Boş Zaman Toplumunun İmkanlılığı: Türkiye’de Varlıklı Yaşlılarda Boş Zamanın Metalaşması

Boş zaman toplumunun imkanlılığı konusu, üzerinde çokça tartışılan konulardan biridir. Bu türden bir imkanlılığı değerlendirebilmek için iki noktaya temas etmek gerekir. Bunlardan ilki, dünyadakine benzer bir biçimde Türkiye’de de 20. yüzyıldan günümüze değin süregiden yaşlı nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranının ve de ömür uzunluluğunun yükselmesine işaret eden demografik değişimdir. İkincisi ise, moderniteyle ilişkilendirilen Sanayi Devriminden farklı olarak, postmodernitenin etkileriyle birlikte sadece malların değil hizmetlerin de birer gösterişçi tüketim nesnesi haline dönüştüğü gerçeğidir. Bu makalede boş zaman toplumunun imkanlılığı, postmoderniteyle ilişkilendirilebilecek olan iki eğilimle açıklanmaya çalışılacaktır, bunlardan biri yaşlı nüfus oranı ve ömür uzunluluğnun giderek yükselmesi diğeri ise tüketim toplumunda gösterişçi tüketimin önemininin artmasıdır

THE POSSIBILITY OF A LEISURE SOCIETY: COMMODIFICATION OF LEISURE AMONG WELL-TO-DO OLD PEOPLE IN TURKEY*

The possibility of leisure society is an issue which is commonly debated over. Two important points should be indicated here to assess this possibility. Firstly, the demographical trend in Turkey, as it is in the world, shows that both percentage of old age population and longevity have increased especially since the early 20th century. Secondly, just after Industrial Revolution, which is associated with modernism, goods became agents of conspicuous consumption, whereas with postmodernism, not only goods but also services began to be consumed. In this paper, it is argued that leisure society is turning into a reality by contribution of two trends which refer to the increased share of old people and longevity and the increased importance of conspicuous consumption in the consumer society both of which are mostly associated with the effects of postmodernism

Kaynakça

• AYTAÇ, Ömer, 2004, “Kapitalizm ve Hegemonya İlişkileri Bağlamında Boş Zaman”, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, December 2004, Vol: 28, No:2, pp:115-138

• AYTAÇ, Ömer, 2006, “Boş Zamanın Değişen Yüzü: Yaşam Deneyimleri ve Kimlik İnşaı”, Sosyoloji Dergisi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını, January 2006, No: 15, pp:57-90

• BAUDRILLARD, Jean, 2004, Tüketim Toplumu, İstanbul: Ayrıntı Yayınları

• BAUMAN, Zygmunt, 2006, Küreselleşme: Toplumsal Sonuçları, İstanbul: Ayrıntı Yayınları

• BONE, Paula Fitzgerald, 1991, “Identifying Mature Segments”, The Journal of Consumer Marketing, Fall, Vol:8, No:4, pp:19-32

• BOURDIEU, Pierre, 1984, Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press

• COX, Jayne, 2002, “Leisure Property Trends: Consumer Spending and Leisure Futures”, Journal of Leisure Property, Vol:2, No: 2, pp:180-190

• FEATHERSTONE, Mike, 2007, Consumer Culture and Postmodernism, London, California, New Delhi, Singapore: Sage

• GOLDMAN, Robert, 1983, “We Make Weekends: Leisure and the Commodity Form”, Social Text, Winter 1983-1984, No:8, pp: 84-103

• HOOYMAN, Nancy. R., KIYAK, H. Asuman, 1991, Social Gerontology: A Multidisciplinary Perspective, Boston: Allyn and Bacon

• KELLY, John. R., 1982, Leisure, New York: Prentice Hall

• KELLY, John. R., 1991, “Commodification and Consciousness: An Initial Study”, Leisure Studies, 10:1, pp:7-18

• MARANGOZ, Mehmet, 2006, “Yaşlı Tüketiciler ve Yaşlı Tüketicilerin Harcama Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Yönetim ve Ekonomi, 2006, Volume: 13, No:1

• MCKRACKEN Kevin, PHILLIPS David R., 2005, “International Demographic Transition” (in) Ageing and Place, (edited by) ANDREWS Gavin J. & PHILLIPS David R. London and New York: Routledge

• QUADAGNO, Jill, 1999, Aging and The Life Course, USA: McGraw-Hill College

• RITZER, George, 2000, Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek: Tüketim Araçlarının Devrimcileştirilmesi, İstanbul: Ayrıntı Yayınları

• TORKILDSEN, George, 1992, Leisure and Recreation Management London, New York: E & FN Spon

• TUFAN, İsmail, 2002, Antik Çağdan Günümüze Yaşlılık, İstanbul: Aykırı Yayıncılık

• TUFAN, İsmail, 2003 Modernleşen Türkiye’de Yaşlılık ve Yaşlanmak, İstanbul: Anahtar Kitaplar Yayınevi,

• UN, 2007, World Population Ageing, New York: UN Publications

• URRY, John, 1991, The Tourist Gaze: Leisure and Travel in Contemporary Societies, London: Sage

• VEBLEN, Torstein, 2005, Aylak Sınıfın Teorisi, İstanbul: Babil Yayınları

Kaynak Göster

Bibtex @ { sosder495315, journal = {Sosyoloji Dergisi}, issn = {1300-5642}, address = {}, publisher = {Ege Üniversitesi}, year = {2010}, volume = {}, pages = {67 - 78}, doi = {}, title = {Boş Zaman Toplumunun İmkanlılığı: Türkiye’de Varlıklı Yaşlılarda Boş Zamanın Metalaşması}, key = {cite}, author = {Erol, Pelin Önder} }
APA Erol, P . (2010). Boş Zaman Toplumunun İmkanlılığı: Türkiye’de Varlıklı Yaşlılarda Boş Zamanın Metalaşması . Sosyoloji Dergisi , (22) , 67-78 .
MLA Erol, P . "Boş Zaman Toplumunun İmkanlılığı: Türkiye’de Varlıklı Yaşlılarda Boş Zamanın Metalaşması" . Sosyoloji Dergisi (2010 ): 67-78 <
Chicago Erol, P . "Boş Zaman Toplumunun İmkanlılığı: Türkiye’de Varlıklı Yaşlılarda Boş Zamanın Metalaşması". Sosyoloji Dergisi (2010 ): 67-78
RIS TY - JOUR T1 - Boş Zaman Toplumunun İmkanlılığı: Türkiye’de Varlıklı Yaşlılarda Boş Zamanın Metalaşması AU - Pelin Önder Erol Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Sosyoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 67 EP - 78 VL - IS - 22 SN - 1300-5642- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Sosyoloji Dergisi Boş Zaman Toplumunun İmkanlılığı: Türkiye’de Varlıklı Yaşlılarda Boş Zamanın Metalaşması %A Pelin Önder Erol %T Boş Zaman Toplumunun İmkanlılığı: Türkiye’de Varlıklı Yaşlılarda Boş Zamanın Metalaşması %D 2010 %J Sosyoloji Dergisi %P 1300-5642- %V %N 22 %R %U
ISNAD Erol, Pelin Önder . "Boş Zaman Toplumunun İmkanlılığı: Türkiye’de Varlıklı Yaşlılarda Boş Zamanın Metalaşması". Sosyoloji Dergisi / 22 (Mart 2010): 67-78 .
AMA Erol P . Boş Zaman Toplumunun İmkanlılığı: Türkiye’de Varlıklı Yaşlılarda Boş Zamanın Metalaşması. JOS. 2010; (22): 67-78.
Vancouver Erol P . Boş Zaman Toplumunun İmkanlılığı: Türkiye’de Varlıklı Yaşlılarda Boş Zamanın Metalaşması. Sosyoloji Dergisi. 2010; (22): 67-78.
IEEE P. Erol , "Boş Zaman Toplumunun İmkanlılığı: Türkiye’de Varlıklı Yaşlılarda Boş Zamanın Metalaşması", Sosyoloji Dergisi, sayı. 22, ss. 67-78, Mar. 2010