Birikim dergisi yazarları Ömer Laçiner, Murat BelgeTanıl Bora, Ahmet İnsel'in yaklaşımlarıyla küreselleşme karşısında Türk toplumu

Bu makalede küreselleşmenin sosyolojik açıdan analizi ile Türkiye’de kavramın ele alınışı üzerinde durulmuştur. Aynı zamanda bu makalede Birikim Dergisi’nin önde gelen yazarlarınca ele alınan küreselleşmenin içerdiği siyasi ve ekonomik yön vurgulanmıştır. Bu bağlamda, Türkiye’de sosyal bilimler alanında kavramı irdeleme imkânı oluşturulmuştur.

Globalization in Turkish society: Birikim journal’s authors Omer Laçiner, Murat Belge, Tanil Bora, and Ahmet İnsel’s approach

This article emphasizes the sociological analysis of globalization in its discussion of the concept of globalization in Turkey. It analyses the political and economic aspect of globalization that has been discussed by prominent authors in the Birikim Journal such as Omer Laciner, Murat Belge, Tanil Bora and Ahmet Insel. Such discussions would examine the concept of globalization particularly in Turkish social sciences.

___

- BAUDRILLARD, Jean; Tam Ekran, Çev. Bahadır Gülmez, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2001.

- BAUMAN, Zygmunt; Küreselleşme Toplumsal Sonuçları, Çev. Abdullah Yılmaz, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 2006.

- BELGE, Murat, “Yeni Sağ’ın Yükselişi ve Türkiye’de Sol”, Birikim, S.13, 1990.

- BELGE, Murat; “Hem Yerli, Hem Evrensel”, Birikim, S.111-112, 1998.

- BORA, Tanıl ve PEKER, Bülent; “Medeni Dünyanın Kapısında Türkiye ve İnsan Hakları”, Birikim Dergisi, S.128, 1999.

- BORA, Tanıl; “‘Yeni Dünya Düzeni’-Bir Kavram ve Şümulü Hakkında Not”, Birikim Dergisi, S. 113, 1998.

- BORA, Tanıl; “Türkiye Sağının İdeolojik ve Siyasi Bunalımı: Oynak Merkez-‘Merkez’siz Oynaklık”, Birikim Dergisi, S. 64, 1994.

- GIDDENS, Anthony; Elimizden Kaçıp Giden Dünya, Çev. Osman Akınhay, İstanbul, Alfa Yayınları, 1999.

- GIDDENS, Anthony; Modernliğin Sonuçları, Çev. Ersin Kuşdil, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 1998.

- GIDDENS, Anthony; Tarihsel Materyalizmin Çağdaş Eleştirisi, Çev. Ümit Tatlıcan, İstanbul, Paradigma Yayınları, 2000.

- İNSEL, Ahmet; “Avrupa Karşısında Türkiye Solu”, Birikim Dergisi, S. 128, 1999.

- İNSEL, Ahmet; “Geçmişten Geleceğe”, Birikim Dergisi, S. 104, 1997.

- İNSEL, Ahmet; “Sol Muhafazakârlık”, Birikim Dergisi, S. 129, 2000.

- KAHRAMAN, Hasan Bülent; “Türkiye’nin Sol ‘Birikim’i”, Radikal Gazetesi, 24 Mart 2005.

- LAÇİNER, Ömer; “Avrupa’nın Eşiğinde”, Birikim Dergisi, S. 128, 1999.

- LAÇİNER, Ömer; “Evrenselden Kaçış Olarak Milliyetçileşme”, Birikim Dergisi, S. 75, 1995.

- LAÇİNER, Ömer; “Geçen Ayın Birikimi”, Birikim Dergisi, S. 128, 1999.

- LAÇİNER, Ömer; “Milli Sorunla-Milletle Sorunumuz”, Birikim Dergisi, S. 134-135, 2000.

- LAÇİNER, Ömer; “Neo-liberalizm versus Sosyalizm”, Birikim Dergisi, S. 64, 1994.

- OKTAY, Ahmet; “Mücadele Alanı Olarak Geçmiş”, Birikim Dergisi, S. 73, 1995.

- ROBERTSON, Roland; Küreselleşme, Toplum Kuramı ve Küresel Kültür, Çev. Ümit H. Yolsal, Ankara, Bilim ve Sanat Yayınları, 1999.

- STARR, Amory; Naming The Enemy: Anti-Corporate Movements Confront Globalization, London, Zed Books, 2000.

- SWINGEWOOD, Alan, Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi, Çev. Osman Akınhay, Bilim ve Sanat Yay., Ankara, 1998

___