“KARANLIĞIN YOK OLUŞU” Gelişen teknolojinin Gizlilik ve Mahremiyet Üzerindeki Etkikeri

Teknolojik gelişme yaşamın diğer birçok alanını olduğu gibi “özel yaşam alanını” da biçimlendirmektedir. Bu çalışmada gizli dinleme ve gizli izleme faaliyetleri kapsamında teknolojinin “özel yaşam”a etkileri değerlendirildi. Çalışmanın teorik bağlamında gizli dinleme ve kişilerin özel bilgilerinin ve yaşamlarının gizlice izlenmesini düzenleyen hukuk kurallarının güven verici olmadığı ve gizli dinleme ve kişilerin özel bilgilerinin ve yaşamlarının izlenmesinin ancak teknik yöntemlerle çözümlenebilecek teknik bir sorun olduğu argümanları ileri sürülmüştür. Teorik çerçevede ileri sürülen argümanlardan hareketle 2011 Genel Seçimleri sürecindeki kaset skandalları değerlendirilmiştir.

“The Loss of Darkness” The Effects of Developed Technologies on Secrecy and Privacy

Technological advancement shapes “confidential living space” as it does in many areas of the life. In this study effects of technology on “confidential living space” have been evaluated in the context of covert listening and monitoring activities. The theoretical framework of the study consists of the idea and laws that regulate covert listening and monitoring of personal data, and “private life” is not reassuring, that in addition having other contexts, covert listening and monitoring with regard to personal data and “private life” has a technical context, and that only solution to this problem can be a technical approach. As the application part of the study, based on the abovementioned theoretical framework, the tape scandals in the process of 2011 general elections in Turkey have been evaluated.

Kaynakça

Akbulut, N. T. (2005). Gizli Kamera Kişilik Haklarının İhlali Mi? Kamu Yararı mı?. C. Bilgili (Ed.). Medya Eleştirileri (Toplumsal Etkiler) (s. 77-88). İstanbul: Beta Kitap.

Almagor, C. R. (2002). İfade, Medya ve Etik İfade Özgürlüğünün Sınırları. (S.N.Şad çev.). Ankara: Phoenix Yayınevi.

Bauman, Z. (1998). Postmondern Etik, (A. Türker çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Bauman, Z. (2001). Parçalanmış Hayat Postmodern Ahlak Denemeleri, (İ. Türkmen çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Bauman, Z. (2007). Modernite ve Holocaust. (S. Sertabiboğlu çev.). İstanbul: Versus Kitap.

Belsey, A. (1998). Mahremiyet, Aleniyet, Siyaset. A. Belsey & R. Chadwick (Ed.). (N. Türkoğlu çev.). Medya ve Gazetecilikte Etik Sorunlar. (s. 102-119). İstanbul: Ayrıntı Yayınevi.

Bennet, W. L. (2000). Politik İllüzyon ve Medya. (S. Say çev.). İstanbul: Nehir Yayınları.

Bilgin, N. (2006). Sosyal Bilimlerde İçerik analizi Teknikler ve Örnek Çalışmalar. Ankara: Siyasal Kitabevi.

Black, E. I. (1999). Aile Sırları Sınırsız Açıklık Toplumunda Doğru Sözlülük, Özel Yaşam ve Barışıklık. (E. Özsayar çev.). İstanbul: Boyner Holding Yayınları.

Bostancı, B. (1998). Siyaset, Medya ve Ötesi. Ankara. Vadi Yayınları.

Coşkun, E. (2000). Küresel Gözaltı Elektronik Gizli Dinleme ve Görüntüleme. Ankara: Ümit Yayıncılık.

Ekström, M. ve Johanson, B. (2008). Talk Scandals, Media Culture & Society, V.(30), 61-79. Sage Publications.

Elias, N. (2002). Uygarlık Süreci, (E. Ateşman çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.

Ellul, J. (2003). Teknoloji Toplumu. (M. Ceylan çev.). İstanbul: Bakış Yayınları.

Foucault, M. (2006). Hapishanenin Doğuşu. (M. A. Kılıçbay çev.). Ankara: İmge Kitabevi.

Gökçe, O. (2006). İçerik Analizi Kuramsal ve Pratik Bilgiler. Ankara: Siyasal Kitabevi.

Habermas, J. (2002). Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, (T. Bora - M. Sancar çev.). İstanbul: İletişim yayınları.

Hill, A. (2002). Big Brother The Real Audience, Television & New Media, V(3), 323-340. Sage Publications.

Hülür, H. (2000). Techno Scientific Action Versus Social Action. Selçuk

Kaynak Göster

Bibtex @ { musbed250903, journal = {Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1302-7824}, address = {Muğla Üniversitesi Kötekli Kampüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 48000 Muğla}, publisher = {Mugla Sitki Kocman University}, year = {2011}, volume = {}, pages = {19 - 42}, doi = {}, title = {“KARANLIĞIN YOK OLUŞU” Gelişen teknolojinin Gizlilik ve Mahremiyet Üzerindeki Etkikeri}, key = {cite}, author = {Akça, Gürsoy and Başer, Doğa} }
APA Akça, G , Başer, D . (2011). “KARANLIĞIN YOK OLUŞU” Gelişen teknolojinin Gizlilik ve Mahremiyet Üzerindeki Etkikeri . Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (26) , 19-42 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/musbed/issue/23549/250903
MLA Akça, G , Başer, D . "“KARANLIĞIN YOK OLUŞU” Gelişen teknolojinin Gizlilik ve Mahremiyet Üzerindeki Etkikeri" . Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2011 ): 19-42 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/musbed/issue/23549/250903>
Chicago Akça, G , Başer, D . "“KARANLIĞIN YOK OLUŞU” Gelişen teknolojinin Gizlilik ve Mahremiyet Üzerindeki Etkikeri". Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2011 ): 19-42
RIS TY - JOUR T1 - “KARANLIĞIN YOK OLUŞU” Gelişen teknolojinin Gizlilik ve Mahremiyet Üzerindeki Etkikeri AU - Gürsoy Akça , Doğa Başer Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 42 VL - IS - 26 SN - 1302-7824- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi “KARANLIĞIN YOK OLUŞU” Gelişen teknolojinin Gizlilik ve Mahremiyet Üzerindeki Etkikeri %A Gürsoy Akça , Doğa Başer %T “KARANLIĞIN YOK OLUŞU” Gelişen teknolojinin Gizlilik ve Mahremiyet Üzerindeki Etkikeri %D 2011 %J Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1302-7824- %V %N 26 %R %U
ISNAD Akça, Gürsoy , Başer, Doğa . "“KARANLIĞIN YOK OLUŞU” Gelişen teknolojinin Gizlilik ve Mahremiyet Üzerindeki Etkikeri". Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 26 (Aralık 2011): 19-42 .
AMA Akça G , Başer D . “KARANLIĞIN YOK OLUŞU” Gelişen teknolojinin Gizlilik ve Mahremiyet Üzerindeki Etkikeri. İLKE. 2011; (26): 19-42.
Vancouver Akça G , Başer D . “KARANLIĞIN YOK OLUŞU” Gelişen teknolojinin Gizlilik ve Mahremiyet Üzerindeki Etkikeri. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2011; (26): 19-42.
IEEE G. Akça ve D. Başer , "“KARANLIĞIN YOK OLUŞU” Gelişen teknolojinin Gizlilik ve Mahremiyet Üzerindeki Etkikeri", Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı. 26, ss. 19-42, Ara. 2011