AZERBAYCAN'DA GELİR DAĞILIMI

Öz Gelir; bir ülkenin sınırları içerisinde bir yılda gerçekleştirilen nihai mal üretimi karşılığında üretim faktörlerine yapılan ödemeler toplamına denir. Gelir dağılımı eşitsizliğinin kişi ve toplum üzerindeki etkileri değişiklik gösterebilmektedir. Ülkeden ülkeye gelir dağılımları farklılık gösterse bile eşit ve adaletli bir gelir dağılımı bulmak imkânsızdır. Gelir dağılımı ekonomik bir olgu olmakla birlikte, nüfus artışından ve dağılımından, toplumun sosyo-kültürel yapısından, toplumdaki eşitlik ve adalet kavramlarına olan yaklaşımdan etkilenmektedir. Azerbaycan’da gelir dağılımı eşitsizliğinin değerlendirilmesi, araştırmacıların nispeten daha az ilgilendiği alanlardan birisini oluşturmuştur. Genel olarak, farklı araştırmacılar tarafından çeşitli hesaplamalar yapılmış olsa da ayrıntılı araştırmalar yapılmamıştır. Bu çalışmada Bağımsızlık sonrası dönemde Azerbaycan’da yaşanan ekonomik gelişmeler ve gelir dağılımı sorunu incelenmektedir.

Kaynakça

Aktan, Coşkun Can, Vural, İstiklal Yaşar, “Gelir Dağılımında Adalet(siz)lik ve Gelir Eşit(siz)liği: Terminoloji, Temel Kavramlar ve Ölçüm Yöntemleri”, Coşkun Can Aktan (ed.) Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara. Hak- İş Konfederasyonu Yayınları, 2002 (http://www.canaktan.org/ekonomi/ yoksulluk/birinci-bol/aktan-vural-gelir-dagilimi.pdf, Erişim Tarihi: 10.11.2011).

Atkinson A., Micklewright J. Economic Transformation in Eastern Europe and the Distribution of Income, Cambridge: Cambridge University Press, 1992.

Azerbaijan Extended Poverty Profile, 2002-2004, Human Development Sector Unit Europe and Central Asia Region, World Bank, 2005.

Azerbaycan Cumhuriyeti, “Yoksulluğun Azaldılması və İqtisadi İnkişaf üzrə Dövlət Proqramı, İllik Hesabat” Bakü. Büyükdere, Köksal, “Türkiye’de Gelir Dağılımı,” http://www.gumrukkontrolor.org.tr/Yayinlar/Dergiler/51/2.html.

Çelik, Aziz, “AB Ülkeleri ve Türkiye’de Gelir Eşitsizliği Piyasa Dağılımı- Yeniden Dağılım,” Çalışma ve Toplum, 2004/3, s. 53-91.

Danışoğlu, Ayşe Çelikel, “Küreselleşmenin Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk Üzerindeki Etkileri,” İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 3, 2004, Sayı 5, s. 215-235.

Demirbugan, M. Alper, “Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkelerinin Ekonomik Dönüşüm Sürecinde Temel Eğilimler,” Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 20, Nisan 2006, Sayı: s. 39-50 http://e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/IIBD/article/viewFile/ 3668/3497(Erişim Tarihi: 14. 02. 2011).

Derviş, Kemal, “Küreselleşme, Büyüme ve Gelir Dağılımı” http://www.mfa.gov.tr/data/Kutuphane/yayinlar/EkonomikSorunlar Dergisi/sayi27/kuresellesme_buyume_gelir_dagilimi.pdf(Erişim Tarihi: 14. 02. 2011).

Dollar, David, Aart Kraay, "Trade, Growth, and Poverty," World Bank Policy Research Working Paper, No. 2615, 2001. Falkingham, J. Inequality and poverty in the CIS-7 countries 1989–2002. In S.

Clinton and S. Sarosh (Eds.), The low income counties of the Commonwealth of Independent States (pp.141–170). Washington, D.C.: The International Monetary Fund, 2004.

Growing Unequal?: Income distribution and Poverty in OECD Countries. OECD Multilingual Summaries. 2008.

Güngör, Bayram, “Post-Komünist Geçiş Sürecinde Dünyada ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Ekonomik Kalkınma Çabaları ve Sonuçları, http://cesran.org/index.php?option=com_content&view=article&id=62 7% 3Apost-komuenist-geci-suerecinde-duenyada-ve-orta-asya-tuerkcumhuriyetlerinde-ekonomik-kalknma-cabalar-vesonuclar&Itemid=150&lang=tr

Habibov, Nazim, Fan, Lida, “Social assistance and the challenges of poverty and inequality in Azerbaijan, a low-income country in transition Journal of Sociology and Social Welfare, March, 2006.

Kalça, Adem, “Geçiş Ekonomilerinde Yolsuzluk,” http://iibf.ktu.edu.tr/ kisisel/ademkalca/PDF% 20yay% C4% B1nlar% C4% B1m(2)/Ge% C3% A7i% C5% 9F% 20Ekonomilerinde% 20Yolsuzluk-transtation% 20economy% 20and% 20correption.pdf.

Kalça, Adem, Güngör, Bayram, “Geçiş Ekonomilerinde Kayıtdışı Ekonomi : Nedenleri, Boyutları ve Sonuçları,” iibf.ktu.edu.tr/.../Geçiş%20E konomilerinde%20Yolsuzluk-transtation%20economy%20and %20correption.pdf (Erişim Tarihi: 10. 02. 2011).

Karaman, Banu, Özçalık, Melih, “Türkiye’de Gelir Dağılımı Eşitsizliğinin Bir Sonucu: Çocuk İşgücü,” Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Yıl:2007, Cilt: 14, Sayı 1, s. 25-40.

Kurban, Asif, “Azerbaycan’da Gelir Dağılımı,” Lalezar Kitabevi, İstanbul-2009. Lire, Ersado, Azerbaijan’s Household Survey Data: Explaining Why Inequality is So Low WPS4009, World Bank 2005.

Milanovic, Branko, “Why we all do care about inequality (but are loath to admit it) http://siteresources.worldbank.org/INTDECINEQ/Resources/Why Carepdf.pdf (Erişim Tarihi, 20. 01.2011).

Milanovic, Branco, “True world income distribution 1988 and 1993:First Calculations based on Household surveys alone,” Economic Journal, Vol.112 (476),51-92, 2002.

Milanovic, Branco,'The Two Faces of Globalization:Against Globalization As We Know it:, 0303007, Economics Archive at WUSTLE, 2003

Milanovic, Branko, “Explaining the Increase in Inequality during Transition.” Economics of Transition, 1999. 7(2):299–341.

Milanovic, Branko, Ersado, Lire. “Reform and Inequality during the Transition: An Analysis using Panel Household Survey Data, 1990–2005,” World Bank Working Paper No. 4780, November-2008, Washington, D.C.

Öztürk, Lütfü, “Geçiş Ekonomilerinde Bölgelerarası Dengesizlikler: Bir Neden Olarak Piyasa Ekonomisi,” Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 16, 2006, http://yordam.manas.kg/ekitap/pdf/Manasdergi/ sbd/sbd16/sbd-16-02.pdf.

Rınok, truda, i sosialnaya politika v Sentralnoy i Vostoçnoy Evrope. İKS, “DİS”, Moskva, 1997.

Sarı, Ramazan, “Bolu İl gelişme Planı, Gelir Dağılımı ve İstihdam,” Bolu, 2003.

Turan, Güngör, “Piyasa Ekonomisine Geçiş Ülkelerinde Yoksulluk ve Gelir Eşitsizliği,” Kamu-İş, Cilt 9, Sayı 2-2007, s. 121-135.

Turan, Güngör, “Sovyet Sonrası Orta Asya: Sosyalist Devletten Sosyal Devlete Geçiş,” Tasam Yayınları, İstanbul-2006.

Turan, Güngör, “Piyasa Ekonomisine Geçiş Ülkelerinde Reformlar ve Devletin Yeniden Yapılanması,” Kamu-İş, Cilt 8, Sayı 4/2006.

UN, “Human Development Index 2007-2008”, EIU Estimates.

UNDP, “Human Development Report,” <http://hdr.undp.org/hdr2006/pdfs/ report/HDR06-complete.pdf>, 26.12.2006.

UNU-WIDER. “World Income Inequality Database,” Version 2.0a. United Nation University -Worlds Institute for Development Economics Research. Retrieved September 2005 from http://www.wider.unu.edu/ wiid/wiid.htm.

Yaşın, Dilek, “Türkiye’de Büyüme, Gelir Dağılımı ve İşsizlik Arasındaki İlişkinin analizi (1987-2009): Büyüme, Daha Adil Gelir Dağılımını Getirdi Mi? İşsizliği Azalttı Mı? http://www.tcmb.gov.tr/yeni/iletisimgm/ dilek_yasin.pdf(Erişim Tarihi 14. 02. 2011).

Yüce, Mehmet, “Kırgızistan’ın Gelir Dağılımına Genel Bir Bakış,” İş-Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Yıl, 2003, Cilt 5, Sayı 1, Sıra 1, No: 40.

Kaynak Göster

Bibtex @ { iusskd10459, journal = {Journal of Social Policy Conferences}, issn = {1304-0103}, eissn = {2548-0405}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2012}, volume = {0}, pages = {393 - 432}, doi = {}, title = {AZERBAYCAN'DA GELİR DAĞILIMI}, key = {cite}, author = {MUSAYEVA, Aygün} }
APA MUSAYEVA, A . (2012). AZERBAYCAN'DA GELİR DAĞILIMI. Journal of Social Policy Conferences , 0 (60) , 393-432 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iusskd/issue/923/10459
MLA MUSAYEVA, A . "AZERBAYCAN'DA GELİR DAĞILIMI". Journal of Social Policy Conferences 0 (2012 ): 393-432 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iusskd/issue/923/10459>
Chicago MUSAYEVA, A . "AZERBAYCAN'DA GELİR DAĞILIMI". Journal of Social Policy Conferences 0 (2012 ): 393-432
RIS TY - JOUR T1 - AZERBAYCAN'DA GELİR DAĞILIMI AU - Aygün MUSAYEVA Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Journal of Social Policy Conferences JF - Journal JO - JOR SP - 393 EP - 432 VL - 0 IS - 60 SN - 1304-0103-2548-0405 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi AZERBAYCAN'DA GELİR DAĞILIMI %A Aygün MUSAYEVA %T AZERBAYCAN'DA GELİR DAĞILIMI %D 2012 %J Journal of Social Policy Conferences %P 1304-0103-2548-0405 %V 0 %N 60 %R %U
ISNAD MUSAYEVA, Aygün . "AZERBAYCAN'DA GELİR DAĞILIMI". Journal of Social Policy Conferences 0 / 60 (Ocak 2012): 393-432 .
AMA MUSAYEVA A . AZERBAYCAN'DA GELİR DAĞILIMI. Journal of Social Policy Conferences. 2012; 0(60): 393-432.
Vancouver MUSAYEVA A . AZERBAYCAN'DA GELİR DAĞILIMI. Journal of Social Policy Conferences. 2012; 0(60): 432-393.