Viyana Belediyesi’nin Yaşlılara Yönelik Bakım-Refakat Hizmetleri ve Viyana Sosyal Fonu

Tarihin ilk dönemlerinden itibaren toplum içerisinde yardıma ve bakıma muhtaç insanlar olmuştur. Bu açıdan değerlendirildiğinde yardıma ve bakıma muhtaç kişilerin başında ilk akla gelen kesimlerden birisini de yaşlılar oluşturmaktadır. Dolayısıyla yaşlılara yönelik hizmetler (yardım, bakım vb.) tarihin ilk dönemlerinde sosyal politikanın aktörlerinden olan aile tarafından sunuluyorken günümüzde yaşlılara yönelik hizmetler aile ile birlikte daha kurumsal bir şekilde devlet, yerel yönetimler ve özel sektör tarafından sunulmaktadır. Özellikle sanayi devriminden sonra şehirlerin aşırı göç alması, nüfusun artması ve sosyal talepler ve ihtiyaçların artış göstermesi sebebiyle yerel yönetimlerin yardım ve bakım konusundaki rolü ve fonksiyonu önem kazanmıştır. Bu makalenin amacını da Viyana’da ikamet eden yaşlılara yönelik hizmetlerin tanıtımı, tarifi ve hangi kurumlar aracılığı ile bu hizmetlerin onlara nasıl sunulduğunu ve takdim edildiğini göstermek oluşturmuştur. Ayrıca Avrupa devletlerinin yaşlı nüfusunun fazla olması ve Avusturya’da bakıma muhtaç kişilerin sosyal güvenlik ihtiyacının daha çok maddi güvence üzerine dayalı olması nedeniyle bu araştırma yapılmıştır. Bu açıdan konu ele alındığında yapılan araştırmayla Viyana’daki yaşlılara yönelik hizmetlerin de ne boyutta olduğu gösterilmeye çalışılmıştır. Bilindiği üzere Viyana, Avusturya nüfusunun en fazla olduğu eyalettir. Bundan dolayı “Viyana Belediyesi” örneklem olarak seçilmiştir. Tüm bu gelişmelere ilave olarak Viyana Belediyesi’nin sosyal hizmet sağlayıcı bir kurumu olan “Viyana Sosyal Fonu”nun kurumsal yapısı ve fon tarafından sunulan yaşlı hizmetleri üzerine durulmuştur.

Care and Support Services for the Elderly in the City of Vienna and the Vienna Social Fund

From the very beginning of history, many people need help. During the assessment, the priority is to care for the elderly population who need help. Therefore, while services for the elderly (assistance, care, etc.) were provided by the family, which was one of the actors of social policy in the first periods of history, today services for the elderly are provided by the state, local governments and the private sector in a more institutional way, together with the family. Especially after the industrial revolution, the role and function of local governments in aid and care has gained importance due to the excessive immigration of cities, the increase in population and the increase in social demands and needs. This study aimed to present the services available for elderly residents in Vienna and Europe. The results of this study can be used as a basis for studies considering the elderly population. The study setting should have the highest number of Austrians. Therefore, the city of Vienna was accepted as the study sample. In addition to all other services, the Vienna Social Fund is a social service education provider in Vienna, which focused on the care of the elderly dwelling in institutions.

___

Fonds Soziales Wien (2018). Zahlen, Daten, Fakten 2018 des Fonds Soziales Wien und seiner Tochterunternehmen, Wien.

Fonds Soziales Wien (2019). Tageszentren für Seniorinnen und Senioren Das Angebot im Überblick, Wien.

Fonds Soziales Wien (2018). Pfelege und Betreuung in Wien Das Angebot im Überblick,Wien.

Head of Municipal Department 24-Health Care and Social Welfare Planning (2012). Summery of the Vienna Social Welfare Report 2012 Administrative Group for Public Health and Social Welfare, Wien.

Yerli, G. (2017). Yaşlılık Dönemi Özellikleri ve Yaşlılara Yönelik Sosyal Hizmetler, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt 10, Sayı 52, s. 1278-1287.

___

Bibtex @araştırma makalesi { iusskd1010304, journal = {Journal of Social Policy Conferences}, issn = {1304-0103}, eissn = {2548-0405}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2022}, number = {82}, pages = {407 - 438}, doi = {10.26650/jspc.2022.82.1010304}, title = {Viyana Belediyesi’nin Yaşlılara Yönelik Bakım-Refakat Hizmetleri ve Viyana Sosyal Fonu}, key = {cite}, author = {Tınar, Yaşar} }
APA Tınar, Y. (2022). Viyana Belediyesi’nin Yaşlılara Yönelik Bakım-Refakat Hizmetleri ve Viyana Sosyal Fonu . Journal of Social Policy Conferences , (82) , 407-438 . DOI: 10.26650/jspc.2022.82.1010304
MLA Tınar, Y. "Viyana Belediyesi’nin Yaşlılara Yönelik Bakım-Refakat Hizmetleri ve Viyana Sosyal Fonu" . Journal of Social Policy Conferences (2022 ): 407-438 <
Chicago Tınar, Y. "Viyana Belediyesi’nin Yaşlılara Yönelik Bakım-Refakat Hizmetleri ve Viyana Sosyal Fonu". Journal of Social Policy Conferences (2022 ): 407-438
RIS TY - JOUR T1 - Viyana Belediyesi’nin Yaşlılara Yönelik Bakım-Refakat Hizmetleri ve Viyana Sosyal Fonu AU - Yaşar Tınar Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.26650/jspc.2022.82.1010304 DO - 10.26650/jspc.2022.82.1010304 T2 - Journal of Social Policy Conferences JF - Journal JO - JOR SP - 407 EP - 438 VL - IS - 82 SN - 1304-0103-2548-0405 M3 - doi: 10.26650/jspc.2022.82.1010304 UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi Viyana Belediyesi’nin Yaşlılara Yönelik Bakım-Refakat Hizmetleri ve Viyana Sosyal Fonu %A Yaşar Tınar %T Viyana Belediyesi’nin Yaşlılara Yönelik Bakım-Refakat Hizmetleri ve Viyana Sosyal Fonu %D 2022 %J Journal of Social Policy Conferences %P 1304-0103-2548-0405 %V %N 82 %R doi: 10.26650/jspc.2022.82.1010304 %U 10.26650/jspc.2022.82.1010304
ISNAD Tınar, Yaşar . "Viyana Belediyesi’nin Yaşlılara Yönelik Bakım-Refakat Hizmetleri ve Viyana Sosyal Fonu". Journal of Social Policy Conferences / 82 (Haziran 2022): 407-438 .
AMA Tınar Y. Viyana Belediyesi’nin Yaşlılara Yönelik Bakım-Refakat Hizmetleri ve Viyana Sosyal Fonu. Journal of Social Policy Conferences. 2022; (82): 407-438.
Vancouver Tınar Y. Viyana Belediyesi’nin Yaşlılara Yönelik Bakım-Refakat Hizmetleri ve Viyana Sosyal Fonu. Journal of Social Policy Conferences. 2022; (82): 407-438.
IEEE Y. Tınar , "Viyana Belediyesi’nin Yaşlılara Yönelik Bakım-Refakat Hizmetleri ve Viyana Sosyal Fonu", Journal of Social Policy Conferences, sayı. 82, ss. 407-438, Haz. 2022, doi:10.26650/jspc.2022.82.1010304