İnsan Kaynakları Yönetimi Boyutuyla Kurumsal Sosyal Sorumluluk: (Bir Alan Araştırması)

Öz Kavram olarak kurumsal sosyal sorumluluk, işletmenin toplumdaki çeşitli rollerini sorumlu ve sürdürülebilir bir tarzda yönetmesine dönük bağlılığını ifade etmektedir. Kurumsal sosyal sorumluluk yeni bir kavram değildir. İlk olarak 1950'li yıllarda Merill (1949) ve Bowen'in (1953) çalışmalarında zikredilen bu kavram, 1980'li ve 90'lı yıllarda şirketlerin giderek önemli bir fonksiyonu haline gelmiştir. Bugün için kurumsal sosyal sorumluluk alanı, çalışanlar ve müşterilere güven vermede, piyasada yer edinmede, piyasa şöhretini korumada ve örgütsel misyonu yeniden tanımlamada önemli bir işlev görmektedir. Bu çalışmanın amacı, kurumsal sosyal sorumluluğu insan kaynakları yönetimi boyutuyla analiz etmektir. Makale, Şubat- Mayıs 2004 tarihleri arasında gerçekleştirilen bir alan araştırması ile konuyu değerlendirmeyi hedeflemektedir.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Brummer, J. James; Corporate Responsibility and Legitimacy: An Interdisciplinary Analysis; Greenwood Press 1991.

BRS (Business for Social Responsibility); “Volunteerism and Release Time”; July 25, 2005, www.brs.org.

CIPD (Chartered Institute of Personnel and Development); Corporate Social Responsibility and HR’s Role; UK-2002.

Conroy, Louise; “Corporate Social Responsibility”; Conference Abstracts; Irish Academy of Management: Annual Conference; 2-3 September 2004; 19.

Cook, Trevor; “Communicating with Employees”; A Jackson Wells Morris White Paper; www. trevorcook.typepad.com. 2004.

CSR Europe; “Mainstreaming Corporate Social Responsibility Across Today’s Business www.csreurope.org/pressroom.

Economist; “Two-Faced Capitalism”; Jan 22nd 2004; www.economist.com/business.

European Agency for Safety and Health at Work; Corporate Social Responsibility and Safety and Health at Work; Belgium 2004.

European Commission; Green Paper, Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility; Belgium 2001.

Güçlü, Ba ak; “Topluma Katk Stratejileri”; www.osgd.org.tr. Mart 2005.

Jenkins, Heledd; Corporate Social Responsibility Engaging SMEs in the Debate: Initial Research Findings; BRASS: The ESRC Centre for Business Relationships, Accountability, Sustainability and Society; Cardiff 2001.

Jenkins, Heledd; Small and Medium Sized Enterprises (SMEs) and Corporate Social Responsibility; BRASS: The ESRC Centre for Business Relationships, Accountability, Sustainability and Society; Cardiff 2003.

Johansson, Ellen & Larsson, Paullina; Pole Position with Corporate Social Responsibility: Case of SKF in Malaysia"; Göteborg University International Business Master Thesis; Göteborg 2000.

Justice W. Dwight; "Corporate Social Responsibility: Challenges and Opportunities for Trade Unionists; Labour Education: Corporate Social Responsibility: Myth or Reality? No: 130; 2003/1; 1-15.

KPMG; KPMG International Survey of Corporate Responsibility Reporting 2005; Amsterdam 2005.

Kramar, Robin; “Corporate Social Responsibility: A Challenge for HR?”; 24 February 2004; www.humanresourcesmagazine.com.au/articles.

Mallenbaker; “Corporate Social Responsibility: What does it mean?”; www. mallenbaker.net. September 2004.

Marr, Jeffrey W. “Volunteering at Work”; www. stakeholderpower.com; 2001.

OSGD; “Bas n Bülteni: Özel Sektör Gönüllüleri Yeni Yönetim Kurulunu Seçti”; 26 Nisan 2004; www.osgd.org.tr.

Renaut, Anne; "Corporate Social Responsibility in Europe: A Change for Social Dialogue?"; Labour Education: Corporate social responsibility: Myth or Reality? ; No: 130; 2003/1; 35-39.

Rosario, Teresita C. Del; “Social Responsibility and the Multinational Corporation: the Case of Levi Strauss’ Code of Conduct in the Philippines”; Labour and Management in Development Journal; V.4/4; 2003; 1-24.

Ryder, Guy; “Social Responsibilities of Business and Workers' Rights"; Labour Education: Corporate Social responsibility: Myth or Reality? ; No: 130; 2003/1; 21-24.

Satake, Conrad; “Empirical Investigation Between CEO Compensation And Corporate Social Responsibility”; Working Paper; 2003; www.econ.washington.edu/user/startz; 1-12.

Serbest, Menek e Polatcan; Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülü ün

nsan Kaynaklar Uygulamalar na Etkileri; stanbul-2003.

Yay nlanmam YL Tezi.

Simmons, John; “Balancing Performance, Accountability and Equity in Stakeholder Relationships: Towards More Socially Responsible HR Practice”; Corporate Social-Responsibility and Environmental Management; V.10/3; September 2003; 129-129.

Som, Ashok; "Realigment of Human Resource Functions: A Building-Materials Industry Case Study”; Working Paper; ESSEC Business School 2003; www.essec.fr.; 1-25.

The Business Roundtable; Corporate Social Responsibility in China: Practices by US Companies: How US Companies Contribute to the Improvement of Social, Labor and Environmental Conditions; 2000 New York.

Waring, Peter & Lewer, John; “The Impact of Socially Responsible Investment on Human Resource Management: A Conceptual Framework”; Journal of Business Ethics; V.52/1; Jun 2004; 99-108.

Watson Wyatt Worldwide; Connecting Organizational Communication to Financial Performance: 2003/2004 Communication ROI Study; Retrieved July 25, 2005 www.watsonwyatt.com.

Zappalâ, Gianni & Cronin, Caitlin; “The Employee Dimensions of Corporate Community Involvement in Australia: Trends and Prospects”; The Journal of Corporate Citizenship; Winter 2003/12. 59-73.

Bennett, Linda & Genevieve, Jennifer; "Transformating Human Resources Around The World"; Management Review; Jul/Aug98; V.87/7; 48-60.

Gannon, Martin & Flood, Patrick & Paauwe, Jaap; Managing Human Resources in the Third Era: Economics Perspectives”; Business Horizons; May/Jun 1999; V.42/3; 41-48.

Kaynak Göster

Bibtex @ { iusskd9875, journal = {Journal of Social Policy Conferences}, issn = {1304-0103}, eissn = {2548-0405}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2010}, volume = {0}, pages = { - 4}, doi = {}, title = {İnsan Kaynakları Yönetimi Boyutuyla Kurumsal Sosyal Sorumluluk: (Bir Alan Araştırması)}, key = {cite}, author = {AKGEYİK, Tekin} }
APA AKGEYİK, T . (2010). İnsan Kaynakları Yönetimi Boyutuyla Kurumsal Sosyal Sorumluluk: (Bir Alan Araştırması). Journal of Social Policy Conferences , 0 (52) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iusskd/issue/889/9875
MLA AKGEYİK, T . "İnsan Kaynakları Yönetimi Boyutuyla Kurumsal Sosyal Sorumluluk: (Bir Alan Araştırması)". Journal of Social Policy Conferences 0 (2010 ): <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iusskd/issue/889/9875>
Chicago AKGEYİK, T . "İnsan Kaynakları Yönetimi Boyutuyla Kurumsal Sosyal Sorumluluk: (Bir Alan Araştırması)". Journal of Social Policy Conferences 0 (2010 ):
RIS TY - JOUR T1 - İnsan Kaynakları Yönetimi Boyutuyla Kurumsal Sosyal Sorumluluk: (Bir Alan Araştırması) AU - Tekin AKGEYİK Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Journal of Social Policy Conferences JF - Journal JO - JOR SP - EP - 4 VL - 0 IS - 52 SN - 1304-0103-2548-0405 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi İnsan Kaynakları Yönetimi Boyutuyla Kurumsal Sosyal Sorumluluk: (Bir Alan Araştırması) %A Tekin AKGEYİK %T İnsan Kaynakları Yönetimi Boyutuyla Kurumsal Sosyal Sorumluluk: (Bir Alan Araştırması) %D 2010 %J Journal of Social Policy Conferences %P 1304-0103-2548-0405 %V 0 %N 52 %R %U
ISNAD AKGEYİK, Tekin . "İnsan Kaynakları Yönetimi Boyutuyla Kurumsal Sosyal Sorumluluk: (Bir Alan Araştırması)". Journal of Social Policy Conferences 0 / 52 (Ekim 2010): -4 .
AMA AKGEYİK T . İnsan Kaynakları Yönetimi Boyutuyla Kurumsal Sosyal Sorumluluk: (Bir Alan Araştırması). Journal of Social Policy Conferences. 2010; 0(52): -4.
Vancouver AKGEYİK T . İnsan Kaynakları Yönetimi Boyutuyla Kurumsal Sosyal Sorumluluk: (Bir Alan Araştırması). Journal of Social Policy Conferences. 2010; 0(52): 4-.