KÖY ENSTİTÜLERİ VE İSMAYIL H. BALTACIOĞLU’NUN DEĞERLENDİRMELERİ

Bu makalede Cumhuriyet'in ilk yıllarında önemli bir sorun olan öğretmen ve özellikle köy öğretmeni yetiştirme girişimlerine, İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu ve İsmail Hakkı Tonguç'un eğitim konusundaki çabalarına dikkat çekilmektedir. Yine makalede, Köy Enstitüleri'nin eğitim açısından gerçekleştirdiği uygulamaların İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu'nun eğitim görüşleri, "içtimai okul" anlayışı ile örtüşen ve örtüşmeyen yanları, onun kendi değerlendirmeleri üzerinden verilmektedir. Makalede genel olarak İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu'nun kendi eğitim felsefesi ile Köy Enstitüleri'nin eğitim felsefesinin birebir örtüşmediğini belirtmesine karşın, Enstitülerde verilen eğitimi olumladığı ortaya konulmaktadır

VILLAGE INSTITUTES AND İSMAYIL H. BALTACIOĞLU’S EVALUATIONS

The paper examines the teacher training activities conducted in the first years of the Republic of Turkey, particularly in village institutes, as well as the views of İsmail Hakkı Baltacıoğlu and İsmail Hakkı Tonguç about education. Specifically, it discusses the educational activities of village institutes and Baltacıoğlu’s view of “içtimai okul” (social school). Then, the paper discusses the difficulties faced and similarities between these two educational approaches, followed by an examination of Baltacıoğlu’s own evaluation of the topics. Although the educational philosophy of Baltacıoğlu and that of the village institutes differ, the former positively approached the educational activities offered by the latter

Kaynakça

Baltacıoğlu, İsmayıl H. (1935a), “Öğretmeni Köyde Yetiştirmek Yanlıştır”, Yeni Adam, 17 İlkteşrin 1935, s. 94, s. 10,13.

Baltacıoğlu, İsmayıl H. (1935b), “Kültür Bakanının Düşünceleri”, Yeni Adam, 3 İlkteşrin 1935, s. 92, s.4,12.

Baltacıoğlu, İsmayıl H. (1939), “Köy Eğitmen ve Öğretmenleri”, Yeni Adam, 3 Ağustos 1939, s.16-17.

Baltacıoğlu, İsmayıl H. (1940), “Köy Enstitüleri Hem Kemiyetin Hem de Keyfiyetin Zaferidir”, Yeni Adam, S. 279, s. 2.

Baltacıoğlu, İsmayıl H. (1945a), “Köye Doğru”, Yeni Adam, s. 259, s. 2,11.

Baltacıoğlu, İsmayıl H. (1945b), “Bu Köy Kimi Bekliyor?”, Yeni Adam, s. 556, s. 2.

Baltacıoğlu, İsmayıl H. (1949), “Köy Enstitüleri Davası”, Yeni Adam, s. 612, s. 2.

Baltacıoğlu, İsmayıl H. (1950), “Pedagojim ve Köy Enstitüleri”, Yeni Adam, S. 659, s. 2.

Baltacıoğlu, İsmayıl H. (1951), “Köy Enstitüleri”, Yeni Adam, S. 687, s. 2,8.

Baltacıoğlu, İsmayıl H. (1953), “Yeni Adamın İlkeleri Köy Enstitülerinde”, Yeni Adam, S. 734, s. 2.

Baltacıoğlu, İsmayıl H. (1970), “Köy Enstitüleri”, Yeni Adam, S. 823, s. 2,17.

Vexliard Alexandre & Aytaç Kemal (1964), “The Village Institutes in Turkey”, Comperative Education Review, Vol. 8, N. 1, s. 41-47.

Kaynak Göster