Doğu Anadolu'da İnsan Kaynaklarının Niteliksel Geliştirilmesi Kapsamında Kadının Eğitim Düzeyinin Yükseltilmesi ve Bilinçlendirilmesi

Bu çalışmanın amacı Doğu Anadolu'da kadınların bilinçlenmesi(ekonomik ve sosyal olarak kendi değerlerinin farkına varması)nı sağlamak kapsamında eğitim düzeylerini yükselterek gelişme sürecini hızlandırmaktır. İstatistiksel veriler incelendiğinde okuma-yazması olmayan kadınların oranının erkeklerden fazla olduğu görülmektedir. Toplumsal cinsiyetin eğitimde fırsat eşitsizliğinin kaynaklarından biri olduğu görülmektedir. Ekonomik başarıda eğitim önemli bir rol oynamaktadır. Toplumsal cinsiyet kimliğinin oluşması toplumdaki insanların etkileşimi ile gelişmektedir. Sosyalizasyon süreci doğduğumuz andan başlayarak yetişkinlik çağımızda da devam eder. Yaşamımız boyunca değişen statülerimiz temelinde beklentilerimiz, davranışlarımız ve değerlerimiz de değişmektedir.

The Improvement of Women Educational Level and Consciousness Within the Qualifying Human Resources Implementation Program in East Anatolia

The objective of this project is to help optimize the process of development and improve educational level as well as formation consciousness especially among women (the awareness of their own value economically and socially) in East Anatolia. Apparent from census statistics is the high sex inequality in literacy. Gender has been one of the sources of inequality of opportunity in education. It is widely agreed that education is important to economic success. The formation of gender identity for women and man evolves from theinteraction of people in the society. Socialization begins from the moment one is born and goes on throughout our adult lives.

Kaynakça

BERTAN, M., H. ÖZCEBE (1993), "The Health and Population of Turkey", in A. Toros(ed.), Populaton Issues in Turkey, Ankara: Sinem.

D.İ.E, (2002) Türkiye İstatistik Yıllığı 2001, Ankara: D.İ.E Matbaası.

D.İ.E, (1988), 1985 Türk İşgücü Katılım Araştırma Sonuçları, Ankara.

KAĞITÇIBAŞI, Ç., (1989) "Women's Intra -Family Status Education and Employment in Turkey", International Conference on "Improving Employment Prospects For Women in a Changing Society, November 7-8,1989 içinde Ankara, 1990.

KAZDAĞLI, H, Ö. YURTSEVEN (1993), "Child Costs and Economic Development in Turkey",in A. Toros (ed.), Population Issues in Turkey, Ankara: Sinem.

MURDOCK, G.(1937) "Comparative Data on the Division of Labor by Sex", Social Forces, Vol. 15, No.4 (May 1937):551-53.

O'KELLY AND CARNEY. (1986) Women and Men in Society, Belmont, CA: Wadsworth Pub.

SAFILOS-ROTHSCHİLD, C.(1971) "A Cross- Cultural Examination of Women's Marital, Educational and Occupational Options", Acta Sociologica, Vol.14, No.1-2, 96-113

TAN, M., (1979) Kadın Ekonomik Yaşamı ve Eğitimi, Ankara: Tısa Matbaacılık Ltd.

TURKISH SOCIOLOGICAL ASSOCIATION (1994), Survey on the .Problems of Employment and Resettlement in Areas which will be Affected by Dammed Lakes in GAP Region, Ankara.

TURKISH DEMOGRAPHIC SURVEY (1993), Ankara: PM-SIS.

TURKISH STATISTICAL ANNUAL (1987), Ankara: PM-SIS.

YAVİ, Ersal, (1994) Doğu Anadolu ve Erzincan, Ankara, Erzincan Valiliği.

Kaynak Göster