasta özellikleri ve başvuru nedenlerini anlamak bu hastaların AS başvurularını azaltmak için faydalı olacaktır. Bu çalışmada, AS’den KBB kliniğine yönlendirilen hastaların özelliklerini belirleyerek, hasta sayısının azaltılması ve gereksiz iş yükünün neden olduğu kayıpların en aza indirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Ocak 2016 ve Şubat 2017 tarihleri arasında erişkin AS’ye yapılan ve KBB acil kliniğine yönlendirilen hastalar geriye dönük olarak dijital ortamda ICD kodları ile tarandı. Yaş, cinsiyet ve konulan tanılar değerlendirildi. Bulgular: Acil serviste 10.110 hasta görülmüş ve KBB acil kliniğine yönlendirilmiş. Bu hastaların 5919 (%58) erkek ve 4217’si (%42) kadın olarak belirlendi. Yaş ortalaması 44.9 olarak belirlendi. Başvurularda konuşan en yaygın üç tanı: epistaksis (n=3101; %31), nazal kırıklar (n=1620; %16) ve burunda yabancı cisim (n=927; %9) olarak bulundu. Sonuç: En sık başvuru şikayetlerini belirlemek, AS’ye başvuran hasta sayısını düşürmek ve acil olamayan hastaları KBB ayaktan poliklinik birimlerine yönlendirmek açısından yol gösterici olacağı düşünülmektedir. Böylece eğiticiler hem AS hem de KBB çalışanlarına uygun bilgi ve eğitimi aktarma konusunda daha başarılı olacaktır. Böylelikle, hastalara sunulan hizmet kalitesi artacak, gereksiz hastane giderlerinin önüne geçilecektir.

Kaynakça

1. Kalson NS, Dunn KW. Contribution to national acute injury and intensive care audit databases in England and Wales. Emerg Med J 2011;28:538.

2. Bleach RN, Williamson PA, Mady SM. Emergency workload in otolaryngology. Ann R Coll Surg Engl 1994;76:335–8.

3. Prestes L, Hamershmidt R, Tenorio S, Moreira AT, Tambara E. Epidemiologic Profile of an Otolaryngology Emergency Service. Int Arch Otorhinolayngol 2014:18:380–2.

4. Weinick RM, Burn RM, Mehrotra A. Many emergency department visits could be managed at urgent care centers and retail clinics. Health Aff (Millwood) 2010;29:1630–6.

5. Garneau JC, Wasserman I, Konuthula N, Malkin BD. Referral patterns from emergency department to otolaryngology clinic. Laryngoscope 2018;128:1062–7.

6. Barnes ML, Hussain SSM. Consultant-basedotolaryngologyemergency service: a five-year experience. J Laryngol Otol 2011;125:1225–31.

7. Kozin ED, Sethi RK, Remenshneider AK, Kaplan AB, del Portal DA, Gray ST, et al. Epidemiology of otologic diagnosis in United States emergency departments. Laryngoscope 2015;125:1926–33.

Kaynak Göster

Southern Clinics of Istanbul Eurasia
  • ISSN: 2587-0998
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2017

1b367