BANKACILIK SEKTÖRÜNDE YENİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI HAKKINDA BİR UYGULAMA

Öz Günümüzde insan kaynakları yönetiminin (İKY) doğuşunun temelinde yatan ana etmenlerin başında çalışanların psikolojik durumlarının algılanmış olması gelmektedir. Dolayısıyla birçok işletme ve sektör de bu gerçeğe uygun insan kaynakları yönetimi stratejileri uygulamaktadır. Bu çalışmada teknoloji, sosyoloji, iletişim ve kültür açısından dünyada yaşanan önemli gelişmelerin ilk yansıdığı ve hemen etkisini gösterdiği sektörlerden biri olan bankacılık sektöründe insan kaynakları yönetimi uygulamalarındaki değişim ortaya konulmaya çalışılacaktır. Genelde vasıflı çalışanları istihdam eden finans sektörünün, işgören seçim süreci, eğitim ve kariyer süreçleri, sendikalaşmaya ve endüstri ilişkilerine bakışları, insan kaynakları uygulamaları için şubelere yetki verip vermedikleri gibi birçok güncel konu yetkililer ile yüz yüze mülakat tekniği kullanılarak anlaşılmaya çalışılmıştır. The core factors that lie beneath the birth of human resources management (HRM) as it is perceived today are labor psychology and motivation. Therefore, many enterprises and sectors apply human resources management strategies in accordance with this reality. In this study, it has been aimed to discover the influence and change rates of labor factor which is the production element widely affected by the important developments in technology, sociology and communication in banking sector. The subjects, how the sector give importance to education levels and on the job training of workers, recruiting processes of workers, approach to labor unions and industrial relations and if they empower the workers for HRM applications in their branches, are studied in the paper. These are investigated by using interview technique that generally happened face to face method.

Kaynakça

Ağdelen, Zafer; Erkut, Haluk, (2003), ‘‘İnsan Kaynakları Yönetiminin Firma Finansal Performansı Üzerindeki Etkileri’’, İTÜ Dergisi, Cilt 2, Sayı 4, Ağustos 2003.

Akgeyik, Tekin, ‘‘Müşteri Odaklı İnsan Kaynakları Yönetimi’’, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Mecmuası, Prof. Dr. Toker Dereli’ye Armağan, Cilt 55, Sayı 1, İstanbul, 2006, ss. 853-875.

Bartel, Ann P., (2000), ‘‘Human Resources Management and Performance in the Service Sector : The Case of Bank Branches’’, Working Paper 7467, National Bureau of Economic Research, January 2000.

Brocaglia, Joyce, The Importance of Human Capital, Alta Associates, 2011, ss. 1-4.

Dinculescu, E.S. ; Micuda, D. ; Ducu, C., (2008), ‘‘A New Crisis of Human Resources Management in the Romanian Banking System’’, Constantin Brâncoveanu Piteşti University, Faculty of Management and Economics, Bucharest, Romania.

Ekin, Nusret, Endüstri İlişkileri, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 1994.

Fındıkçı, İlhami, İnsan Kaynakları Yönetimi, Alfa Yayınları, İstanbul, 2000.

Gürüz, Demet; Yaylacı, Gaye Ö., İletişimci Gözüyle İnsan Kaynakları Yönetimi, MediaCat, İstanbul, 2007.

Hunter, Larry, (1995), ‘‘How Will Competition Change Human Resource Management in Retail Banking? A Strategic Perspective’’, The Wharton School Department of Management, University of Pennsylvania, U.S.A.

Harangus, Daniela, ‘‘The Importance of Human Capital in Banking’’, Tibiscus University of Timişoara, Faculty of Ecomomics, Bucharest, Romania, 2009.

Jyothi, P.; Jyothi, V.Sree, (2009), ‘‘HR Issues and Challenges in Indian Banking Sector’’, School of Management Studies, University of Hyderabad, India.

Karabulut, Tahsin; Okka, Ö.Faruk, (2006), ‘‘Bireysel Performansa Dayalı Ücret ve Verimlilik İlişkisi’’, Selçuk Üniversitesi, Karaman İ.İ.B.F.Dergisi, Sayı 11, Yıl 9, Aralık 2006.

Miller, P. (1987), Strategic Industrial Relations and Human Resource Management, Journal of Management Studies, July, Vol. 24, pp. 347-361.

Miser, Rıfat, (2002), ‘‘Küreselleşen Dünyada Yetişkin Eğitimi’’, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Yıl: 2002, Cilt: 35, Sayı: 1-2, ss. 54-60.

Özince, Ersin, “Sendikasız Haksız Rekabet Var”, Habertürk Gazetesi, 19-07- 2010.

Soydal, Haldun, ‘‘Sanal İşletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Bir Anket Çalışması’’, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2003.

Şentürk, Hulusi, ‘‘Belediyeler İçin Etkin Kaynak Yönetimi Rehberi’’, Belediye Yönetim Dizisi, www.platodanismanlik.com/v2/images/k6.doc, 2005.

TBB, Türkiye'de Bankacılık Sistemi Banka, Şube ve Personel Sayıları Aralık 2010, Türkiye Bankalar Birliği, Rapor Kodu: DT13, Ocak 2011.

Uwah, Dr.E.D. and Edu, Bernard, ‘‘Managing the Human Resource: Contemporary Challenges, Problems and Solutions’’, Faculty of Management Sciences, Cross River University of Technology, Calabar, Nigeria, 1997.

Wilkinson, Adrian, ‘‘Towards HRM? A Case Study From Banking’’, University of Manchester, Research and Practice in Human Resource Management, Vol. 3, Issue 1, 1995, pp. 97-115.

Kaynak Göster

Bibtex @ { iusskd10455, journal = {Journal of Social Policy Conferences}, issn = {1304-0103}, eissn = {2548-0405}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2012}, volume = {0}, pages = {259 - 283}, doi = {}, title = {BANKACILIK SEKTÖRÜNDE YENİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI HAKKINDA BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {KOÇAK, Orhan and ERDOĞAN, Zeynep} }
APA KOÇAK, O , ERDOĞAN, Z . (2012). BANKACILIK SEKTÖRÜNDE YENİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI HAKKINDA BİR UYGULAMA. Journal of Social Policy Conferences , 0 (60) , 259-283 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iusskd/issue/923/10455
MLA KOÇAK, O , ERDOĞAN, Z . "BANKACILIK SEKTÖRÜNDE YENİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI HAKKINDA BİR UYGULAMA". Journal of Social Policy Conferences 0 (2012 ): 259-283 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iusskd/issue/923/10455>
Chicago KOÇAK, O , ERDOĞAN, Z . "BANKACILIK SEKTÖRÜNDE YENİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI HAKKINDA BİR UYGULAMA". Journal of Social Policy Conferences 0 (2012 ): 259-283
RIS TY - JOUR T1 - BANKACILIK SEKTÖRÜNDE YENİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI HAKKINDA BİR UYGULAMA AU - Orhan KOÇAK , Zeynep ERDOĞAN Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Journal of Social Policy Conferences JF - Journal JO - JOR SP - 259 EP - 283 VL - 0 IS - 60 SN - 1304-0103-2548-0405 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi BANKACILIK SEKTÖRÜNDE YENİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI HAKKINDA BİR UYGULAMA %A Orhan KOÇAK , Zeynep ERDOĞAN %T BANKACILIK SEKTÖRÜNDE YENİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI HAKKINDA BİR UYGULAMA %D 2012 %J Journal of Social Policy Conferences %P 1304-0103-2548-0405 %V 0 %N 60 %R %U
ISNAD KOÇAK, Orhan , ERDOĞAN, Zeynep . "BANKACILIK SEKTÖRÜNDE YENİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI HAKKINDA BİR UYGULAMA". Journal of Social Policy Conferences 0 / 60 (Ocak 2012): 259-283 .
AMA KOÇAK O , ERDOĞAN Z . BANKACILIK SEKTÖRÜNDE YENİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI HAKKINDA BİR UYGULAMA. Journal of Social Policy Conferences. 2012; 0(60): 259-283.
Vancouver KOÇAK O , ERDOĞAN Z . BANKACILIK SEKTÖRÜNDE YENİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI HAKKINDA BİR UYGULAMA. Journal of Social Policy Conferences. 2012; 0(60): 283-259.