KORIDOR KENTTEN KUSAK KENTE YALOVA KORFEZ GECIS PROJESININ SOSYAL ETKILERI UZERINE BIR ARASTIRMA

Yalova kenti özelinde Körfez Geçiş Projesinin sosyal etkilerini ele alan bu makale kentleşme, sanayileşme, mekânsallaşma ve toplumsal değişme ilişkisi üzerine kurgulanmış bir çalışmaya karşılık gelmektedir. Kent dokusunda muhtemel önemli değişimleri kaçınılmaz kılacak olan Körfez Geçiş Projesinin insan, kültür ve mekan ilişkileri bağlamında değerlendirilmesi çalışmanın sorgu alanlarını oluşturmaktadır. Zira kente ilişkin projelenin kent yaşayanları tarafından nasıl algılandığının bilinmesi kent yönetimi ve olası politikaları bağlamında kıymetlidir. Bu çerçevede projenin nasıl algılandığı ve değerlendirildiği kentleşme, kimlik, aidiyet, göç, farkındalık, çevre, üretim ilişkileri, bölgesel kalkınma gibi farklı sosyal parametreler üzerinden irdelenip söylem analizi tekniğiyle analiz edilmektedir

“From A Corridor City into A Zone City” Yalova: A Research on the Social Impact of İzmit Bay Crossing Project

Examining the social impact of İzmit Bay Crossing Project in Yalova, this article is a study based on the relation between urbanisation, industrialisation, spatialisation and social change. İzmit Bay Crossing Project will make possible significant changes in the urban fabric inevitable. The evaluation of the project in terms of human, culture and space relations constitutes the areas of investigation in the study. Knowing how the projects concerning the city are perceived by the city dwellers is important for the urban government and their possible policies. Within this framework, the study analyses how the project is perceived and evaluated through discourse analysis in terms of different social parameters such as urbanisation, identity, belonging, migration, awareness, environment, production relations, regional development

Kaynakça

AKSOY, M., 2012, Bizim Şehri Kim Öldürüyor, Türk Düşüncesi, Fikri-Kültürel Dergi, Sayı , Kış 2012.

ALVER, K., 2009, “Kentsel Ayrışma Ve Yeni Biçimleri”, Anlayış Dergisi, Nisan, Sayı 71

ARMAĞAN, M., 1997, Şehir Asla Unutmaz. İstanbul: İz Yayıncılık.

ASLANOĞLU, R., 1998, Kent, Kimlik ve Küreselleşme. Bursa: Asa Kitabevi.

BİLGİN, N.,1994, Kimlik Sorunu. İzmir: Ege Yayıncılık.

BOOKCHIN, M., 1992, Kentsiz Kentleşme. (Çev.) B. Özyalçın, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

BUMİN, K., 1990, Demokrasi Arayışında Kent. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

ÇAĞLAYAN, S., 2006, Göç Kuramları, Göç ve Göçmen İlişkisi, Muğla Üniversitesi

Sosyal Bilimler Dergisi (İlke), Güz, Sayı:17. ÇİZGEN, N., 1994, Kent ve Kültür, İstanbul: Say Yayınları.

DEMİR, C., 2006, “Kentsel Kimliği Geliştirme Sürecinde Mekânsal Model Tasarımı Ve Kent Plancılarının Rolü”, TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını, Mart.

İÇDUYGU, A., SİRKECİ, İ., AYDINGÜN, İ., 1998, Türkiye’de İç Göç. İstanbul: Türkiye

Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayınları. KVALE, S., BRINKMANN, S., 2009, Interviews, Learning The Craft Wualitative Research

Interviewing. California: Sage Publications. LEEUWEN, V. T., 2008, Discourse And Practice: New Tools For Critical Discourse

Analysis. New York: Cambridge University Press. LIEBLICH, A., TUVAL-MASHIACH, R., ZILBER, T., 1998, Narrative Research, Reading,

Analysis, And Interpretation, Applied Social Research Methods Series, 47, Sage Publications. ŞENER, C., 2002, İbni Haldun’da Toplum Anlayışı: Göçebe (Bedevi) Cemiyetler.

İstanbul: Aydüşü Yayınları. SOYGÜZEL, H., 2010, “Metodoloji: Bilinmezlik Mağarasının Haritası”, (İçinde) Osmanlı

Tarihini Yeniden Yazmak: Kuruluş, Halil İnalcık. İstanbul : Hayy Kitap. ULU, A., KARAKOÇ, İ., 2004, Kentsel Değişimin Kent Kimliğine Etkisi, Planlama.

İstanbul: TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayınları. VAN DIJK, T. A., 2008, Discourse and Power. New York: Palgrave Macmillan.

YALOVA KENT PLANLANLAMASI DEĞERLENDİRME RAPORU, 2004,. İstanbul Teknik

Üniversitesi, Aralık, İstanbul. YALOVA MEVCUT DURUM RAPORU, 2004, Yalova Yerel Gündem 21 Sekreterliği Yayını, Mayıs, Yalova.

Kaynak Göster

Bibtex @ { sosder494744, journal = {Sosyoloji Dergisi}, issn = {1300-5642}, address = {}, publisher = {Ege Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {}, pages = {119 - 156}, doi = {}, title = {KORIDOR KENTTEN KUSAK KENTE YALOVA KORFEZ GECIS PROJESININ SOSYAL ETKILERI UZERINE BIR ARASTIRMA}, key = {cite}, author = {Kolukırık, Suat} }
APA Kolukırık, S . (2016). KORIDOR KENTTEN KUSAK KENTE YALOVA KORFEZ GECIS PROJESININ SOSYAL ETKILERI UZERINE BIR ARASTIRMA . Sosyoloji Dergisi , (1ozel) , 119-156 .
MLA Kolukırık, S . "KORIDOR KENTTEN KUSAK KENTE YALOVA KORFEZ GECIS PROJESININ SOSYAL ETKILERI UZERINE BIR ARASTIRMA" . Sosyoloji Dergisi (2016 ): 119-156 <
Chicago Kolukırık, S . "KORIDOR KENTTEN KUSAK KENTE YALOVA KORFEZ GECIS PROJESININ SOSYAL ETKILERI UZERINE BIR ARASTIRMA". Sosyoloji Dergisi (2016 ): 119-156
RIS TY - JOUR T1 - KORIDOR KENTTEN KUSAK KENTE YALOVA KORFEZ GECIS PROJESININ SOSYAL ETKILERI UZERINE BIR ARASTIRMA AU - Suat Kolukırık Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Sosyoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 119 EP - 156 VL - IS - 1ozel SN - 1300-5642- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Sosyoloji Dergisi KORIDOR KENTTEN KUSAK KENTE YALOVA KORFEZ GECIS PROJESININ SOSYAL ETKILERI UZERINE BIR ARASTIRMA %A Suat Kolukırık %T KORIDOR KENTTEN KUSAK KENTE YALOVA KORFEZ GECIS PROJESININ SOSYAL ETKILERI UZERINE BIR ARASTIRMA %D 2016 %J Sosyoloji Dergisi %P 1300-5642- %V %N 1ozel %R %U
ISNAD Kolukırık, Suat . "KORIDOR KENTTEN KUSAK KENTE YALOVA KORFEZ GECIS PROJESININ SOSYAL ETKILERI UZERINE BIR ARASTIRMA". Sosyoloji Dergisi / 1ozel (Mart 2016): 119-156 .
AMA Kolukırık S . KORIDOR KENTTEN KUSAK KENTE YALOVA KORFEZ GECIS PROJESININ SOSYAL ETKILERI UZERINE BIR ARASTIRMA. JOS. 2016; (1ozel): 119-156.
Vancouver Kolukırık S . KORIDOR KENTTEN KUSAK KENTE YALOVA KORFEZ GECIS PROJESININ SOSYAL ETKILERI UZERINE BIR ARASTIRMA. Sosyoloji Dergisi. 2016; (1ozel): 119-156.
IEEE S. Kolukırık , "KORIDOR KENTTEN KUSAK KENTE YALOVA KORFEZ GECIS PROJESININ SOSYAL ETKILERI UZERINE BIR ARASTIRMA", Sosyoloji Dergisi, sayı. 1ozel, ss. 119-156, Mar. 2016